Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  108/L

Obchodné meno: 
Poľnonákup POVAŽAN a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.2021)
Sídlo: 
Na stanicu 16
Žilina 010 09
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.2021)
IČO: 
31 562 981
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
nákup a ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (od: 30.04.1992 do: 01.03.1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 30.04.1992 do: 01.03.1993)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (od: 30.04.1992 do: 01.03.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 02.03.1993 do: 23.11.2021)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs.
  (od: 02.03.1993 do: 23.11.2021)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 02.03.1993 do: 23.11.2021)
predaj a zásobovanie hosp. potreb. pomôcok a prac. náradia
  (od: 02.03.1993 do: 23.11.2021)
výroba mlynských výrobkov - mlynárstvo
  (od: 13.04.1993 do: 23.11.2021)
cestná nákladná motorová doprava
  (od: 08.11.1993 do: 23.11.2021)
nákup, ošetrovanie, skladovanie, predaj olejnín a ich výrobkov
  (od: 27.07.1994 do: 23.11.2021)
veľkoobchod so živými zvieratami
  (od: 17.02.1998 do: 23.11.2021)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 17.02.1998 do: 23.11.2021)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja
  (od: 17.02.1998 do: 23.11.2021)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (od: 02.07.1998 do: 23.11.2021)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 02.07.1998 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.01.1999 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 02.07.1998 do: 24.01.1999)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 01.07.1998)
Ing. Michal Čelko - člen
Gaštanová 5
Žilina
  (od: 15.06.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Michal Čelko - člen
Gaštanová 5
Žilina
  (od: 06.07.1993 do: 12.09.1993)
Ing. Michal Čelko - predseda
Gaštanová 5
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 14.06.1992)
Ing. Helena Drábová - člen
Za potokom 7
Žilina
  (od: 25.01.1999 do: 06.09.2000)
Ing. Helena Drábová - podpredseda
Za potokom 7
Žilina
  (od: 13.09.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Helena Drábová - podpredseda
Za potokom 7
Žilina
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Ing. Ľuboš Gabčík - predseda
1095
Dlhé Pole
  (od: 05.06.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 29
Bratislava
  (od: 25.01.1999 do: 06.09.2000)
Ing. Pavol Jakuš - člen
Mládežnícka 13
Žilina
  (od: 05.06.1996 do: 01.07.1998)
Valéria Konfalová - člen
Kubínska 3
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Martin Kučera - člen
Saratovská 7
Bratislava
  (od: 06.07.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Martin Kučera - člen
Saratovská 7
Bratislava
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Ing. Viliam Lučaník - člen
Prúty 18
Žilina
  (od: 05.06.1996 do: 30.06.1997)
Ing. Viliam Lučaník - člen
Prúty 18
Žilina
  (od: 01.07.1997 do: 24.01.1999)
Ing. Viliam Lučaník - predseda
Prúty 18
Žilina
  (od: 06.07.1993 do: 04.06.1996)
Ing. Ján Lukniš - člen
728
Štiavnik
  (od: 30.04.1992 do: 14.06.1992)
Ing. Ján Lukniš - podpredseda
728
Štiavnik
  (od: 15.06.1992 do: 05.07.1993)
Pavol Majerčík - člen
Borová 38
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 05.07.1993)
JUDr. Igor Milan - podpredseda
Gaštanová 10
Žilina
  (od: 06.07.1993 do: 12.09.1993)
Ing. Juraj Mirda - člen
Varínska 5
Bratislava
  (od: 07.09.2000 do: 23.11.2021)
Ing. Daniel Pelikán - člen
Kolísková 12
Bratislava
  (od: 07.09.2000 do: 23.11.2021)
Bohuš Pilváň - podpredseda
Gessyová 33
Bratislava
  (od: 25.01.1999 do: 06.09.2000)
Pavol Pristach - člen
478
Strečno
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
Pavol Pristach - člen
478
Strečno
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Ing. Alena Sobolová - podpredseda
26
Lalinok
  (od: 30.04.1992 do: 14.06.1992)
Ing. Alena Sobolová - predseda
26
Lalinok
  (od: 15.06.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 7
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 06.07.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 7
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Ing. Ján Trajčík - člen
99
Horný Hričov
  (od: 06.07.1993 do: 26.07.1994)
Ing. Daniel Veselský - člen
Mierová 30
Bratislava
  (od: 25.01.1999 do: 06.09.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva a.s. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (od: 25.01.1999 do: 23.11.2021)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom ak nejde o bežný úkon spoločnosti, za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden podpis musí byť predsedu, alebo podpredsedu predstavenstva a.s. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (od: 02.07.1998 do: 24.01.1999)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebné podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.1992 do: 01.07.1998)
Základné imanie: 
32 424 400 Sk
  (od: 01.03.2001 do: 23.11.2021)
