Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  111/L

Obchodné meno: 
ZVL ODBYT, a.s. " v likvidácií "
  (od: 09.04.1998 do: 10.11.2006)
ZVL ODBYT, a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 08.04.1998)
Sídlo: 
Štrková 19
Žilina 010 09
  (od: 30.06.1995 do: 10.11.2006)
Vysokoškolákov 15
Žilina 010 36
  (od: 30.04.1992 do: 29.06.1995)
IČO: 
31 562 973
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Deň výmazu: 
11.11.2006
  (od: 11.11.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Dňa 5.10.2004 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Po ukončení konkurzu v spoločnosti neostal žiadny majetok. Dňa 31.3.2006 bola vypracovaná konečná správa o priebehu likividácie, v ktorej sa konštatuje, že spoločnosť namá žiadny majetok a žiadne finančné prostriedky . Na základe ukončenia konkurzu, ukončenia likvidácie, súhlasu správcu dane a zmluvy o zrušení akcií sa spoločnosť z obchodného registra vymazáva.
  (od: 11.11.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
nákup a odbyt valivých ložísk a ich súčastí a príslušenstva
  (od: 30.04.1992 do: 24.06.1993)
technicko-konzultačné a obchodno-technické služby pri používaní valivých a klzných ložísk včítane spracovania obchodno-technickej dokumentácie
  (od: 30.04.1992 do: 24.06.1993)
obchodná činnosť s ložiskami a ich príslušenstvom
  (od: 25.06.1993 do: 10.11.2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti ložísk
  (od: 25.06.1993 do: 10.11.2006)
veľkoobchod a maloobchod mimo koncesovaných živností
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
sprostredkovanie obchodu s ložiskami
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
poskytovanie skladovacích a distribučných činností
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
výskum trhu a marketing
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
ubytovanie v podnikovej ubytovni
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
reklamné činnosti a propagácia
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
poradenstvo v oblasti reklamy
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
vydavateľská činnosť
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
veľtrhy a výstavníctvo
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
fotografické služby
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
písmomaliarske práce
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
stolárska výroba
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 09.04.1998 do: 07.02.2005)
predstavenstvo
  (od: 10.11.1995 do: 08.04.1998)
predstavenstvo
  (od: 17.01.1995 do: 09.11.1995)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 16.01.1995)
Rudolf Bosý - člen
263
Nesluša
  (od: 11.08.1997 do: 08.04.1998)
Ing. Ivan F r a j t - predseda
Pittsburská 13
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 26.09.1994)
Ing. Jaromír Falát - podpredseda
234
Povina
  (od: 17.01.1995 do: 09.11.1995)
Ing. Jaromír Falát - predseda
234
Povina
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1995)
Ing. Jaromír Falát - predseda
234
Povina
  (od: 10.11.1995 do: 10.08.1997)
Ing. Ivan Frajt - člen, generálny riaditeľ
Na stanici 24
Žilina - Bytčica
  (od: 17.01.1995 do: 09.11.1995)
Ing. Ivan Frajt - podpredseda
Na stanici 24
Žilina - Bytčica
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1995)
Ing. Milan Hrubjak - podpredseda
Predmestská 1711/50
Žilina
  (od: 11.08.1997 do: 08.04.1998)
Ing. Milan Hrubjak - podpredseda, generálny riaditeľ
Predmestská 1711/50
Žilina
  (od: 10.11.1995 do: 10.08.1997)
Ing. Jozef J a n č ú c h - podpredseda
K.Kmeťku 8
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Jozef Jančúch - člen
K. Kmeťku 8
Žilina
  (od: 27.09.1994 do: 16.01.1995)
Ján K l u s á č e k - člen
Bajzova 16
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Branislav Kušnír - člen
Jégeho 9
Bratislava
  (od: 22.11.1993 do: 26.09.1994)
Ing. Branislav Kušnír - predseda
Jégeho 9
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 09.11.1995)
Ing. Katarína M o k r á - člen
28
Divina - Lúky
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Tibor Mikula - člen
Trieda obrancov mieru 43
Žilina
  (od: 22.11.1993 do: 26.09.1994)
Ing. Tibor Mikula - člen
Trieda obrancov mieru 43
Žilina
  (od: 27.09.1994 do: 09.11.1995)
Irena Rojíková - člen
Zvolenská 8
Žilina
  (od: 10.11.1995 do: 10.08.1997)
Irena Rojíková - predseda
Zvolenská 8
Žilina
  (od: 11.08.1997 do: 08.04.1998)
Ing. Ján Smatana - člen
Jesenského 1170/8-18
Kysucké Nové Mesto
  (od: 27.09.1994 do: 09.11.1995)
Ing. Alexander Š u s t e r - člen
Tulská 26
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Alojz Štrbák - podpredseda
Šlávkonicova 1223
Kysucké Nové Mesto
