Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13390/P

Business name: 
DIAMON, s.r.o.
  (from: 06/02/2021)
Registered seat: 
Scherffelova 53/3017
Poprad 058 01
  (from: 08/17/2004)
Identification number (IČO): 
36 478 628
  (from: 02/28/2002)
Date of entry: 
02/28/2002
  (from: 02/28/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/28/2002)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/28/2002)
upratovacie práce
  (from: 02/28/2002)
čistiace práce v rozsahu voľných živností
  (from: 02/28/2002)
umývanie automobilov
  (from: 02/28/2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (from: 02/28/2002)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 02/28/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/28/2002)
mäsiarstvo
  (from: 07/29/2015)
Partners: 
Mário Diabelko
Vajanského 73/5
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Mária Diabelková
Kukučínova 7
Svit 059 21
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Mário Diabelko
Amount of investment: 4 448 EUR Paid up: 4 448 EUR
  (from: 05/26/2022)
Mária Diabelková
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/28/2002)
Mário Diabelko
Vajanského 73/5
Poprad 058 01
From: 02/28/2002
  (from: 11/15/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/28/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/17/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.2.2002 č. N 92/02, NZ 92/02, spísanej JUDr. Štefanom Siskovičom, notárom v Poprade, podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/28/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 09/05/2020
  (from: 06/09/2021)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 05/11/2021
  (from: 06/09/2021)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii na základe Zmluvy o prevode časti podniku uzavretej podľa ust. §476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou DIAMON s.r.o. v reštrukturalizácii ako predávajúcim a spoločnosťou DIAMON Slovakia, s.r.o., IČO: 53 565 533, so sídlom Scherffelova 3017/53, 058 01 Poprad, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresné súdu Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 41674/P, ako kupujúcim uzavretej dňa 04.05.2021.
  (from: 05/20/2021)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person