Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  897/S

Business name: 
Správcovská spoločnosť BBSK, a.s. v likvidácii
  (from: 07/22/2014 until: 01/12/2016)
Správcovská spoločnosť BBSK, a.s.
  (from: 05/04/2007 until: 07/21/2014)
Registered seat: 
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
Identification number (IČO): 
36 773 174
  (from: 05/04/2007)
Date of entry: 
05/04/2007
  (from: 05/04/2007)
Date of deletion: 
01/13/2016
  (from: 01/13/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/13/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/04/2007)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
penájom motorových vozidiel
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
administratívne práce
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
inzertná činnosť
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
faktoring
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
forfaiting
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
reprografické služby
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
Ing. Dušan Argaláš - člen
Krivánska 6615/2
Banská Bystrica-Sásová 974 01
From: 03/24/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Dušan Argaláš - člen
Krivánska 6615/2
Banská Bystrica-Sásová 974 01
From: 03/24/2010 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Kvetoslava Bočkaiová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3378/5
Zvolen 960 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Ing. Kvetoslava Bočkaiová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3378/5
Zvolen 960 01
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Ján Galajda - člen
Gaštanová 6464/2
Banská Bystrica- Podlavice 974 01
From: 03/24/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Ján Galajda - člen
Gaštanová 6464/2
Banská Bystrica- Podlavice 974 01
From: 03/24/2010 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
PhDr. Dušan Gréger - člen
Februárová 13
Žarnovica 966 81
From: 11/09/2007
  (from: 12/05/2007 until: 12/22/2010)
PhDr. Dušan Gréger - člen
Februárová 13
Žarnovica 966 81
From: 11/09/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Milan Hlavko - člen
Na Chrenovisku 2582/14
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Ing. Milan Hlavko - člen
Na Chrenovisku 2582/14
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Maroš Hrádela - predseda predstavenstva
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
From: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 07/21/2014)
Ing. Maroš Hrádela - predseda predstavenstva
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
From: 11/30/2010 Until: 05/29/2014
  (from: 07/22/2014 until: 07/21/2014)
Ing. Drahoš Konder - člen
Jegorovova 4121/17
Banská Bystrica 974 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/02/2010)
Ing. Drahoš Konder - člen
Jegorovova 4121/17
Banská Bystrica 974 01
From: 05/04/2007 Until: 04/23/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Milan Randa - člen
Tatranská 6383/40
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/04/2007)
Milan Randa - člen
Tatranská 6383/40
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 05/04/2007 Until: 11/09/2007
  (from: 12/05/2007 until: 12/04/2007)
Ing. František Vajs - predseda predstavenstva
Veterná 3096/4
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/02/2010)
Ing. František Vajs - predseda predstavenstva
Veterná 3096/4
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 05/04/2007 Until: 02/07/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Ing. Jana Štrangfeldová , PhD. - predseda predstavenstva
Golianova 3907/9
Banská Bystrica 974 01
From: 05/29/2014
  (from: 07/22/2014 until: 01/12/2016)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva, pokiaľ nie je v stanovách ustanovené inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/23/2010 until: 01/12/2016)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Capital: 
33 193,9188 EUR Paid up: 33 193,9188 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 01/12/2016)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/04/2007 until: 09/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939188 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere pdľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenia predkupného práva.
  (from: 09/18/2009 until: 01/12/2016)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere pdľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenia predkupného práva.
  (from: 05/04/2007 until: 09/17/2009)
Stockholder: 
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/04/2007 until: 01/12/2016)
Supervisory board: 
Mgr. Michal Bagačka
1. mája 625
Hnúšťa 981 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Mgr. Michal Bagačka
1. mája 625
Hnúšťa 981 01
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
PaedDr. Boris Čupka
Limbová 6468/21
Banská Bystrica - Podlavice 974 09
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
PaedDr. Boris Čupka
Limbová 6468/21
Banská Bystrica - Podlavice 974 09
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 1108/11
Brezno 977 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 1108/11
Brezno 977 01
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Jozef Horniak
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 09/17/2009)
Ing. Jozef Horniak
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 05/04/2007 Until: 07/28/2009
  (from: 09/18/2009 until: 09/17/2009)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Ladislav Monček
Hviezdoslavova 1046/24
Banská Bystrica 974 01
From: 07/28/2009
  (from: 09/18/2009 until: 12/22/2010)
Ing. Ladislav Monček
Hviezdoslavova 1046/24
Banská Bystrica 974 01
From: 07/28/2009 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
JUDr. Bohumil Novák
9. mája 1633/3
Banská Bystrica 974 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
JUDr. Bohumil Novák
9. mája 1633/3
Banská Bystrica 974 01
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Ľubomír Slocík
Vyšná Pokoradz 86
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/04/2007
  (from: 05/04/2007 until: 12/22/2010)
Ing. Ľubomír Slocík
Vyšná Pokoradz 86
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/04/2007 Until: 11/29/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen 960 01
From: 11/30/2010 Until: 05/29/2014
  (from: 07/22/2014 until: 07/21/2014)
Ing. Mária Urgelová
Jazmínova 12
Zvolen 960 01
From: 11/30/2010 Until: 05/29/2014
  (from: 07/22/2014 until: 07/21/2014)
Ing. Jana Parobková
Stožok 102
Detva - Sídlisko 962 12
From: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 01/12/2016)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen 960 01
From: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 07/21/2014)
Ing. Mária Urgelová
Jazmínova 12
Zvolen 960 01
From: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 07/21/2014)
JUDr. Renáta Mecková
Nográdyho 39
Zvolen 960 01
From: 05/29/2014
  (from: 07/22/2014 until: 01/12/2016)
Ing. Viera Tomašovičová
Tatranská 24
Banská Bystrica 974 11
From: 05/29/2014
  (from: 07/22/2014 until: 01/12/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/16/2014
  (from: 07/22/2014)
 Liquidators:
Ing. Jana Štrangfeldová , PhD.
Golianova 3907/9
Banská Bystrica 974 01
From: 06/16/2014 Until: 01/13/2016
  (from: 07/22/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti v likvidácii samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 07/22/2014)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person