  (od: 22.11.1993 do: 26.09.1994)
Ing. Miloslav Zelinka - člen
Rajecká cesta 1
Žilina
  (od: 22.11.1993 do: 26.09.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisu- jú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda, alebo ním poverený člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 10.11.1995 do: 08.04.1998)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia pred- stavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je jeden generálny riaditeľ spoloč- nosti alebo ním poverený člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 17.01.1995 do: 09.11.1995)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.1992 do: 16.01.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Bronislav C h l e b a n a - člen
J. Mrkvu 3283
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Jaroslav Galajda - predseda
Cabanova 34
Bratislava
  (od: 10.11.1995 do: 10.11.2006)
Ing. Milan Hrubjak - člen
Predmestská 1711/50
Žilina
  (od: 27.09.1994 do: 09.11.1995)
Ing. Bronislav Chlebana - člen
J.Mrkvu 3283
Žilina
  (od: 22.11.1993 do: 09.11.1995)
Ing. Vladimir Kestler - člen
Sklenárová 8
Bratislava
  (od: 22.11.1993 do: 09.11.1995)
Ing. Viliam Krajčovič - predseda
Agátova 5
Trnava
  (od: 17.01.1995 do: 09.11.1995)
Ing. Milan Novotný - člen
Bystrička 255
Martin
  (od: 22.11.1993 do: 26.09.1994)
Ing. Iveta Präzensová - podpredseda
Šalviová 50
Bratislava
  (od: 10.11.1995 do: 10.11.2006)
Irena R o j í k o v á - predseda
Zvolenská 3
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Ľubomír S k o r k a - člen
Jaseňova 16
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Ján S z a b a d o s - podpredseda
Bajzova 24
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Vladislav Šurina - predseda
23
Kysucký Lieskovec
  (od: 22.11.1993 do: 16.01.1995)
Jindřich S o b o t k a - člen
Dukelských hrdinu 389
Česká Kamenice
Česká republika
  (od: 30.04.1992 do: 21.11.1993)
Jindřich Sobotka - člen
Dukelských hrdinu 389
Česká Kamenice
Česká republika
  (od: 22.11.1993 do: 09.11.1995)
Jindřich Sobotka - člen
Dukelských hrdinu 389
Česká Kamenice
Česká republika
  (od: 10.11.1995 do: 10.11.2006)
Výška základného imania: 
258 644 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 10.11.2006)
Akcie: 
Počet: 258644
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.06.1993 do: 10.11.2006)
Počet: 250855
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 24.06.1993)
Počet: 7759
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 24.06.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 27. 6. 2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.: 26CbR/243/2017 - 24 zo dňa 5. júna 2018 súd nariadil dodatočnú likvidáciu.
  (od: 02.08.2018)
 Likvidátor:
Mgr. Filip Ďurajda
Uhoľná 9
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 27.06.2018 Skončenie funkcie: 11.11.2006
  (od: 02.08.2018)
 Likvidátor:
Irena Rojíková
Zvolenská 8
Žilina
Skončenie funkcie: 11.11.2006
  (od: 09.04.1998)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (od: 09.04.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 24.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č.j. 352/92 z 11.4.92 a zák. 92/91 Zb.
  (od: 30.04.1992 do: 10.11.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 440
  (od: 25.06.1993 do: 10.11.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.7.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.11.1993 do: 10.11.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.12.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.01.1995 do: 10.11.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.06.1995 do: 10.11.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.10.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.11.1995 do: 10.11.2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.3.1998 bol schválený vstup spoločnosti do l i k v i d á c i e .
  (od: 09.04.1998 do: 10.11.2006)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24 K 338/98 zo dňa 18.6.2001 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Miroslava Ďurčanského, Oravská cesta 3, Žilina.
  (od: 26.06.2001 do: 10.11.2006)
Opravným uznesením Krajský súd v Banskej Bystrici č.k. 27-24 K 338/98 zo dňa 20.02.2002 bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený Ing. Miroslav Ďurčanský, Borová č. 3345/39, Žilina, r.č. .
  (od: 31.05.2002 do: 10.11.2006)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27 - 24 K 338/98 zo dňa 30.8.2004 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ZVL ODBYT, a.s. v "likvidácii", Štrková 19, Žilina , IČO 31562973. Súd zbavil funkcie správcu Ing.Ďurčanský Miroslav, Borová 3345/39, Žilina.
  (od: 08.02.2005 do: 10.11.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR