Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10263/T

Obchodné meno: 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
  (od: 11.09.2018)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 07.01.2003 do: 10.09.2018)
Sídlo: 
Priemyselná 10
Piešťany 921 79
  (od: 31.08.2005)
Kukučínova 13
Piešťany 921 79
  (od: 07.01.2003 do: 30.08.2005)
IČO: 
36 252 484
  (od: 07.01.2003)
Deň zápisu: 
07.01.2003
  (od: 07.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.01.2003)
Predmet činnosti: 
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
v súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti zabezpečovať geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu (všetko pre vlastnú potrebu), ďalej sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti, kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu *** podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV poskytovanie služieb za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 31.08.2005)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
  (od: 11.09.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 11.09.2018)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 11.09.2018)
výroba nápojov
  (od: 11.09.2018)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 11.09.2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 11.09.2018)
výroba a dodávka plynu z biomasy
  (od: 30.05.2019)
v súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má podnik právo hospodárenia zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu *** podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 07.01.2003 do: 30.08.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2003)
PhDr. Július Zemko - člen
Trnavská 574/17
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019)
PhDr. Karol Zachar - člen
Dechtice 576
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019)
Ing. Martin Červenka
135
Ratkovce 920 42
Vznik funkcie: 26.11.2019
  (od: 21.12.2019)
Ing. Vladimír Púčik - Predseda
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020)
Ivan Šiška - Podpredseda
350
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020)
JUDr. Michal Mrva
Veterná 6559/35
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.05.2020
  (od: 19.06.2020)
Ing. Ivan Benedikovič - podpredseda predstavenstva
Vajanského 32
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 30.08.2005)
Ing. Ivan Benedikovič - podpredseda predstavenstva
Vajanského 32
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 24.05.2005
  (od: 31.08.2005 do: 30.08.2005)
Ing. Ivo Foltín - člen
Hlavná 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 23.06.2016)
Ing. Ivo Foltín - člen
Hlavná 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 03.07.2015 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Radovan Foltinský - predseda
Hitschova 5022/2
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.11.2016
  (od: 14.01.2017 do: 28.08.2019)
Ing. Radovan Foltinský - predseda
Hitschova 5022/2
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.11.2016 Skončenie funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Ing. Radovan Foltinský - predseda
Hitschova 5022/2
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 17.03.2020)
Ing. Radovan Foltinský - predseda
Hitschova 5022/2
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 04.07.2019 Skončenie funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020 do: 17.03.2020)
Ing. Marek Gálik , PhD. - predseda
Komenského 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 06.08.2011)
Ing. Marek Gálik , PhD. - predseda
Komenského 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 06.08.2011)
Ing. Marek Gálik , PhD. - predseda
Komenského 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 16.10.2014)
Ing. Marek Gálik , PhD. - predseda
Komenského 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 22.09.2014
  (od: 17.10.2014 do: 16.10.2014)
Ing. Marek Gálik , PhD. - predseda predstavenstva
Komenského 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 02.08.2007)
Ing. Marek Gálik , PhD. - predseda predstavenstva
Komenského 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Radoslav Jakab - člen
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 17.12.2014
  (od: 15.01.2015 do: 24.07.2015)
Ing. Radoslav Jakab - člen
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 17.12.2014 Skončenie funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
Bc. Ján Kormúth - člen
586
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 14.01.2015)
Bc. Ján Kormúth - člen
586
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 16.12.2014
  (od: 15.01.2015 do: 14.01.2015)
Ing. Tibor Kosák - člen
Sládkovičova 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 06.08.2011)
Ing. Tibor Kosák - člen
Sládkovičova 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 06.08.2011)
Ing. Tibor Kosák - člen predstavenstva
Sládkovičova 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 02.08.2007)
Ing. Tibor Kosák - člen predstavenstva
Sládkovičova 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Tibor Kosák , PhD. - podpredseda
