Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  96/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
HYZA a.s.
  (from: 07/01/2007)
Registered seat: 
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (from: 07/01/2007)
Identification number (IČO): 
31 562 540
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 05/13/1993)
maloobchodná a veľkoochodná činnosť s potravinárskymi výrobkami
  (from: 05/13/1993)
výkrm brojlerov
  (from: 05/13/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/09/1997)
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 07/01/2007)
výroba vaječných výrobkov a polotovarov
  (from: 07/01/2007)
veľkoobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami
  (from: 07/01/2007)
maloobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami
  (from: 07/01/2007)
maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami
  (from: 07/01/2007)
veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami
  (from: 07/01/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/01/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/01/2007)
spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny
  (from: 07/01/2007)
maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajciami
  (from: 07/01/2007)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 07/01/2007)
obchodná činnosť: nákup a predaj jednodňovej hydiny, nákup a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 07/01/2007)
mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania
  (from: 07/01/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2007)
spracovanie vajec
  (from: 07/01/2007)
spracovanie hydiny
  (from: 07/01/2007)
výroba a spracovanie hydinových produktov a majonézových výrobkov
  (from: 07/01/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/01/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/13/1993)
Ing. Petr Cingr - predseda
Chvatěruby 96
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
From: 10/20/2006
  (from: 12/14/2006)
Ing. Kvetoslava Trenčianska - člen predstavenstva
Lišňová 265/22
Solčany
From: 01/15/2007
  (from: 02/06/2007)
Ondrej Fačkovec - podpredseda
Svätoplukova 2035/11
Sereď
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Ing. Jan Stoklasa - člen
Louňovice 240
Mukařov 251 62
Česká republika
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Ing. Marian Dávid - člen
Hroznova 4727/15
Pezinok
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnej moci, ktorá mu je v tejto veci udelená všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (from: 07/01/2007)
Capital: 
53 509 816 Sk Paid up: 53 509 816 Sk
  (from: 07/01/2007)
Shares: 
Number of shares: 168501
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 Sk
  (from: 07/01/2007)
Number of shares: 105613
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 Sk
  (from: 07/01/2007)
Number of shares: 159884
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 159 Sk
  (from: 07/01/2007)
Supervisory board: 
Ing. Magdaléna Halabicová
Platanová 3227/13
Žilina
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
JUDr. Lukáš Garčár
Ivanská cesta 4336/15
Bratislava
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím za kladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 398
  (from: 05/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.4.1995, bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/08/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1995 bola schválená zmena stanov
  (from: 10/16/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 11. 10. 1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 02/24/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/09/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/25/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/09/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.8.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/15/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/02/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/08/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/26/2002)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, 010 48 Žilina, IČO: 31 562 540 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou THP, a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 411 924 a obchodnou spoločnosťou Hydina a.s., so sídlom Potočná 1, 919 43 Cífer, IČO: 31 411 932 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností THP, a.s. a Hydina a.s. na obchodnú spoločnosť HYZA a.s. Žilina. Obchodná spoločnosť HYZA a.s. Žilina sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností THP, a.s. a Hydina a.s..
  (from: 07/01/2007)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person