Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4132/B

Obchodné meno: 
AEGON, a.s., v likvidácii
  (od: 26.01.2013 do: 23.10.2013)
AEGON, a.s.
  (od: 17.01.2013 do: 25.01.2013)
AEGON, d.d.s., a.s.
  (od: 18.05.2007 do: 16.01.2013)
Sídlo: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 18.05.2007 do: 23.10.2013)
IČO: 
36 779 270
  (od: 18.05.2007)
Deň zápisu: 
18.05.2007
  (od: 18.05.2007)
Deň výmazu: 
24.10.2013
  (od: 24.10.2013)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 24.10.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.05.2007)
Predmet činnosti: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je: 1. vedenie osobných účtov účastníkov, 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv, 3. vytváranie dávkových plánov, 4. vyplácanie dávok, 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok, 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. poskytovanie poradenských služeb a konzultačných služieb učastníkom, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (od: 18.05.2007 do: 11.09.2009)
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je: 1. vedenie osobných účtov účastníkov, 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv, 3. vytváranie dávkových plánov, 4. vyplácanie dávok, 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok, 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. poskytovanie poradenských služeb a konzultačných služieb učastníkom, 17. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (od: 12.09.2009 do: 16.01.2013)
1. Zánik povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska vydanom v konaní vedený pod číslom: OPK - 1973/2007 zo dňa 7. mája 2007 , ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 10. mája 2007 ( ďalej len ´´Povolenie´´ ), a to na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska vydanom v konaní vedeným pod číslom: ODT-1866/2012-1 zo dňa 10. decembra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. decembra 2012 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť AEGON, d.d.s., a.s. udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-1973/2007 zo dňa 7. mája 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 10. mája 2007 podľa §26 odsek 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len ´´Rozhodnutie´´ ). 2. Povolenie na základe Rozhodnutia bolo písomne v jeho origináli Spoločnosťou vrátené Národnej banke Slovenska dna 18. decembra 2012 podľa §25 odsek 1 písm. c) zákona č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
  (od: 17.01.2013 do: 23.10.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.05.2007 do: 23.10.2013)
Ladislav Batík , M.B.A. - predseda predstavenstva
Nová 134/A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 18.05.2007 do: 29.06.2009)
Ladislav Batík , M.B.A. - predseda predstavenstva
Nová 134/A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 30.01.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.06.2009)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 18.05.2007 do: 29.06.2009)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 30.06.2009 do: 14.07.2012)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 15.07.2012 do: 14.07.2012)
Ing. Andrej Hornáček - člen
Tbiliská 7630/29
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 06.03.2008
  (od: 11.03.2008 do: 29.06.2009)
Ing. Andrej Hornáček - člen
Tbiliská 7630/29
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 06.03.2008 Skončenie funkcie: 30.01.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.06.2009)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 18.05.2007 do: 14.02.2008)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 07.02.2008
  (od: 15.02.2008 do: 14.02.2008)
Ing. Michaela Račková - člen predstavenstva
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.03.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.07.2010)
Ing. Michaela Račková - člen predstavenstva
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.03.2009 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 30.07.2010 do: 29.07.2010)
JUDr. Zuzana Holáková - člen predstavenstva
Gorkého 6
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 30.06.2009 do: 23.10.2013)
Ing. Peter Šterbák - člen predstavenstva
Kríkova 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 30.07.2010 do: 23.10.2013)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.05.2012
  (od: 15.07.2012 do: 23.10.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (od: 18.05.2007 do: 23.10.2013)
Prokúra: 
Ing. Jana Gruntová
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 08.09.2009
  (od: 08.09.2009 do: 17.12.2012)
Ing. Jana Gruntová
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 08.09.2009 Skončenie funkcie: 30.10.2012
  (od: 18.12.2012 do: 17.12.2012)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.09.2009
  (od: 08.09.2009 do: 17.12.2012)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.09.2009 Skončenie funkcie: 30.10.2012
  (od: 18.12.2012 do: 17.12.2012)
Pri zastupovaní a podpisovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo súhlasný prejav vôle alebo podpisy oboch prokuristov. Prokurista sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 08.09.2009 do: 23.10.2013)
Základné imanie: 
1 659 700 EUR Rozsah splatenia: 1 659 700 EUR
  (od: 30.06.2009 do: 23.10.2013)
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
  (od: 18.05.2007 do: 29.06.2009)
Akcie: 
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (od: 30.06.2009 do: 23.10.2013)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (od: 18.05.2007 do: 29.06.2009)
Akcionár: 
USFH-Nezam B.V.
