Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10311/R

Obchodné meno: 
LUXOR a. s. "v konkurze"
  (od: 30.12.2016)
LUXOR a. s.
  (od: 23.01.2003 do: 29.12.2016)
Sídlo: 
Školská 226
Považská Bystrica 017 01
  (od: 23.01.2003)
IČO: 
36 327 123
  (od: 23.01.2003)
Deň zápisu: 
23.01.2003
  (od: 23.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.01.2003)
Predmet činnosti: 
výroba odevov a odevných doplnkov
  (od: 23.01.2003)
výroba pracovných odevov
  (od: 23.01.2003)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (od: 23.01.2003)
výroba odevných doplnkov z textilného materiálu
  (od: 23.01.2003)
úprava a oprava textilného a odevného tovaru
  (od: 23.01.2003)
maloobchod s textilným tovarom, odevami a textilnou galantériou
  (od: 23.01.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (od: 23.01.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (od: 23.01.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 23.01.2003)
poradenská činnosť v oblasti odievania a textilného priemyslu
  (od: 23.01.2003)
prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení
  (od: 23.01.2003)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 23.01.2003)
finančný leasing
  (od: 23.01.2003)
prieskum trhu
  (od: 23.01.2003)
organizovanie kurzov, školení, seminárov
  (od: 23.01.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.01.2003)
Ing. Ľudmila Gáborová - člen
105
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2008)
Ing. Ľudmila Gáborová - člen
105
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Albert Koszeghy - člen
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 05.02.2009
  (od: 11.03.2009 do: 31.05.2010)
Ing. Albert Koszeghy - člen
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 05.02.2009 Skončenie funkcie: 06.04.2010
  (od: 01.06.2010 do: 31.05.2010)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2008)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 27.02.2008)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 28.02.2008 do: 31.05.2010)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 06.04.2010
  (od: 01.06.2010 do: 31.05.2010)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 0
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 27.02.2008)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 0
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 28.02.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 0
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 14.05.2010
  (od: 01.06.2010 do: 20.12.2012)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 14.05.2010 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 21.12.2012 do: 20.12.2012)
Ing. Martin Paliesek - predseda
Lichardova 358/27
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015 do: 10.11.2017)
Ing. Martin Paliesek - predseda
Lichardova 358/27
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 03.03.2015 Skončenie funkcie: 16.10.2017
  (od: 11.11.2017 do: 10.11.2017)
Ing. Michal Paliesek - člen
Vazovova 9/B
Bratislava 911 07
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 10.03.2009)
Ing. Michal Paliesek - člen
Vazovova 9/B
Bratislava 911 07
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 05.02.2009
  (od: 11.03.2009 do: 10.03.2009)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 23.01.2003 do: 21.01.2008)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 27.02.2008)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 28.02.2008 do: 12.03.2015)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015 do: 12.03.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva.
  (od: 01.06.2010 do: 10.11.2017)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávnený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe.
  (od: 23.01.2003 do: 31.05.2010)
Základné imanie: 
332 000 EUR Rozsah splatenia: 332 000 EUR
  (od: 11.03.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 25.02.2004 do: 10.03.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 334 000 Sk
  (od: 23.01.2003 do: 24.02.2004)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové, neverejne obchodovateľné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 11.03.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové, neverejne obchodovateľné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.01.2003 do: 10.03.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-87 zo dňa 26.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 02.08.2016. Do funkcie správcu bol ustanovný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S 628.
  (od: 14.03.2017)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-87 zo dňa 26.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 02.08.2016. Do funkcie správcu bol ustanovný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S 628.
