Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7542/B

Business name: 
Súkromná agentúra bezpečnostných služieb - Civilno - bezpečnostná služba, spol. s r.o. skrátený názov: SABS - CBS s.r.o.
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Registered seat: 
Silvánska 25
Bratislava 841 05
  (from: 09/05/1994 until: 05/09/2000)
Identification number (IČO): 
31 378 820
  (from: 09/05/1994)
Date of entry: 
09/05/1994
  (from: 09/05/1994)
Person dissolved from: 
10.5.2000
  (from: 05/10/2000)
Date of deletion: 
05/10/2000
  (from: 05/10/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.9.1999 č.k. 7K 165/98-82, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.1999 bol zamietnutý návrh navrhovateľa Súkromná agentúra bezpečnostných služieb - Civilno-bezpečnostná služba, spol. s r.o. pre nedostatok majetku. Z obchodného registra sa v y m a z u j e Súkromná agentúra bezpečnostných služieb - Civilno bezpečnostná služba, spol. s r.o., IČO 31 378 820, so sídlom Silvánska 25, Bratislava zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 7542/B, dňom 10.5.2000.
  (from: 05/10/2000)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person