Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13679/R

Business name: 
DPmarket, s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/27/2012 until: 03/31/2021)
DPmarket, s.r.o. v konkurze
  (from: 05/29/2012 until: 09/26/2012)
DPmarket, s.r.o.
  (from: 01/17/2002 until: 05/28/2012)
Registered seat: 
Centrum 2428
Považská Bystrica 017 01
  (from: 11/27/2002 until: 03/31/2021)
Kamenná 11
Žilina 010 01
  (from: 01/17/2002 until: 11/26/2002)
Identification number (IČO): 
36 403 261
  (from: 01/17/2002)
Date of entry: 
01/17/2002
  (from: 01/17/2002)
Person dissolved from: 
19.7.2012
  (from: 09/27/2012)
Date of deletion: 
07/25/2017
  (from: 07/25/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/2002)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 01/17/2002 until: 02/07/2005)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
Partners: 
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2004 until: 07/24/2017)
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/06/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/06/2004 until: 02/07/2005)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Dr. Štefan Gaňa
258
Hlboké nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Milan Kuric
82
Gbeľany
Slovak Republic
  (from: 04/06/2004 until: 09/20/2004)
Milan Kuric
82
Gbeľany
Slovak Republic
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Milan Kuric
82
Gbeľany
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Marián Loffler
Martinská 1621/4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Ing. Marián Loffler
Martinská 1621/4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Contribution of each member: 
Dr. Štefan Gaňa
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Marián Loffler
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Milan Dundek
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Milan Kuric
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Miroslav Feranc
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Marián Loffler
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Ing. Milan Dundek
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Milan Kuric
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Ing. Miroslav Feranc
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 04/05/2004)
Ing. Milan Dundek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/2004 until: 09/20/2004)
Milan Kuric
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Miroslav Feranc
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/2004 until: 02/07/2005)
Ing. Milan Dundek
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 09/21/2004 until: 02/07/2005)
Ing. Milan Dundek
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 02/08/2005 until: 06/02/2009)
Ing. Milan Dundek
Amount of investment: 19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 06/03/2009 until: 07/24/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/08/2005 until: 07/24/2017)
konatelia
  (from: 01/17/2002 until: 02/07/2005)
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica
  (from: 01/17/2002 until: 09/20/2004)
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica 017 01
From: 01/17/2002
  (from: 09/21/2004 until: 06/29/2017)
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica 017 01
From: 01/17/2002
  (from: 06/30/2017 until: 07/24/2017)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica
  (from: 01/17/2002 until: 09/20/2004)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica 017 01
From: 01/17/2002
  (from: 09/21/2004 until: 02/07/2005)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica 017 01
From: 01/17/2002 Until: 12/31/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/08/2005 until: 07/24/2017)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/17/2002 until: 02/07/2005)
Capital: 
19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 06/03/2009 until: 07/24/2017)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 09/21/2004 until: 06/02/2009)
600 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 09/20/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/05/2010
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, zo dňa 27.09.2010, č.k. 29K/55/2010-66, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2010, súd vyhlásil konkurz na úpadcu a ustanovil správcu.
  (from: 09/27/2012)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/05/2010
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, zo dňa 27.09.2010, č.k. 29K/55/2010-66, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2010, súd vyhlásil konkurz na úpadcu a ustanovil správcu.
  (from: 05/29/2012 until: 09/26/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
Trenčín 911 01
From: 10/05/2010
  (from: 05/29/2012 until: 09/26/2012)
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
Trenčín 911 01
From: 10/05/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 09/27/2012 until: 03/31/2021)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/24/2012
  (from: 09/27/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/19/2012
  (from: 07/25/2017)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/19/2012
  (from: 09/27/2012 until: 07/24/2017)
 Liquidators:
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica 017 01
From: 07/19/2012
  (from: 09/27/2012 until: 03/31/2021)
 Liquidators:
Ing. Milan Dundek
SNP 1466/103
Považská Bystrica 017 01
From: 07/19/2012 Until: 07/25/2017
  (from: 04/01/2021 until: 03/31/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 09/27/2012 until: 03/31/2021)
Other legal facts: 
Zrušenie spoločnosti likvidáciou podľa §68 ods. 4 prvá veta Obch. zákonníka (uznesenie Okresného súdu Trenčín sp. zn. 28CbR/21/2012-8
  (from: 07/25/2017 until: 03/31/2021)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. ako právny nástupca zrušenej spoločnosti DOMÁCE POTREBY, s.r.o., so sídlom Kamenná 11, Žilina, IČO: 31 637 230.
  (from: 01/17/2002 until: 07/24/2017)
Na valnom zhromaždení dňa 3.9.2002 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/27/2002 until: 07/24/2017)
Valné zhromaždenie dňa 25.9.2003 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodného podielu (zmluvy o prevode obchodných podielov) a zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.10.2003.
  (from: 02/18/2004 until: 07/24/2017)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person