Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10263/T

Obchodné meno: 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
  (od: 11.09.2018)
Sídlo: 
Priemyselná 10
Piešťany 921 79
  (od: 31.08.2005)
IČO: 
36 252 484
  (od: 07.01.2003)
Deň zápisu: 
07.01.2003
  (od: 07.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.01.2003)
Predmet činnosti: 
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
v súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti zabezpečovať geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu (všetko pre vlastnú potrebu), ďalej sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti, kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu *** podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV poskytovanie služieb za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 31.08.2005)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
  (od: 11.09.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 11.09.2018)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 11.09.2018)
výroba nápojov
  (od: 11.09.2018)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 11.09.2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 11.09.2018)
výroba a dodávka plynu z biomasy
  (od: 30.05.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2003)
PhDr. Július Zemko - člen
Trnavská 574/17
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019)
PhDr. Karol Zachar - člen
Dechtice 576
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019)
Ing. Martin Červenka
135
Ratkovce 920 42
Vznik funkcie: 26.11.2019
  (od: 21.12.2019)
Ing. Vladimír Púčik - Predseda
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020)
Ivan Šiška - Podpredseda
350
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020)
JUDr. Michal Mrva
Veterná 6559/35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.05.2020
  (od: 19.06.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.09.2021)
Základné imanie: 
51 883 603,7 EUR Rozsah splatenia: 51 883 603,7 EUR
  (od: 02.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1563230
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 02.07.2009)
Dozorná rada: 
JUDr. Gabriela Nagyová
6.apríla 367/3
Vrbové 922 03
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 21.06.2019)
Juraj Kabát
Záhradnícka 285/30
Hlohovec 920 03
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 21.06.2019)
JUDr. Peter Bročka , LL.M. - predseda
Vajanského 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Pavol Johanes
Kátlovce 336
Kátlovce 919 55
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Mgr. Peter Jančovič , PhD.
Bratislavská 2859/113
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 21.02.2020)
Ing. Ivan Dobrovodský
293
Vlčkovce 919 23
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Mgr. Maroš Sagan , PhD.
SNP 17
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Mgr. Eva Kukučková
144
Horné Otrokovce 920 62
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Ing. Ján Chrástek
A. Dubčeka 21
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 02.06.2021
  (od: 23.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 ods. 6 zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov bez výzvy na upisovanie akcií privatizáciou podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava š.p., Prešovská 48, Bratislava, IČO: 00 179 302 a Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Trnavská 32, Bratislava, IČO: 00 156 779. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou je určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 02.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 867/2002, NZ 861/2002, ktorým boli prijaté stanovy spoločnosti. Trnavská vodárenská spoločnosť preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme).
  (od: 07.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2022
Dátum výpisu:  19.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)