Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13376/P

Business name: 
STAVBET GH, s.r.o.
  (from: 02/26/2002)
Registered seat: 
Bardejovská 32
Prešov 080 06
  (from: 03/23/2005)
Švábska 34
Prešov 080 05
  (from: 02/26/2002 until: 03/22/2005)
Identification number (IČO): 
36 478 504
  (from: 02/26/2002)
Date of entry: 
02/26/2002
  (from: 02/26/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/2002)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/26/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/26/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe) a strojárstve
  (from: 02/26/2002)
sprostredkovanie obchodu, dopravy, výroby a služieb
  (from: 02/26/2002)
veľkoobchod a maloobchod - poľnohospodárske produkty, potraviny, tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, odevy, textil, obuv, kožiarske, kožušnícke a gumárenské výrobky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, výpočtová technika, železiarsky tovar, sklo, porcelán, drevo, drevené výrobky, papier, papierenské výrobky, drogéria (okrem jedov), stroje a strojné technológie, motorové vozidlá, nerastné suroviny, dopravné prostriedky, súčiastky a náhradné diely na dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, pohonné hmoty, oleje, olejové mazadlá, autokozmetika, pneumatiky, stavebný materiál
  (from: 02/26/2002)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 02/26/2002)
prenájom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení
  (from: 02/26/2002)
organizovanie športových a kultúrnych podujatí
  (from: 02/26/2002)
prenájom stavebných strojov a náradia
  (from: 02/26/2002)
umývanie áut
  (from: 02/26/2002)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 02/26/2002)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 02/26/2002)
prieskum trhu
  (from: 02/26/2002)
Partners: 
Richard Hympán
Francisciho 32
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
RHR TRADE Slovakia s.r.o.
Jarková 63
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 10/24/2008)
Ing. Peter Giba
Švábska 34
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 09/13/2005 until: 10/23/2008)
Blanka Hympánová
Pavlovičovo námestie 35
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 02/26/2002 until: 09/12/2005)
Helena Lešková
Levočská 150
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 02/26/2002 until: 09/12/2005)
Richard Hympán
Francisciho 32
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 09/13/2005 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Richard Hympán
  (from: 01/09/2010 until: 05/25/2022)
Richard Hympán
Amount of investment: 3 983,270265 EUR Paid up: 3 983,270265 EUR
  (from: 05/26/2022)
RHR TRADE Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 2 655,51351 EUR Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 01/09/2010)
Helena Lešková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/26/2002 until: 09/12/2005)
Blanka Hympánová
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/26/2002 until: 09/12/2005)
Richard Hympán
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 09/13/2005 until: 01/08/2010)
Ing. Peter Giba
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/13/2005 until: 10/23/2008)
RHR TRADE Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/24/2008 until: 01/08/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/26/2002)
Richard Hympán
Francisciho 32
Prešov 080 01
From: 02/25/2005
  (from: 03/23/2005)
Ing. Peter Giba
Švábska 34
Prešov 080 05
From: 07/15/2005
  (from: 09/13/2005 until: 10/23/2008)
Ing. Peter Giba
Švábska 34
Prešov 080 05
From: 07/15/2005 Until: 10/24/2008
  (from: 10/24/2008 until: 10/23/2008)
Helena Lešková - od 26.02.2002
Levočská 150
Prešov
  (from: 02/26/2002 until: 03/22/2005)
Helena Lešková - od 26.02.2002
Levočská 150
Prešov
Until: 02/25/2005
  (from: 03/23/2005 until: 03/22/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis.
  (from: 10/24/2008)
Spoločnosť zastupujú navonok dvaja konatelia, ktorí sú štatutárnym orgánom a konajú v mene spoločnosti každý samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/13/2005 until: 10/23/2008)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/26/2002 until: 09/12/2005)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/09/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/23/2005 until: 01/08/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.1.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/26/2002)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person