Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  897/S

Obchodné meno: 
Správcovská spoločnosť BBSK, a.s. v likvidácii
  (od: 22.07.2014 do: 12.01.2016)
Správcovská spoločnosť BBSK, a.s.
  (od: 04.05.2007 do: 21.07.2014)
Sídlo: 
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
IČO: 
36 773 174
  (od: 04.05.2007)
Deň zápisu: 
04.05.2007
  (od: 04.05.2007)
Deň výmazu: 
13.01.2016
  (od: 13.01.2016)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 13.01.2016)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.05.2007)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
penájom motorových vozidiel
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
administratívne práce
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
inzertná činnosť
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
faktoring
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
forfaiting
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
reprografické služby
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
Ing. Dušan Argaláš - člen
Krivánska 6615/2
Banská Bystrica-Sásová 974 01
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Dušan Argaláš - člen
Krivánska 6615/2
Banská Bystrica-Sásová 974 01
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Kvetoslava Bočkaiová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3378/5
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Ing. Kvetoslava Bočkaiová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3378/5
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Ján Galajda - člen
Gaštanová 6464/2
Banská Bystrica- Podlavice 974 01
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Ján Galajda - člen
Gaštanová 6464/2
Banská Bystrica- Podlavice 974 01
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
PhDr. Dušan Gréger - člen
Februárová 13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 09.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2007 do: 22.12.2010)
PhDr. Dušan Gréger - člen
Februárová 13
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Milan Hlavko - člen
Na Chrenovisku 2582/14
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Ing. Milan Hlavko - člen
Na Chrenovisku 2582/14
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Maroš Hrádela - predseda predstavenstva
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 21.07.2014)
Ing. Maroš Hrádela - predseda predstavenstva
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.11.2010 Skončenie funkcie: 29.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014 do: 21.07.2014)
Ing. Drahoš Konder - člen
Jegorovova 4121/17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 02.12.2010)
Ing. Drahoš Konder - člen
Jegorovova 4121/17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 23.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2010 do: 02.12.2010)
Milan Randa - člen
Tatranská 6383/40
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 04.12.2007)
Milan Randa - člen
Tatranská 6383/40
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 09.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2007 do: 04.12.2007)
Ing. František Vajs - predseda predstavenstva
Veterná 3096/4
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 02.12.2010)
Ing. František Vajs - predseda predstavenstva
Veterná 3096/4
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 07.02.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2010 do: 02.12.2010)
Ing. Jana Štrangfeldová , PhD. - predseda predstavenstva
Golianova 3907/9
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014 do: 12.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva, pokiaľ nie je v stanovách ustanovené inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 23.12.2010 do: 12.01.2016)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Základné imanie: 
33 193,9188 EUR Rozsah splatenia: 33 193,9188 EUR
  (od: 18.09.2009 do: 12.01.2016)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 04.05.2007 do: 17.09.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939188 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere pdľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenia predkupného práva.
  (od: 18.09.2009 do: 12.01.2016)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere pdľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenia predkupného práva.
  (od: 04.05.2007 do: 17.09.2009)
Akcionár: 
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 12.01.2016)
Dozorná rada: 
Mgr. Michal Bagačka
1. mája 625
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Mgr. Michal Bagačka
1. mája 625
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
PaedDr. Boris Čupka
Limbová 6468/21
Banská Bystrica - Podlavice 974 09
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
PaedDr. Boris Čupka
Limbová 6468/21
Banská Bystrica - Podlavice 974 09
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 1108/11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 1108/11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Jozef Horniak
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 17.09.2009)
Ing. Jozef Horniak
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 28.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.09.2009 do: 17.09.2009)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Ladislav Monček
Hviezdoslavova 1046/24
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.09.2009 do: 22.12.2010)
Ing. Ladislav Monček
Hviezdoslavova 1046/24
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.07.2009 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
JUDr. Bohumil Novák
9. mája 1633/3
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
JUDr. Bohumil Novák
9. mája 1633/3
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
Ing. Ľubomír Slocík
Vyšná Pokoradz 86
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 04.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2007 do: 22.12.2010)
Ing. Ľubomír Slocík
Vyšná Pokoradz 86
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 04.05.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.11.2010 Skončenie funkcie: 29.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014 do: 21.07.2014)
Ing. Mária Urgelová
Jazmínova 12
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.11.2010 Skončenie funkcie: 29.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014 do: 21.07.2014)
Ing. Jana Parobková
Stožok 102
Detva - Sídlisko 962 12
Vznik funkcie: 30.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 12.01.2016)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 21.07.2014)
Ing. Mária Urgelová
Jazmínova 12
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2010 do: 21.07.2014)
JUDr. Renáta Mecková
Nográdyho 39
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 29.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014 do: 12.01.2016)
Ing. Viera Tomašovičová
Tatranská 24
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 29.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014 do: 12.01.2016)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 16.6.2014
  (od: 22.07.2014)
 Likvidátor:
Ing. Jana Štrangfeldová , PhD.
Golianova 3907/9
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.06.2014 Skončenie funkcie: 13.01.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2014)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti v likvidácii samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 22.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022
Dátum výpisu:  05.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)