Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4137/B

Business name: 
Upside Down, a. s.
  (from: 09/25/2008 until: 03/05/2012)
AUREA-S, a.s.
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Registered seat: 
Laurinská 4
Bratislava 811 01
  (from: 09/25/2008 until: 03/05/2012)
Stromová 13
Bratislava 37 831 01
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Identification number (IČO): 
36 781 215
  (from: 05/24/2007)
Date of entry: 
05/24/2007
  (from: 05/24/2007)
Date of deletion: 
03/06/2012
  (from: 03/06/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/06/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/24/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
marketing - prieskum trhu
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
kancelárske a sekretárske práce
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
administratívne práce
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 09/25/2008 until: 03/05/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
Mgr. Ivana Barancová - člen predstavenstva
Zemanská 8
Stupava 900 31
From: 04/22/2010
  (from: 05/01/2010 until: 06/21/2010)
Mgr. Ivana Barancová - člen predstavenstva
Zemanská 8
Stupava 900 31
From: 04/22/2010 Until: 06/16/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Silvia Halecká - člen
Starinská 35
Humenné 066 01
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/17/2009)
Silvia Halecká - člen
Starinská 35
Humenné 066 01
From: 09/03/2008 Until: 09/07/2009
  (from: 09/18/2009 until: 09/17/2009)
Ing. Tomáš Jaššo - člen
Bulíkova 13
Bratislava 851 04
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 12/23/2009)
Ing. Tomáš Jaššo - člen
Bulíkova 13
Bratislava 851 04
From: 09/03/2008 Until: 12/07/2009
  (from: 12/24/2009 until: 12/23/2009)
Ing. Vanda Mravcová - člen
Petzvalova 67/1
Žilina 010 15
From: 05/24/2007
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Ing. Vanda Mravcová - člen
Petzvalova 67/1
Žilina 010 15
From: 05/24/2007 Until: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Rastislav Pitko - predseda
R. Jašíka 2375/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 12/23/2009)
Rastislav Pitko - predseda
R. Jašíka 2375/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/03/2008 Until: 12/07/2009
  (from: 12/24/2009 until: 12/23/2009)
Ing. Ladislav Šmárik - predseda
Mojmírova 8
Žilina 010 01
From: 05/24/2007
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Ing. Ladislav Šmárik - predseda
Mojmírova 8
Žilina 010 01
From: 05/24/2007 Until: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Silvia Zaičková - člen
Pernek 224
Pernek 900 53
From: 12/07/2009
  (from: 12/24/2009 until: 04/30/2010)
Silvia Zaičková - člen
Pernek 224
Pernek 900 53
From: 12/07/2009 Until: 04/21/2010
  (from: 05/01/2010 until: 04/30/2010)
Ing. Tomáš Jaššo - predseda
Bulíkova 13
Bratislava 851 04
From: 12/07/2009
  (from: 12/24/2009 until: 03/05/2012)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menu a názvu funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 06/22/2010 until: 03/05/2012)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/01/2010 until: 06/21/2010)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 09/25/2008 until: 04/30/2010)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojim prejavom vôle predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Capital: 
26 560 EUR Paid up: 26 560 EUR
  (from: 12/18/2009 until: 03/05/2012)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 12/17/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 09/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/18/2009 until: 03/05/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 12/17/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 09/17/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Ivana Barancová
Zemanská 8
Stupava 900 31
From: 02/22/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/30/2010)
Mgr. Ivana Barancová
Zemanská 8
Stupava 900 31
From: 02/22/2010 Until: 04/21/2010
  (from: 05/01/2010 until: 04/30/2010)
Ing. Ján Jakubov
Kremnická 59
Košice 040 11
From: 05/24/2007
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Ing. Ján Jakubov
Kremnická 59
Košice 040 11
From: 05/24/2007 Until: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Mgr. Peter Mertl
Smikova 1
Bratislava 831 02
From: 05/24/2007
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Mgr. Peter Mertl
Smikova 1
Bratislava 831 02
From: 05/24/2007 Until: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Ing. Darina Salanciová
ulica Mieru 11/6317
Poprad 058 01
From: 05/24/2007
  (from: 05/24/2007 until: 09/24/2008)
Ing. Darina Salanciová
ulica Mieru 11/6317
Poprad 058 01
From: 05/24/2007 Until: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Ing. Martin Zlocha
327
Hamuliakovo 900 43
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 04/08/2010)
Ing. Martin Zlocha
327
Hamuliakovo 900 43
From: 09/03/2008 Until: 02/22/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Mgr. Vincent Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 09/03/2008 Until: 06/16/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Mgr. Erika Pitko
Poštová 1052/5
Krompachy 053 42
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 03/05/2012)
Peter Weber
Červená 12
Žilina 010 03
From: 04/22/2010
  (from: 05/01/2010 until: 03/05/2012)
Mgr. Vincent Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 06/21/2010)
Martina Hartlová
Kopčianska 2442/82
Bratislava 851 01
From: 06/17/2010
  (from: 06/22/2010 until: 03/05/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/692011, 1111236387 zo dňa 30.6.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2011 bolo zastavené konkurzné konanie voči dlžníkovi Upside Down, a.s., so sídlom Laurinská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 36 781 215 pre nedostatok majetku dlžníka. Obchodná spoločnosť Upside Down, a.s., so sídlom Laurinská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 36 781 215 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 4137/B sa v y m a z u j e z obchodného registra
  (from: 03/06/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 232/2007, Nz 13130/2007 dňa 4.4.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/24/2007 until: 03/05/2012)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 911/2008 Nz 36816/2008 zo dňa 03.09.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti AUREA-S, a. s. na obchodné meno Upside Down, a. s..
  (from: 09/25/2008 until: 03/05/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 7.9.2009.
  (from: 09/18/2009 until: 03/05/2012)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1060/2009 Nz 43500/2009 zo dňa 24.11.2009.
  (from: 12/18/2009 until: 03/05/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2009.
  (from: 12/24/2009 until: 03/05/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.2.2010.
  (from: 04/09/2010 until: 03/05/2012)
Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 13720/2010, NCRls 13955/2010 zo dňa 21.4.2010.
  (from: 05/01/2010 until: 03/05/2012)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/2010, Nz 21636/2010 zo dňa 16.06.2010
  (from: 06/22/2010 until: 03/05/2012)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person