AEGONplein 50
Haag (´s-Gravenhage) 2591 TV
Holandsko
  (od: 18.05.2007 do: 23.10.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Jana Gruntová
Ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.07.2007
  (od: 17.08.2007 do: 22.07.2008)
Ing. Jana Gruntová
Ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.07.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 22.07.2008)
Ing. Michaela Mlejová
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 18.05.2007 do: 22.07.2008)
Ing. Michaela Mlejová
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 22.07.2008)
Ing. Daniela Pápaiová
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 18.05.2007 do: 16.08.2007)
Ing. Daniela Pápaiová
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 26.07.2007
  (od: 17.08.2007 do: 16.08.2007)
Ing. Peter Brudňák
427
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 20.07.2009
  (od: 12.09.2009 do: 11.09.2009)
Péter Máhig
Emilia 30
Budapešt H-1141
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 23.10.2013)
Zsolt Kovács
Lőwy Iszák 7
Budapešť 1043
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2008 Skončenie funkcie: 20.07.2009
  (od: 12.09.2009 do: 11.09.2009)
Ing. Peter Brudňák
427
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 18.05.2007 do: 11.09.2009)
Zsolt Kovács
Lőwy Iszák 7
Budapešť 1043
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 11.09.2009)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/C I/3
Budapešť H-1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.07.2009
  (od: 12.09.2009 do: 23.10.2013)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.07.2009
  (od: 12.09.2009 do: 23.10.2013)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 1. 2013
  (od: 17.01.2013)
 Likvidátor:
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2013
  (od: 17.01.2013)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti, tak že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti s dovetkom ´´v likvidácii´´ pripojí svoj podpis.
  (od: 17.01.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 757/2013, Nz 21894/2013 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.07.2013, Colného úradu Bratislava zo dňa 08.10.2013 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 14.10.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AEGON, a.s, v likvidácii, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 779 270, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 4132/B.
  (od: 24.10.2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 93/2007, Nz 8435/2007 dňa 02.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 18.05.2007 do: 23.10.2013)
Notárska zápisnica N 285/2007, Nz 29447/2007, NCRls 29266//2007 zo dňa 26.7.2007.
  (od: 17.08.2007 do: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.02.2008.
  (od: 15.02.2008 do: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.3.2008.
  (od: 11.03.2008 do: 23.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2008. vo forme not. zápisnice N 692/2008, Nz 28391/2008
  (od: 23.07.2008 do: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.01.2009 a zo dňa 17.04.2009.
  (od: 30.06.2009 do: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.07.2009.
  (od: 08.09.2009 do: 23.10.2013)
Notárska zápisnica N 87/2009, Nz 21986/2009 zo dňa 30.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 12.09.2009 do: 23.10.2013)
Notárska zápisnica N 107/2010, Nz 23395/2010, NCRls 23870/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2010.
  (od: 30.07.2010 do: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.05.2012.
  (od: 15.07.2012 do: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.10. 2012.
  (od: 18.12.2012 do: 23.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012. vo forme not. zápisnice N 13882/2012, Nz 57372/2012
  (od: 17.01.2013 do: 23.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012. vo forme not. zápisnice N 1388/2012, Nz 57372/2012, NCRls 58306/2012
  (od: 26.01.2013 do: 23.10.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  20.02.2024
Dátum výpisu:  22.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR