Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1475/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
  (od: 31.03.2021)
UNIQA investiční společnost,1 a.s., organizačná zložka Slovensko
  (od: 20.02.2021 do: 30.03.2021)
UNIQA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
  (od: 17.12.2020 do: 19.02.2021)
AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
  (od: 28.04.2007 do: 16.12.2020)
Sídlo organizačnej zložky: 
Krasovského 3986/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 17.12.2020)
Kolárska 6
Bratislava 811 06
  (od: 01.07.2010 do: 16.12.2020)
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (od: 28.04.2007 do: 30.06.2010)
IČO: 
36 770 540
  (od: 28.04.2007)
Deň zápisu: 
28.04.2007
  (od: 28.04.2007)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 28.04.2007)
Predmet činnosti: 
kolektívne investovanie spočívajúce vo vytváraní a obhospodarovaní podielových fondov alebo v obhospodarovaní investičných fondov na základe zmluvy o obhospodarovaní
  (od: 28.04.2007)
obhospodarovanie majetku klienta na základe zmluvy, ak je súčasťou majetku investičný nástroj, v zmysle § 28 a nasl. z.č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 28.04.2007)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 20.09.2018
  (od: 24.01.2019)
Ing. Ľubor Vrlák
Okružná 5/689
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 28.04.2007
  (od: 28.04.2007 do: 30.06.2010)
Ing. Ľubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 28.04.2007
  (od: 01.07.2010 do: 23.01.2019)
Ing. Ľubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 28.04.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky koná vo všetkých veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.
  (od: 28.04.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa AXA investiční společnost a.s. dňa 13.04.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 28.04.2007)
Rozodnutie zahraničnej osoby zo dňa 4.5.2010. Zmena sídla z Laurinská 18, Bratislava na Kolárska 6, Bratislava.
  (od: 01.07.2010)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 20.09.2018.
  (od: 24.01.2019)
V konaní 11Re/354/2020 vedenom pred Okresným súdom Bratislava I. došlo dňa 1.1.2021 k zrejmej nesprávnosti v dátume výmazu a zápisu adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a sídla zahraničnej právnickej osoby, ktorým je dátum 15.1.2021.
  (od: 20.02.2021)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: UNIQA investiční společnost, a.s.
Sídlo:
Evropská 810/136
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 01.06.2021)
Obchodné meno: UNIQA investiční společnost, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Obchodné meno: UNIQA investiční společnost, a.s.
Sídlo:
Evropská 810/136
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Obchodné meno: UNIQA investiční společnost, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Obchodné meno: UNIQA investiční společnost, a.s.
Sídlo:
Evropská 810/136
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 28.04.2007 do: 16.07.2008)
Obchodné meno: AXA investiční společnosť a.s.
Sídlo:
Lazarská 13/8
Praha 120 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462
  (od: 28.04.2007 do: 16.07.2008)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.06.2021)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 28.04.2007 do: 16.07.2008)
Mgr. Rastislav Havran
Trnavská cesta 74/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 821 02
Vznik funkcie: 17.02.2021
  (od: 01.06.2021)
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 01.06.2021)
Ing. Lucie Urválková
Trytova 1120/6
Praha 9 – Černý Most 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2021
  (od: 01.06.2021)
Jan Vinter
Slunečná 717
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 01.06.2021)
Ing. Martin Žáček , CSc.
