Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  10037/R

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
"Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch"
  (od: 01.08.1989)
Sídlo: 
Bernolákova ulica 202/18
Chynorany 956 33
  (od: 24.09.2002)
Chynorany
  (od: 01.08.1989 do: 23.09.2002)
IČO: 
00 205 214
  (od: 01.08.1989)
Deň zápisu: 
01.01.1973
  (od: 01.08.1989)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.08.1989)
Predmet činnosti: 
výroba poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 19.05.1993)
zámočníctvo
  (od: 19.05.1993)
kovoobrábanie
  (od: 19.05.1993)
prevádzkovanie malej vodnej elektrárne
  (od: 19.05.1993)
prenájom nehnuteľností
  (od: 19.05.1993)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 19.05.1993)
maloobchod s potravinami a poľnohospod. výrobkami
  (od: 19.05.1993)
cestná verejná nákladná doprava
  (od: 19.05.1993)
poskytovanie stravovania a občerstvenia
  (od: 19.05.1993)
poskytovanie služieb v rámci poľnohospodárstva
  (od: 24.09.2002)
výroba hotových krmív pre hospodárske zvieratá
  (od: 26.10.2004)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde,ktorú užíva.
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Družstvo
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky (víno,mliečne výrobky)
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby (plemenitba v ŽV,výroba osív a sadív)
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
poskytuje práce a služby pre občanov (poskytovanie dopravy,poskytovanie mechanizácie pri obrábaní pôdy pre občanov,stolárske práce)
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
predáva vlastný vyrobený tovar (barériové ohradové dosky,elektrickú energiu)
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Predmetom inej hospodárskej činnosti je :
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
stavebná činnosť
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
výroba betónových ohradových dosiek
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
revízia vyhradených technických zariadení
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
kovovýroba v kooperácii s priemyselnými podnikmi.
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.05.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Anton Adamec
Norovce
  (od: 22.04.1998)
Vladimír Ďatelinka
Dolné Držkovce 287
Veľké Dráhovce
  (od: 18.06.1996)
Ján Ďurči
102
Norovce
  (od: 18.06.1996)
Jozef Januška
32
Livinské Opatovce
Vznik funkcie: 27.02.2002
  (od: 24.09.2002)
Pavol Marko
175
Chynorany
  (od: 18.06.1996)
Ladislav Paulička
223
Nadlice
Vznik funkcie: 27.02.2002
  (od: 24.09.2002)
Oľga Paulová
623
Chynorany
Vznik funkcie: 27.02.2002
  (od: 24.09.2002)
Ing. Ivan Šmatlák
38
Nadlice
  (od: 22.04.1998)
Ing. Pavol Uvíra - predseda
29
Žabokreky nad Nitrou
  (od: 18.06.1996)
Jozef Beniak
274
Chynorany
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Jozef Beniak
274
Chynorany
  (od: 18.06.1996 do: 21.04.1998)
Pavel Bezák
204
Chynorany
  (od: 22.04.1998 do: 23.09.2002)
Emília Borchová
41
Nadlice
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Emília Borchová
41
Nadlice
  (od: 18.06.1996 do: 25.10.2004)
Emília Borchová
41
Nadlice
Skončenie funkcie: 05.03.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Pavol Brňo
211
Chynorany
  (od: 22.04.1998 do: 23.09.2002)
Jozef Bujna
221
Nadlice
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Jozef Bujna
221
Nadlice
  (od: 18.06.1996 do: 21.04.1998)
Vladimír Ďatelinka
221
Veľké Dráhovce
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Ján Ďurči
102
Norovce
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Jozef Januška
32
Liv. Opatovce
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Jozef Januška
32
Liv. Opatovce
  (od: 18.06.1996 do: 21.04.1998)
Anna Judáková
34
Rajčany
  (od: 22.04.1998 do: 23.09.2002)
Vendelín Košík
710
Chynorany
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Vendelín Košík
710
Chynorany
  (od: 18.06.1996 do: 21.04.1998)
Mária Manová
62
Liv. Opatovce
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Mária Manová
62
Liv. Opatovce
  (od: 18.06.1996 do: 21.04.1998)
Pavol Marko
Požiarnická 175
Chynorany
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Pavol Marko - podpredseda
Požiarnická 175
Chynorany
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Jozefína Mošková
172
Chynorany
  (od: 22.04.1998 do: 23.09.2002)
Jozefína Mošková
212
Chynorany
  (od: 24.09.2002 do: 25.10.2004)
Jozefína Mošková
212
Chynorany
Skončenie funkcie: 05.03.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Pius Rybanský
18
Rajčany
  (od: 19.05.1993 do: 17.06.1996)
Pius Rybanský
18
Rajčany
  (od: 18.06.1996 do: 21.04.1998)
Ing. Pavol Uvíra - predseda
29
Žabokreky nad Nitrou
  (od: 01.08.1989 do: 17.06.1996)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 19.05.1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Zapisované základné imanie: 
35 605 812 Sk
  (od: 12.10.2004)
34 615 547 Sk
  (od: 22.04.1998 do: 11.10.2004)
47 938 684 Sk
  (od: 19.05.1993 do: 21.04.1998)
Základný členský vklad: 
110 000 Sk
  (od: 21.05.2004)
10 000 Sk
  (od: 19.05.1993 do: 20.05.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/91 Zb., a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 26.9.1992 v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 19.05.1993)
Zmena stanov družstva schválená dňa 28.2.1995.
  (od: 12.04.1995)
Členská schôdza družstva dňa 01.03.1996 sc válila zmenu stanov družstva.
  (od: 18.06.1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou družstva dňa 28.2.1997.
  (od: 22.04.1998)
Zmena stanov družstva schválená dňa 27.2.1998. Zmena stanov družstva schválená dňa 3.3.2000. Zmena stanov družstva schválená dňa 27.2.2002.
  (od: 24.09.2002)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva zloženým členským podielom,ktorý sa vytvorí zrážkou z nároku člena na podiely na hospodárskych výsledkoch vo výške 10% (najviach však Kčs 500.-) Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 18.nov.1972 zlúčením JRD : Chynorany,Livinské Opatovce,Nadlice,Rajčany a Solčianky,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy.Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.7/73 dňa 12.1.1973 vznik nového družstva schválila podľa zák.č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 29.1.1973 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy Poľnohospodárskeho družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 20.3.1991 v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (od: 01.08.1989 do: 18.05.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2023
Dátum výpisu:  28.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)