Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10311/R

Obchodné meno: 
LUXOR a. s. "v konkurze"
  (od: 30.12.2016)
Sídlo: 
Školská 226
Považská Bystrica 017 01
  (od: 23.01.2003)
IČO: 
36 327 123
  (od: 23.01.2003)
Deň zápisu: 
23.01.2003
  (od: 23.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.01.2003)
Predmet činnosti: 
výroba odevov a odevných doplnkov
  (od: 23.01.2003)
výroba pracovných odevov
  (od: 23.01.2003)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (od: 23.01.2003)
výroba odevných doplnkov z textilného materiálu
  (od: 23.01.2003)
úprava a oprava textilného a odevného tovaru
  (od: 23.01.2003)
maloobchod s textilným tovarom, odevami a textilnou galantériou
  (od: 23.01.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (od: 23.01.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (od: 23.01.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 23.01.2003)
poradenská činnosť v oblasti odievania a textilného priemyslu
  (od: 23.01.2003)
prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení
  (od: 23.01.2003)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 23.01.2003)
finančný leasing
  (od: 23.01.2003)
prieskum trhu
  (od: 23.01.2003)
organizovanie kurzov, školení, seminárov
  (od: 23.01.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.01.2003)
Základné imanie: 
332 000 EUR Rozsah splatenia: 332 000 EUR
  (od: 11.03.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové, neverejne obchodovateľné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 11.03.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-87 zo dňa 26.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 02.08.2016. Do funkcie správcu bol ustanovný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S 628.
  (od: 14.03.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Miroslava Žitníková
Moyzesova 816/100
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.11.2016
  (od: 14.03.2017)
Dozorná rada: 
JUDr. Elena Paliesková
Hurbanova 427/6
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2015)
Anna Švirecová
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2015)
Ľudmila Jamrišková
Zakvášov 1520/39
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou, obsahujúcou rozhodnutia zakladateľov podľa § 171 ods. 1 Obch. zák. a úplné znenie stanov a.s., vyhotovenou v notárskej zápisnici N 7/2003, Nz 940/2003 zo dňa 9.1.2003 podľa § 172 a nasl. Obch. zák. bez výzvy na upísanie akcií.
  (od: 23.01.2003)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-167 zo dňa 08.11.2016 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628 a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394. Účinky výmeny správcu nastali dňom 15.11.2016.
  (od: 14.03.2017)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 25.7.2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2014-232 zo dňa 18.07.2014 povolil reštrukturalizáciu dlžníka LUXOR a.s. a ustanovil správcu JUDr. Róberta Faturu so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 25.07.2014.
  (od: 12.02.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 3.3.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2014-436 zo dňa 23.02.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka LUXOR a.s. a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03.03.2015. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628. Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku, a to dňom 01.04.2015.
  (od: 12.02.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  28.11.2023
Dátum výpisu:  29.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)