Sládkovičova 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 24.07.2015)
Ing. Tibor Kosák , PhD. - podpredseda
Sládkovičova 37
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
Ing. Jaroslav Kuběna - člen
Ivana Stodolu 1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 06.08.2011)
Ing. Jaroslav Kuběna - člen
Ivana Stodolu 1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 06.08.2011)
Ing. Jaroslav Kuběna - člen predstavenstva
Ivana Stodolu 1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 02.08.2007)
Ing. Jaroslav Kuběna - člen predstavenstva
Ivana Stodolu 1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Ján Kučera - podpredseda
Čsl. Tankistov 1
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 23.06.2016)
Ing. Ján Kučera - podpredseda
Čsl. Tankistov 1
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 03.07.2015 Skončenie funkcie: 25.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Marián Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.12.2013
  (od: 08.01.2014 do: 16.10.2014)
Ing. Marián Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 22.09.2014
  (od: 17.10.2014 do: 16.10.2014)
Ing. Marián Lesanský - predseda
Karola Adlera 16
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.09.2014
  (od: 17.10.2014 do: 24.07.2015)
Ing. Marián Lesanský - predseda
Karola Adlera 16
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.09.2014 Skončenie funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
Pavel Nižnánsky - člen
A. Hlinku 5
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 21.11.2016
  (od: 28.06.2017 do: 28.08.2019)
Pavel Nižnánsky - člen
A. Hlinku 5
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 21.11.2016 Skončenie funkcie: 03.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Pavol Nižnánsky - člen
A. Hlinku 5
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 21.11.2016
  (od: 14.01.2017 do: 27.06.2017)
Pavol Nižnánsky - predseda
A. Hlinku 5
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 06.08.2015 do: 13.01.2017)
Pavol Nižnánsky - predseda
A. Hlinku 5
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 03.07.2015 Skončenie funkcie: 21.11.2016
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Pavol Nižnánský - predseda
A. Hlinku 5
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 05.08.2015)
Ing. Dušan Novotný - člen
Radlinského 4
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 25.03.2014
  (od: 15.04.2014 do: 24.07.2015)
Ing. Dušan Novotný - člen
Radlinského 4
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 25.03.2014 Skončenie funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
RNDr. Jozef Petušík - člen predstavenstva
79
Dolný Lopašov 922 04
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 02.08.2007)
RNDr. Jozef Petušík - člen predstavenstva
79
Dolný Lopašov 922 04
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Vladimír Púčik - člen
417
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 24.07.2015)
Ing. Vladimír Púčik - člen
417
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
Ing. Vladimír Púčik - člen
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 14.07.2016)
Ing. Vladimír Púčik - člen
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 03.07.2015 Skončenie funkcie: 17.06.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Ing. Vladimír Púčik - člen
Ružindol 417
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 06.08.2011)
Ing. Vladimír Púčik - člen
Ružindol 417
Ružindol 919 61
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 06.08.2011)
Ing. Vladimír Púčik - podpredseda
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 15.07.2016 do: 28.08.2019)
Ing. Vladimír Púčik - podpredseda
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 17.06.2016 Skončenie funkcie: 03.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Ing. Vladimír Púčik - podpredseda
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 17.03.2020)
Ing. Vladimír Púčik - podpredseda
Ružindol 417
Ružindol 916 61
Vznik funkcie: 04.07.2019 Skončenie funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020 do: 17.03.2020)
Peter Ryška - člen
Jaslovské Bohunice 221
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 06.08.2011)
Peter Ryška - člen
Jaslovské Bohunice 221
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 06.08.2011)
Peter Ryška - člen predstavenstva
221
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 02.08.2007)
Peter Ryška - člen predstavenstva
221
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Ivan Ščasný - člen
E. F. Scherera 8
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2014
  (od: 17.10.2014 do: 24.07.2015)
Ing. Ivan Ščasný - člen
E. F. Scherera 8
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2014 Skončenie funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
Ing. Ivan Ščasný - člen
E. F. Scherera 8
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 13.01.2017)
Ing. Ivan Ščasný - člen
E. F. Scherera 8
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 03.07.2015 Skončenie funkcie: 21.11.2016
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Ing. Ivan Ščasný - člen
E.F. Scherera 8
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 06.08.2011)
Ing. Ivan Ščasný - člen
E.F. Scherera 8
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 07.08.2011 do: 06.08.2011)
Ivan Šiška - člen
350
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 28.08.2019)
Ivan Šiška - člen
350
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Ivan Šiška - člen
350
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 17.03.2020)
Ivan Šiška - člen
350
Borovce 922 09
Vznik funkcie: 04.07.2019 Skončenie funkcie: 28.02.2020
  (od: 18.03.2020 do: 17.03.2020)
Bc. Karol Zachar - člen
Dechtice 576
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 03.07.2015
  (od: 25.07.2015 do: 28.08.2019)
Bc. Karol Zachar - člen
Dechtice 576
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 03.07.2015 Skončenie funkcie: 03.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Mgr. Július Zemko - člen
Trnavská 574/17
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 28.08.2019)
Mgr. Július Zemko - člen
Trnavská 574/17
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 04.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.09.2021)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva podpisujú v mene spoločnosti podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.07.2017 do: 02.09.2021)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.01.2003 do: 21.07.2017)
Základné imanie: 
51 883 603,7 EUR Rozsah splatenia: 51 883 603,7 EUR
  (od: 02.07.2009)
1 563 230 000 Sk Rozsah splatenia: 1 563 230 000 Sk
  (od: 29.08.2008 do: 01.07.2009)
1 385 914 000 Sk Rozsah splatenia: 1 385 914 000 Sk
  (od: 07.01.2003 do: 28.08.2008)
Akcie: 
Počet: 1563230
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 02.07.2009)
Počet: 1563230
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 29.08.2008 do: 01.07.2009)
Počet: 1385914
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 07.01.2003 do: 28.08.2008)
Akcionár: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (od: 07.01.2003 do: 04.07.2014)
Dozorná rada: 
JUDr. Gabriela Nagyová
6.apríla 367/3
Vrbové 922 03
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 21.06.2019)
Juraj Kabát
Záhradnícka 285/30
Hlohovec 920 03
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 21.06.2019)
JUDr. Peter Bročka , LL.M. - predseda
Vajanského 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Pavol Johanes
Kátlovce 336
Kátlovce 919 55
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Mgr. Peter Jančovič , PhD.
Bratislavská 2859/113
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 21.02.2020)
Ing. Ivan Dobrovodský
293
Vlčkovce 919 23
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Mgr. Maroš Sagan , PhD.
SNP 17
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Mgr. Eva Kukučková
144
Horné Otrokovce 920 62
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019)
Ing. Ján Chrástek
A. Dubčeka 21
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 02.06.2021
  (od: 23.06.2021)
Ing. Peter Antal
Jánošíkova 35 A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.07.2007 do: 15.07.2011)
Ing. Peter Antal
Jánošíkova 35 A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 16.07.2011 do: 15.07.2011)
Ing. Peter Antal
Jánošíkova 35A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 19.07.2007)
Ing. Peter Antal
Jánošíkova 35A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.07.2007 do: 19.07.2007)
Ing. Peter Antal
Jánošíkova 6517/35A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.06.2011
  (od: 16.07.2011 do: 01.07.2015)
Ing. Peter Antal
Jánošíkova 6517/35A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.06.2011 Skončenie funkcie: 27.05.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Milan Babič
Komenského 4529/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.06.2011
  (od: 16.07.2011 do: 01.07.2015)
Milan Babič
Komenského 4529/4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.06.2011 Skončenie funkcie: 27.05.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Rudolf Baroš
Muškátová 3
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.10.2011 do: 16.07.2015)
Rudolf Baroš
Muškátová 3
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 16.07.2015)
Rudolf Baroš
Muškátová 3
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 28.08.2019)
Rudolf Baroš
Muškátová 3
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 16.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Rudolf Bartoš
Muškátová 3
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.10.2011)
Ing. Štefan Bošnák
Starohájska 7
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Štefan Bošnák
Starohájska 7
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 02.08.2007)
Ing. Štefan Bošnák
Starohájska 7
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Štefan Bošnák - predseda
Starohájska 7
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)
Ing. Štefan Bošnák - predseda
Starohájska 7
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
JUDr. Peter Bročka - podpredseda
Vajanského 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 28.08.2019)
