Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  4977/V

Obchodné meno: 
EKOTHERMAL 99, spol. s r.o.
  (od: 25.07.1994)
Sídlo: 
Dúhová 19
Košice
  (od: 25.07.1994)
IČO: 
31 693 814
  (od: 25.07.1994)
Deň zápisu: 
25.07.1994
  (od: 25.07.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.07.1994)
Predmet činnosti: 
čistiaci servis interiérov a exteriérov
  (od: 25.07.1994)
obchodná činnosť v sortimente čistiacich porieb /okrem jedov a žieravín/ a zariadaní
  (od: 25.07.1994)
čistenie verejných komunikácií a priestranstiev vrátane zimnej údržby
  (od: 30.01.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 30.01.1996)
čistenie kanalizačných vpustí, oprava výtlkov obaľovacou drvou, kladenie liatych asfaltov, asfaltérske práce, živičiarske práce, dopravné značenie - vodorovné, zvislé, búracie práce a vyrezávky na komunikáciách, vykášanie priekop a prícestných plôch, kosenie prícestných plôch a mestských komunikácií
  (od: 29.01.1997)
Spoločníci: 
AGW HOLDING a.s.
Kukučínova 7
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2003)
AGW a.s. IČO: 36 206 601
Kukučínova 7
Košice 040 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 29.07.2003)
DELTA MANAGEMENT GmBH, spol. s r.o. IČO: 31 669 638
Moldavská 8
Košice
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.1999 do: 17.02.2002)
Jaromír Ruda
Južná trieda 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1998 do: 22.11.1999)
Jaromír Ruda
Južná trieda 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.1994 do: 15.06.1998)
Monika Rudová
Južná trieda 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1998 do: 22.11.1999)
Monika Rudová
Južná trieda 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.1994 do: 15.06.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
AGW HOLDING a.s.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 30.07.2003)
Jaromír Ruda
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 25.07.1994 do: 15.06.1998)
Monika Rudová
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 25.07.1994 do: 15.06.1998)
Jaromír Ruda
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 16.06.1998 do: 22.11.1999)
Monika Rudová
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.06.1998 do: 22.11.1999)
DELTA MANAGEMENT GmBH, spol. s r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 23.11.1999 do: 17.02.2002)
AGW a.s.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.02.2002 do: 29.07.2003)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 18.02.2002)
konatelia
  (od: 20.10.2000 do: 17.02.2002)
konatelia
  (od: 23.11.1999 do: 19.10.2000)
konateľ
  (od: 25.07.1994 do: 22.11.1999)
Mgr. Matúš Grega
Vojenská 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002)
Ing. František Vargovčák
Hronská 17
Košice
Vznik funkcie: 31.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2003)
Ing. Stanislav Hreha
Budapeštianska 26
Košice
Skončenie funkcie: 31.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.1999 do: 29.07.2003)
Jaromír Ruda
Južná trieda 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.1994 do: 22.11.1999)
Jaromír Ruda
Južná trieda 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.1999 do: 17.02.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.02.2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo Ing. Stanislav Hreha samostatne a to tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 20.10.2000 do: 17.02.2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 23.11.1999 do: 19.10.2000)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (od: 25.07.1994 do: 22.11.1999)
Základné imanie: 
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 30.07.2003)
200 000 Sk
  (od: 16.06.1998 do: 29.07.2003)
100 000 Sk
  (od: 29.01.1997 do: 15.06.1998)
100 000 Sk
  (od: 25.07.1994 do: 29.01.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.2.2004
  (od: 30.05.2006)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.2.2004
  (od: 22.11.2005 do: 29.05.2006)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.2.2004
  (od: 09.08.2005 do: 21.11.2005)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.2.2004
  (od: 17.05.2005 do: 08.08.2005)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Rudolf Manik
Jantárová 30
Košice
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 22.11.2005)
JUDr. Juraj Kula
Hlavná 77/93
Košice
Vznik funkcie: 04.06.2004
  (od: 09.08.2005 do: 21.11.2005)
JUDr. Juraj Kula
Hlavná 77/93
Košice
Vznik funkcie: 04.06.2004 Skončenie funkcie: 07.12.2004
  (od: 22.11.2005 do: 21.11.2005)
JUDr. Rudolf Manik
Jantárová 30
Košice
Vznik funkcie: 20.02.2004
  (od: 17.05.2005 do: 08.08.2005)
JUDr. Rudolf Manik
Jantárová 30
Košice
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2004
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
JUDr. Patrik Palša
Floriánová 2
Prešov
  (od: 12.10.2000 do: 29.07.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.1994 v súla- de s ust. § 105 a násl. zák.č.513/91 Zb.
  (od: 25.07.1994)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.1995.
  (od: 30.01.1996)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1996.
  (od: 29.01.1997)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve z 20.5.1998.
  (od: 16.06.1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.1999.Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.1999.
  (od: 23.11.1999)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 282/99-14 zo dňa 14.8.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: EKOTHERMAL 99 spol. s r.o., Dúhová 19, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Patrika Palšu, advokáta, Floriánová 2, Prešov.
  (od: 12.10.2000)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 25. 8. 2000.
  (od: 20.10.2000)
Zmena spoločenskej zmluvy na zakladateľskú listinu vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2001, Nz 267/2001 zo dňa 30.10.2001. Zánik funkcie konateľa Jaromíra Rudu: 30.10.2001. Vznik funkcie konateľa Mgr. Matúša Gregu: 30.10.2001. Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 4K 282/99-95 zo dňa 27. 2. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 4. 2002 rozhodol v právnej veci navrhovateľa: DRUKOS, spoločnosť s ručením obmedzeným, prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica proti dlžníkovi: EKOTHERMAL 99, spoločnosť s ručením obmedzeným, Dúhová 19, Košice o vyhlásenie konkurzu - návrh zamieta.
  (od: 18.02.2002)
Zmena zakladateľskej listiny a úplné znenie vo forme notárskej zápisnice N 373/2002, Nz 369/2002 zo dňa 31. 12. 2002.
  (od: 30.07.2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K 34/03-30 zo dňa 20.2.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka EKOTHERMAL 99, spol. s r.o., Košice, IČO: 31 693 814 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Rudolf Manik, advokát, Jantárová 30, Košice, r.č. .
  (od: 17.05.2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 5K 34/03-56 zo dňa 23.4.2004 (právoplatnosť nadobudlo 4.6.2004) ustanovil JUDr. Juraja Kulu, advokáta, r.č. bytom Hlavná 77/93, Košice do funkcie nového správcu konkurznej podstaty (funkcia doterajšieho správcu JUDr. Manika zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, t.j. 23.4.2004).
  (od: 09.08.2005)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.kon. 5K 34/03-101 zo dňa 25.10.2004, právoplatným dňa 7.12.2004 bol JUDr. Juraj Kula zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený JUDr. Rudolf Maník, advokát, Jantárova 30, Košice.
  (od: 30.05.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  28.06.2022
Dátum výpisu:  29.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)