81 061 000 Sk
  (od: 02.03.1993 do: 28.02.2001)
76 176 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 01.03.1993)
Akcie: 
Počet: 81061
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 400 Sk
  (od: 30.07.2002 do: 23.11.2021)
Počet: 81061
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 400 Sk
  (od: 01.03.2001 do: 29.07.2002)
Počet: 81061
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.01.1999 do: 28.02.2001)
Počet: 2285
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 24.01.1999)
Počet: 81061
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.1993 do: 24.01.1999)
Počet: 73891
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 01.03.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 1.2.2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 - 24 K 180/02-580 zo dňa 01.02.2006 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (od: 05.10.2010)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 1.2.2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 - 24 K 180/02-580 zo dňa 01.02.2006 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (od: 17.03.2006 do: 04.10.2010)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Martin Kováčik
Zochova 1118/75
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 17.03.2006 do: 04.10.2010)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 23.9.2010
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrci č.k.47-24K 180/02-Kl-862 zo dňa 17.8.2010 bol zrušený konkurz na majetok spločnosti a správca konurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik, Hviezdoslavovo nám. 1676, Dolný Kubín bol zbavený svojej funkcie
  (od: 05.10.2010)
Dozorná rada: 
Ing. Jana Brezianová - predseda
309
Višňové
  (od: 30.04.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Peter Gálik - člen
gen. Svobodu 13
Trenčín
  (od: 13.09.1993 do: 24.07.1995)
Ing. Peter Gálik - člen
gen. Svobodu 13
Trenčín
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Ján Grečnár - člen
Osiková 32/10
Žilina
  (od: 02.07.1998 do: 12.11.1998)
Ján Grečnár - člen
Osiková 32/10
Žilina
  (od: 13.11.1998 do: 24.01.1999)
Ing. Magdaléna Halabicová - člen
Platanová 13
Žilina
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
Ing. Magdaléna Halabicová - člen
Platanová 13
Žilina
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Dipl. tech. Ján Maľa - člen
ČSA 135
Očová
  (od: 13.09.1993 do: 26.07.1994)
Ing. František Manda - člen
Záhradná 11
Pezinok
  (od: 25.07.1995 do: 30.06.1997)
Ing. Miroslav Pavlech - člen
Nešporova 19
Žilina
  (od: 06.07.1993 do: 12.09.1993)
Ing. Miroslav Pavlech - predseda
Nešporova 1
Žilina
  (od: 13.09.1993 do: 26.07.1994)
Eva Pišteková - podpredseda
Studenohorská 41
Bratislava
  (od: 25.01.1999 do: 06.09.2000)
Ing. Mária Prekopová - člen
Dobšinského 1
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 12.09.1993)
Ing. Jozef Skovajsa - člen
Soblahovská 16
Trenčín
  (od: 06.07.1993 do: 26.07.1994)
Ing. Jozef Skovajsa - predseda
Soblahovská 16
Trenčín
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
Ing. Jozef Skovajsa - predseda
Soblahovská 16
Trenčín
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Michal Štefanka - člen
Hlinská 8
Žilina
  (od: 13.09.1993 do: 24.07.1995)
Michal Štefanka - člen
Hlinská 8
Žilina
  (od: 25.07.1995 do: 01.07.1998)
Ing. Pavol Tamdara - člen
430
Turie
  (od: 30.04.1992 do: 01.03.1993)
Ing. Ján Trajčík - člen
99
Horný Hričov
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
Ján Zelník - člen
Jaseňová 30/5
Žilina
  (od: 02.03.1993 do: 12.09.1993)
Ján Zelník - podpredseda
Jaseňová 30/5
Žilina
  (od: 13.09.1993 do: 24.07.1995)
Ján Zelník - podpredseda
Jaseňová 30/5
Žilina
  (od: 25.07.1995 do: 24.01.1999)
Ing. Bohumír Znášik - člen
Narcisová 10
Bratislava
  (od: 11.08.1997 do: 24.01.1999)
Ing. Magdaléna Halabicová - predseda
Platanová 13
Žilina
  (od: 25.01.1999 do: 23.11.2021)
Ján Grečnár - člen
Osíkova 32/10
Žilina
  (od: 25.01.1999 do: 23.11.2021)
Ing. Alena Lehotayová - člen
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (od: 07.09.2000 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl.listinou zo dňa 21.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 436
  (od: 02.03.1993 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konaného dňa 25.6. 1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.1993 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.07.1994 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.06.1996 do: 23.11.2021)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.02.1998 do: 23.11.2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.07.1998 do: 23.11.2021)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.09.2000 do: 23.11.2021)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6. 2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 01.03.2001 do: 23.11.2021)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.07.2002 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  29.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)