Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7668/B

Business name: 
CITY Trade, s.r.o.
  (from: 11/19/1997)
Registered seat: 
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 12/17/2001)
Identification number (IČO): 
31 380 573
  (from: 10/10/1994)
Date of entry: 
10/10/1994
  (from: 10/10/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/10/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 10/10/1994)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/11/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/11/1996)
Partners: 
Optifin Real a.s. IČO: 35 821 744
Cementárska 15
Stupava 900 15
Slovak Republic
  (from: 06/21/2002)
Mgr. Yveta Lazarová
Hrebendova 5589/40/A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 03/22/2024)
Contribution of each member: 
Optifin Real a.s.
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 07/07/2009)
Mgr. Yveta Lazarová
Amount of investment: 1 992 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 992 EUR
  (from: 03/22/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/10/1994)
JUDr. Ľudovít Wittner
Okružná 3
Trnava 917 01
From: 10/01/2014
  (from: 10/04/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 10/10/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou N 294/94, Nz 240/94 spísanou notárom JUDr. Blahom v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydané OÚ živ. odd. Bratislava 1 č.j. Žo 94/3868/BO. Stary spis: S.r.o. 14495
  (from: 10/10/1994)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 143/96, Nz 140/96 zo dňa 18.3.1996. Stary spis: S.r.o. 14495
  (from: 04/11/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.10.1997. Zápisnice zo zasadnutia valných zhromaždení, konaných dňa 16.10.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 16.10.1997. Zmena obchodného mena z COLUMBEX TRADE, spol. s r.o. na CITY Trade, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 14495
  (from: 11/19/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.1998.
  (from: 03/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2001.
  (from: 12/17/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.2002, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.4.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 17.5.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy, odstúpenie Ing. Stanislava Winklera z funkcie konateľa dňom 17.5.2002 a menovanie nového konateľa.
  (from: 06/21/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014.
  (from: 10/04/2014)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person