JUDr. Peter Bročka - podpredseda
Vajanského 6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 16.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Ing. Remo Cicutto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 28.01.2003
  (od: 02.05.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Remo Cicutto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 02.08.2007)
Ing. Remo Cicutto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Remo Cicutto - podpredseda
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)
Ing. Remo Cicutto - podpredseda
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Ing. Remo Cicutto - predseda
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 16.07.2015)
Ing. Remo Cicutto - predseda
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 16.07.2015)
Ing. Tibor Čepec
Palárikova 17
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)
Ing. Tibor Čepec
Palárikova 17
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Ing. Marián Dóczy
Hlohovecká 363/19
Sokolovce 922 31
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)
Ing. Marián Dóczy
Hlohovecká 363/19
Sokolovce 922 31
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 04.03.2003
  (od: 07.01.2003 do: 01.05.2003)
Ing. Silvia Dúhová
J. Stanislava 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
PaedDr. Marta Gubrická
Hlboká 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.06.2014
  (od: 05.08.2014 do: 16.10.2014)
PaedDr. Marta Gubrická
Hlboká 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.06.2014 Skončenie funkcie: 08.09.2014
  (od: 17.10.2014 do: 16.10.2014)
PaedDr. Marta Gubrická - podpredseda
Hlboká 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 08.09.2014
  (od: 17.10.2014 do: 16.06.2015)
PaedDr. Marta Gubrická - podpredseda
Hlboká 4
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 08.09.2014 Skončenie funkcie: 09.02.2015
  (od: 17.06.2015 do: 16.06.2015)
Pavlína Hornáčková
Ul. obrancov mieru 113
Smolenice 919 04
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 02.08.2007)
Pavlína Hornáčková
Ul. obrancov mieru 113
Smolenice 919 04
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Miroslava Horváthová
Vajanského 34/630
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.05.2015
  (od: 02.07.2015 do: 14.03.2018)
Ing. Miroslava Horváthová
Vajanského 34/630
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.05.2015 Skončenie funkcie: 08.02.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Mgr. Peter Jankovič , PhD.
Bratislavská 2859/113
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 20.02.2020)
Mgr. Alena Jelušová
A. S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
Mgr. Alena Jelušová
A. S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 16.07.2015)
Mgr. Alena Jelušová
A. S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 16.07.2015)
Mgr. Alena Jelušová
A.S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 02.08.2007)
Mgr. Alena Jelušová
A.S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Mgr. Alena Jelušová
A.S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)
Mgr. Alena Jelušová
A.S. Puškina 551
Madunice 922 42
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Pavol Johanes
Kátlovce 336
Kátlovce 919 55
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 28.08.2019)
Pavol Johanes
Kátlovce 336
Kátlovce 919 55
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 16.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Juraj Kabát
Záhradnícka 30/285
Hlohovec 920 03
Vznik funkcie: 27.05.2015
  (od: 02.07.2015 do: 20.06.2019)
Juraj Kabát
Záhradnícka 30/285
Hlohovec 920 03
Vznik funkcie: 27.05.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2019
  (od: 21.06.2019 do: 20.06.2019)
Marián Káčerik
Komenského 4388/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 19.07.2007)
Marián Káčerik
Komenského 4388/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.07.2007 do: 19.07.2007)
Marián Káčerik
Komenského 4388/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.06.2011
  (od: 16.07.2011 do: 01.07.2015)
Marián Káčerik
Komenského 4388/1
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.06.2011 Skončenie funkcie: 27.05.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Mgr. Ing. Marián Karkuš
Považanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.03.2003
  (od: 02.05.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Daniela Kobelovská
Banka - Podhorská 76
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 19.07.2007)
Ing. Daniela Kobelovská
Banka - Podhorská 76
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.07.2007 do: 19.07.2007)
Ing. Jaroslav Kráľovič
Sv. Martina 119
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
Vznik funkcie: 28.06.2017
  (od: 22.07.2017 do: 28.08.2019)
Ing. Jaroslav Kráľovič
Sv. Martina 119
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
Vznik funkcie: 28.06.2017 Skončenie funkcie: 25.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Mgr. Eva Kukučková
144
Horné Otrokovce 920 62
Vznik funkcie: 28.06.2017
  (od: 22.07.2017 do: 28.08.2019)
Mgr. Eva Kukučková
144
Horné Otrokovce 920 62