  (od: 30.12.2016 do: 13.03.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Miroslava Žitníková
Moyzesova 816/100
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.11.2016
  (od: 14.03.2017)
JUDr. Róbert Fatura
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
  (od: 30.12.2016 do: 13.03.2017)
JUDr. Róbert Fatura
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 14.03.2017 do: 13.03.2017)
Dozorná rada: 
JUDr. Elena Paliesková
Hurbanova 427/6
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015)
Anna Švirecová
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015)
Ľudmila Jamrišková
Zakvášov 1520/39
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015)
Mgr. Juraj Baláž - podpredseda
Geologická 11883/1E
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 07
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 21.07.2004 do: 21.01.2008)
Mgr. Juraj Baláž - podpredseda
Geologická 11883/1E
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 07
Vznik funkcie: 16.03.2004 Skončenie funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Ľuboslava Bieliková
Rozkvet 2078/168
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.04.2010
  (od: 01.06.2010 do: 20.12.2012)
Ing. Ľuboslava Bieliková
Rozkvet 2078/168
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.04.2010 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 21.12.2012 do: 20.12.2012)
Ing. Peter Dobias - podpredseda
Hornádska 10
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 23.01.2003 do: 20.07.2004)
Ing. Peter Dobias - podpredseda
Hornádska 10
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 16.03.2004
  (od: 21.07.2004 do: 20.07.2004)
Ing. Ľudmila Gáborová - predseda
105
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 31.05.2010)
Ing. Ľudmila Gáborová - predseda
105
Horovce 020 62
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 06.04.2010
  (od: 01.06.2010 do: 31.05.2010)
JUDr. Viera Kubicová - predseda
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 21.07.2004 do: 21.01.2008)
JUDr. Viera Kubicová - predseda
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.03.2004 Skončenie funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Martin Paliesek - podpredseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 31.05.2010)
Ing. Martin Paliesek - podpredseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 07.04.2008 Skončenie funkcie: 14.05.2010
  (od: 01.06.2010 do: 31.05.2010)
Ing. Michal Paliesek - podpredseda
Vazovova 9/B
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 20.12.2007
  (od: 22.01.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Michal Paliesek - podpredseda
Vazovova 9/B
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 20.12.2007 Skončenie funkcie: 07.04.2008
  (od: 22.04.2008 do: 21.04.2008)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 23.01.2003 do: 20.07.2004)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 16.03.2004
  (od: 21.07.2004 do: 20.07.2004)
Anna Švirecová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 23.01.2003 do: 27.02.2008)
Anna Švirecová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 28.02.2008 do: 31.05.2010)
Anna Švirecová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 06.04.2010
  (od: 01.06.2010 do: 31.05.2010)
Ing. Miroslav Paliesek
Hrbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 14.05.2010 Skončenie funkcie: 21.09.2013
  (od: 13.03.2015 do: 12.03.2015)
Ing. Albert Köszeghy
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 06.04.2010 Skončenie funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015 do: 12.03.2015)
Ing. Martin Paliesek
Lichardova 358/27
Púchov-Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 03.03.2015
  (od: 13.03.2015 do: 12.03.2015)
Ing. Miroslav Paliesek
Hrbanova 427/6
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 14.05.2010
  (od: 01.06.2010 do: 12.03.2015)
Ing. Albert Köszeghy
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 06.04.2010
  (od: 01.06.2010 do: 12.03.2015)
Ing. Martin Paliesek
Lichardova 358/27
Púchov-Horné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 21.12.2012 do: 12.03.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou, obsahujúcou rozhodnutia zakladateľov podľa § 171 ods. 1 Obch. zák. a úplné znenie stanov a.s., vyhotovenou v notárskej zápisnici N 7/2003, Nz 940/2003 zo dňa 9.1.2003 podľa § 172 a nasl. Obch. zák. bez výzvy na upísanie akcií.
  (od: 23.01.2003)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-167 zo dňa 08.11.2016 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628 a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394. Účinky výmeny správcu nastali dňom 15.11.2016.
  (od: 14.03.2017)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 25.7.2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2014-232 zo dňa 18.07.2014 povolil reštrukturalizáciu dlžníka LUXOR a.s. a ustanovil správcu JUDr. Róberta Faturu so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 25.07.2014.
  (od: 12.02.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 3.3.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2014-436 zo dňa 23.02.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka LUXOR a.s. a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03.03.2015. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628. Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku, a to dňom 01.04.2015.
  (od: 12.02.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023
Dátum výpisu:  28.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)