Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4133/B

Business name: 
Octigon, a.s.
  (from: 05/22/2007)
Registered seat: 
Prievozská 4D
Bratislava 821 09
  (from: 09/04/2009)
Identification number (IČO): 
35 864 711
  (from: 05/22/2007)
Date of entry: 
08/28/2003
  (from: 05/22/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/22/2007)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting
  (from: 05/22/2007)
leasingová činnosť
  (from: 05/22/2007)
obchodné a podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/22/2007)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/22/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/22/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/22/2007)
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/22/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby /prekladateľské a tlmočnícke úkony, písané a ústne, nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi/
  (from: 05/22/2007)
príprava a riadenie projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov / s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
  (from: 05/22/2007)
poradenská činnosť a koordináciia projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov
  (from: 05/22/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 05/22/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 05/22/2007)
verejné obstarávanie
  (from: 05/22/2007)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 05/22/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie výstav, galérií a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení, priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 05/22/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
administratívne práce
  (from: 05/22/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií
  (from: 05/22/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/2007)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 05/22/2007)
zhotovovanie web stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 05/22/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/22/2007)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 05/22/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/22/2007)
výroba rozmnožovanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 05/22/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/22/2007)
Ing. Rastislav Baďura - predseda predstavenstva
Kľukatá 18110/72
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 05/25/2020
  (from: 08/26/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva sám.
  (from: 08/26/2020)
Capital: 
132 775,6756 EUR Paid up: 132 775,6756 EUR
  (from: 02/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 663,878378 EUR
  (from: 02/06/2009)
Supervisory board: 
Nadežda Vadovičová
Hlavná 39/A
Nová Dedinka 900 29
From: 01/21/2009
  (from: 02/06/2009)
Ing. Milan Šutjak
Tabaková 2959/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 05/25/2020
  (from: 08/26/2020)
Ing. Rudolf Vadovič
Hlavná 39/A
Nová dedinka 900 29
From: 05/25/2020
  (from: 08/26/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 776/03, Nz 70536/03 zo dňa 14.08.2003 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.5.2004.
  (from: 05/22/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30. 11. 2005 o zlúčení so spoločnosťou Base4, s.r.o., Átriová 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 106, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 14200/ T, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 55/2005, Nz 59022/2005, NCRIs 58320/ 2005 JUDr. Janou Kövesiovou dňa 21. 12. 2005. Spoločnosť Octigon s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti Base 4, s.r.o., Átriová 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 106, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 14200/ T a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01. 01. 2006.
  (from: 05/22/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2006 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 05/22/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.10.2006.
  (from: 05/22/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2007 - zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 05/22/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2009.
  (from: 02/06/2009)
Notárska zápisnica N 117/2009, Nz 28785/2009 zo dňa 26.08.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/04/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Base4, s.r.o.
Átriová 11
Trnava 917 01
  (from: 05/22/2007)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person