Vznik funkcie: 28.06.2017 Skončenie funkcie: 25.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Šebestian Lančarič
635
Bučany 919 28
Vznik funkcie: 23.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 22.06.2017)
Šebestian Lančarič
635
Bučany 919 28
Vznik funkcie: 23.05.2016 Skončenie funkcie: 23.05.2017
  (od: 23.06.2017 do: 22.06.2017)
Mgr. Gilbert Liška
Špringerova 879/7
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 23.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 22.06.2017)
Mgr. Gilbert Liška
Špringerova 879/7
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 23.05.2016 Skončenie funkcie: 23.05.2017
  (od: 23.06.2017 do: 22.06.2017)
Dott. Mgr. Ema Maggiová
Slovanská 524/30
Vrbové 922 03
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 21.06.2016)
Dott. Mgr. Ema Maggiová
Slovanská 524/30
Vrbové 922 03
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 23.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Ivan Mička
Šafárikova 3
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 28.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 01.05.2003)
JUDr. Gabriela Nagyová
6. apríla 3/367
Vrbové 922 03
Vznik funkcie: 27.05.2015
  (od: 02.07.2015 do: 20.06.2019)
JUDr. Gabriela Nagyová
6. apríla 3/367
Vrbové 922 03
Vznik funkcie: 27.05.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2019
  (od: 21.06.2019 do: 20.06.2019)
Mgr. Ladislav Piovarči
Ul. 1. mája 103
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 02.08.2007)
Mgr. Ladislav Piovarči
Ul. 1. mája 103
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Miroslav Remenár
127
Radošovce 919 30
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 16.07.2015)
Miroslav Remenár
127
Radošovce 919 30
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 16.07.2015)
Ing. Gábor Rusznák
Sládkovičova 56
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
Rudolf Ružička
386
Dobrá Voda 919 54
Vznik funkcie: 20.12.2003
  (od: 28.04.2004 do: 02.08.2007)
Rudolf Ružička
386
Dobrá Voda 919 54
Vznik funkcie: 20.12.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Rudolf Ružička
386
Dobrá Voda 919 54
Vznik funkcie: 15.06.2007
  (od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)
Rudolf Ružička
386
Dobrá Voda 919 54
Vznik funkcie: 15.06.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Mgr. Maroš Sagan , PhD.
SNP 17
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 28.08.2019)
Mgr. Maroš Sagan , PhD.
SNP 17
Cífer 919 43
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 16.06.2019
  (od: 29.08.2019 do: 28.08.2019)
Prof. Ing. Rudolf Sivák , PhD.
Havelkova 9
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
Milan Straška
126
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.07.2007 do: 15.07.2011)
Milan Straška
126
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 16.07.2011 do: 15.07.2011)
Milan Šinský
Zelenečská 2704/45
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.07.2007 do: 15.07.2011)
Milan Šinský
Zelenečská 2704/45
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 16.07.2011 do: 15.07.2011)
Miloš Tamajka , M.B.A. - predseda
Vodárenská 4610/106
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 21.06.2016)
Miloš Tamajka , M.B.A. - predseda
Vodárenská 4610/106
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 23.05.2016
  (od: 22.06.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Kvetoslava Tibenská - podpredseda
Dolnopotočná 2
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 21.05.2014)
Ing. Kvetoslava Tibenská - podpredseda
Dolnopotočná 2
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 05.02.2014
  (od: 22.05.2014 do: 21.05.2014)
JUDr. Pavol Wiedermann
Tilgnerova 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
Karol Zachar
576
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 06.08.2011 do: 16.07.2015)
Karol Zachar
576
Dechtice 919 53
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 17.07.2015 do: 16.07.2015)
Mgr. Jaroslava Zajarná
Osuského 3/A
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 27.04.2004)
Vladimír Ondrejka
Inovecká 3653/7
Banka 921 01
Vznik funkcie: 12.04.2018 Skončenie funkcie: 10.04.2021
  (od: 23.06.2021 do: 22.06.2021)
Vladimír Ondrejka
Inovecká 3653/7
Banka 921 01
Vznik funkcie: 12.04.2018
  (od: 18.05.2018 do: 22.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 ods. 6 zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov bez výzvy na upisovanie akcií privatizáciou podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava š.p., Prešovská 48, Bratislava, IČO: 00 179 302 a Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Trnavská 32, Bratislava, IČO: 00 156 779. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou je určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 02.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 867/2002, NZ 861/2002, ktorým boli prijaté stanovy spoločnosti. Trnavská vodárenská spoločnosť preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme).
  (od: 07.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  24.01.2022
Dátum výpisu:  25.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)