Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  98/L

Obchodné meno: 
S L O W A P S a.s. "v likvidácii"
  (od: 18.01.2001 do: 31.05.2010)
S L O W A P S a.s.
  (od: 28.04.1992 do: 17.01.2001)
Sídlo: 
Jána Jančeka 32
Ružomberok 034 01
  (od: 28.04.1992 do: 31.05.2010)
IČO: 
31 562 582
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Deň výmazu: 
01.06.2010
  (od: 01.06.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 01.06.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
dodávky stavebných prác v ČSFR a zahraničí
  (od: 28.04.1992 do: 26.12.1993)
výroba stavebných materiálov a polotovarov
  (od: 28.04.1992 do: 26.12.1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (od: 28.04.1992 do: 26.12.1993)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 28.04.1992 do: 26.12.1993)
inžinierska činnosť
  (od: 28.04.1992 do: 26.12.1993)
hotel bez možnosti stravovania do triedy ***
  (od: 27.12.1993 do: 13.10.1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
demolácia a zemné práce
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
pozemné a inžinierske stavby
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
stavba budov
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
ostatné pozemné a inžinierske stavby /vrátane rozvodu prúdu/
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
inžinierska činnosť
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
  (od: 27.12.1993 do: 31.05.2010)
hotel s možnosťou stravovania do triedy **
  (od: 24.03.1994 do: 31.05.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.01.2001 do: 31.05.2010)
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 17.01.2001)
Ivan Brezniak - člen
Zarevúca 19
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Ing. Ivan H r n č á r - člen
Budovateľská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 25.12.1995)
Ing. Daniela Hrkútová - člen
Za dráhou 14
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1994 do: 25.12.1995)
Ing. Daniela Hrkútová - člen
Za dráhou 14
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Ing. Ľubomír M o j š - podpredseda
426
Liptovské Sliače
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 25.12.1995)
Ing. Peter P r o č k a - člen
Kalinčiakova 15
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 25.12.1995)
Ing. Peter P r o č k a - člen
Kalinčiakova 15
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Ing. Miroslav V o z á r - predseda
Salvova 8
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 25.12.1995)
Ing. Miroslav V o z á r - predseda
Salvova 8
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 08.11.1999)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jegého 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (od: 18.01.2001 do: 31.05.2010)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.1992 do: 17.01.2001)
Základné imanie: 
29 685 000 Sk
  (od: 18.03.1993 do: 31.05.2010)
21 581 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 17.03.1993)
Akcie: 
Počet: 29685
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.03.1993 do: 31.05.2010)
Počet: 20934
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 17.03.1993)
Počet: 647
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 17.03.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Jaroslav B e h u l i a k , CSc. - člen
Palkovičova 10 A
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.10.1994)
Ing. Igor Bobula
Zarevúca 19
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Ing. Alojz D ú h a - člen
Urxova 18
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.10.1994)
Miloš Dzuriak
Sladkého 1
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Miloš Dzuriak - člen
Sladkého 1
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1994 do: 25.12.1995)
Ing. Ivan Hrnčár
Budovateľská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Ing. Mária Mačugová - člen
Jilemnického 21
Svit
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1994 do: 25.12.1995)
Ing. Stanislav Mican
Malé Tatry 17
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Ing. Stanislav Mican - člen
Malé Tatry 17
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.1995 do: 25.12.1995)
Vladimír U l i č n ý - predseda
Tichá 3
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.10.1994)
Ing. Dušan Uher - predseda
Trnavská 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1994 do: 25.12.1995)
Vladimír Uličný
Tichá 3
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.12.1995 do: 17.01.2001)
Vladimír Uličný - člen
Tichá 3
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1994 do: 25.12.1995)
Ing. Miroslav V a l l o - člen
Jégeho 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 31.07.1995)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1994 do: 25.12.1995)
Ing. Stanislav S u r o v ý - člen
Zolhaustrasse 55 A
Biel
Švajčiarska konfederácia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 13.10.1994)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Daniela Hrkútová
Za dráhou 14
Ružomberok
Skončenie funkcie: 01.06.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k. 5Exre/1259/2009-283, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05.2010, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia neostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť S L O W A P S a.s. "v likvidácii" so sídlom: Jána Jančeka 32, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 562 582 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 01.06.2010 VYMAZÁVA.
  (od: 01.06.2010)
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 14.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91 Zb. Súd návrh na zápis člena predstavenstva Konrada Hirscha z a m i e t a . O d ô v o d n e n i e Navrhovateľ žiadal, aby ako člen pred- stavenstva akciovej spoločnosti bol zapísaný Konrad Hirsch, bytom Mühlestrasse 33, Biel, Schweiz. Podľa § 30 zák. č. 513/91 Zb. pri zahra- ničnej fyzickej osobe, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba oprávnená konať menom podnikateľa, sa vyžaduje doklad o povo- lení na pobyt v Českej a Slovenskej Federa- tívnej Republike. V danom prípade uvedený člen predstaven- stva nemá pobyť na území našej republiky, ne- môže teda konať v mene navrhovateľa ako člen štatutárneho orgánu a preto súd v tejto čas- ti návrh navrhovateľa z a m i e t o l . Stary spis: Sa 401
  (od: 28.04.1992 do: 31.05.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.03.1993 do: 31.05.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.06.1993 do: 31.05.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.10.1994 do: 31.05.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.08.1995 do: 31.05.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.10.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 26.12.1995 do: 31.05.2010)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.05.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.11.1996 do: 31.05.2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.6. 2000 bol schválený vstup spoločnosti do likvidácie.
  (od: 18.01.2001 do: 31.05.2010)
Uznesením krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 322/95-Že, zo dňa 28.3. 2001 bol na majetok dlžníka SLOWAPS, a.s. so sídlom Jána Jančeka 32, Ružomberok, IČO: 31 562 582 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Zvončeka, Mostová 19, Ružomberok.
  (od: 05.04.2001 do: 31.05.2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 322/95-Že-502 zo dňa 3.3.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.4.2008, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu S L O W A P S a.s. so sídlom Jána Jančeka 32, Ružomberok, IČO: 31 562 582 a správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Zvonček, advokát, Mostová 19, Ružomberok bol zbavený funkcie.
  (od: 29.04.2008 do: 31.05.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)