Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10352/L

Business name: 
BOCA, a. s. "v likvidácii"
  (from: 05/06/2008 until: 10/07/2009)
BOCA, a.s.
  (from: 06/03/2002 until: 05/05/2008)
Registered seat: 
3
Nižná Boca 032 34
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Identification number (IČO): 
36 405 981
  (from: 06/03/2002)
Date of entry: 
06/03/2002
  (from: 06/03/2002)
Date of deletion: 
10/08/2009
  (from: 10/08/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/08/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/03/2002)
Objects of the company: 
prevádzkovanie vlekov
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
prevádzkovanie zimných lyžiarskych a bežeckých tratí
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
servis športového náradia
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
požičovňa lyží a výstroje
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
poradenská činnosť v oblasti cestovného ruchu
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
fotografické a reprografické služby
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Ing. Dalibor Bienek - člen
č. 104
Nižná Boca
  (from: 06/03/2002 until: 02/26/2008)
Ing. Dalibor Bienek - člen
č. 104
Nižná Boca
Until: 06/11/2007
  (from: 02/27/2008 until: 02/26/2008)
Ing. Jozef Debre - predseda
Suchá hora č. 38
Kežmarok
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Ing. arch. Igor Karkošiak - člen
č. 118
Nižná Boca
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Igor Tréger - člen
168
Nižná Boca
From: 07/30/2007
  (from: 02/27/2008 until: 10/07/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/27/2008 until: 10/07/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 334 000 Sk
  (from: 06/03/2002 until: 02/26/2008)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Supervisory board: 
Ing. Mikuláš Kolesár - predseda
Kukučínova 2111/39
Kežmarok
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Jaroslav Láni - člen
č. 165
Nižná Boca
Until: 06/28/2004
  (from: 02/27/2008 until: 02/26/2008)
Marcela Herichová - člen
č. 100
Nižná Boca
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Jaroslav Láni - člen
č. 165
Nižná Boca
  (from: 06/03/2002 until: 02/26/2008)
Jozef Bohmer
16
Nižná Boca
From: 06/28/2004
  (from: 02/27/2008 until: 10/07/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/22/2008
  (from: 09/09/2008)
Date of entry into voluntary liquidation: 02/22/2008
  (from: 05/06/2008 until: 09/08/2008)
 Liquidators:
Mgr. Ľuboš Farkaš
Nová Polianka 3
Vysoké Tatry
From: 02/22/2008 Until: 10/08/2009
  (from: 05/06/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie likvidátor. Je oprávnený urobiť iba právne úkony smerujúce k úspešnému výmazu obchodnej spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 05/06/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/21/2008
  (from: 09/09/2008)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 1K 12/2008-181 zo dňa 7.11.2008, ktorým bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku dlžníka, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom BOCA, a. s. "v likvidácii", so sídlom 032 34 Nižná Boca 3, IČO: 36 405 981 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 08.10.2009 VYMAZÁVA.
  (from: 10/08/2009)
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a ust. Obchodného zákonníka, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 13. 11. 2001 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka a schválením stanov, jednorázovo.
  (from: 06/03/2002 until: 10/07/2009)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person