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2021
  (od: 01.06.2021)
Ing. Mojmír Boucník
Chrustenice 189
Loděnice 267 12
Česká republika
Vznik funkcie: 22.03.2011
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Ing. Mojmír Boucník
Chrustenice 189
Loděnice 267 12
Česká republika
Vznik funkcie: 22.03.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 04.07.2014 do: 03.07.2014)
Robert Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2017
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Robert Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2017
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Robert Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2017
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Robert Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2017 Skončenie funkcie: 14.01.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Sebastien Guidoni
U Nesypky 1262/7
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Sebastien Guidoni
U Nesypky 1262/7
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Sebastien Guidoni
U Nesypky 1262/7
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 04.07.2017
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Mgr. Rastislav Havran
Trnavská cesta 74/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 821 02
Vznik funkcie: 17.02.2021
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Mgr. Hani Himmat
Dělnická 390
Dolní Březany 252 41
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Mgr. Hani Himmat
Za zámečkem 5A/746
Praha 5 - Jinonice 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Mgr. Hani Himmat
Za zámečkem 5A/746
Praha 5 - Jinonice 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Mgr. Hani Himmat
Za zámečkem 5A/746
Praha 5 - Jinonice 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Mgr. Hani Himmat
Za zámečkem 5A/746
Praha 5 - Jinonice 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Mgr. Hani Himmat
Za zámečkem 5A/746
Praha 5 - Jinonice 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 22.05.2008 Skončenie funkcie: 23.04.2015
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing. Kamila Horáčková
Slunečná 150
Malé Kyšice 273 51
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 28.04.2007 do: 16.07.2008)
Ing. Kamila Horáčková - predseda
Slunečná 150
Malé Kyšice 273 51
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Ing. Kamila Horáčková - predseda
Slunečná 150
Malé Kyšice 273 51
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Ing. Kamila Horáčková - predseda
Slunečná 150
Malé Kyšice 273 51
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 22.03.2011
  (od: 21.12.2012 do: 20.12.2012)
Laurent Jaumotte
Chemin du Renissart 4
Mont (Yvoir) 5530
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 17.07.2017
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Laurent Jaumotte
Na hřebenech II 1163/3b
Praha 4, Podolí 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.07.2017
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Laurent Jaumotte
Na hřebenech II 1163/3b
Praha 4, Podolí 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.07.2017
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Laurent Jaumotte
Na hřebenech II 1163/3b
Praha 4, Podolí 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.07.2017 Skončenie funkcie: 16.02.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Helena Radovanská
K Lomu 931/16
Praha 8, Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2019
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Helena Radovanská
K Lomu 931/16
Praha 8, Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2019
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Helena Radovanská
K Lomu 931/16
Praha 8, Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.04.2019 Skončenie funkcie: 16.02.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 14.01.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Ing. Peter Socha
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Ing. Lucie Urválková
Trytova 1120/6
Praha 9 – Černý Most 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2021
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Jan Vinter
Slunečná 717
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 04.07.2017
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Jan Vinter
Slunečná 717
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 04.07.2017
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Jan Vinter
Slunečná 717
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 04.07.2017
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Jan Vinter
Slunečná 717
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 04.07.2017 Skončenie funkcie: 14.01.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Jan Vinter
Slunečná 717
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Ing. Lubor Vrlák
Okružná 689
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 25.06.2007
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Ing. Lubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 25.06.2007
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Ing. Lubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 25.06.2007
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Ing. Lubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 25.06.2007
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Ing. Ľubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 25.06.2007
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Ing. Ľubor Vrlák
Prof. Ondroucha 6/2334
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 25.06.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Ing. Martin Žáček
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2021
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnej firme pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy, prípadne aj údaj o svojej funkcii alebo o svojom pracovnom postavení.
  (od: 01.06.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnej firme pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy, prípadne aj údaj o svojej funkcii alebo o svojom pracovnom postavení.
  (od: 14.04.2021 do: 31.05.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnej firme pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy, prípadne aj údaj o svojej funkcii alebo o svojom pracovnom postavení.
  (od: 17.12.2020 do: 13.04.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnej firme pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy, prípadne aj údaj o svojej funkcii alebo o svojom pracovnom postavení.
  (od: 25.07.2019 do: 16.12.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnej firme pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy, prípadne aj údaj o svojej funkcii alebo o svojom pracovnom postavení.
  (od: 24.01.2019 do: 24.07.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.
  (od: 30.06.2017 do: 23.01.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.
  (od: 04.07.2014 do: 29.06.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.
  (od: 21.12.2012 do: 03.07.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.
  (od: 01.07.2010 do: 20.12.2012)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná vo všetkých záležitostiach člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 17.07.2008 do: 30.06.2010)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná vo všetkých záležitostiach člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 28.04.2007 do: 16.07.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  05.06.2023
Dátum výpisu:  06.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)