Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  113/L

Obchodné meno: 
ST. NICOLAUS a.s.
  (od: 30.04.1992)
Sídlo: 
1.mája 113
Liptovský Mikuláš 031 28
  (od: 30.04.1992)
IČO: 
31 563 066
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba vonn., chuťových látok, kyselín, farieb pre potrav. účely
  (od: 20.05.1993)
výroba nealkoholických nápojov
  (od: 20.05.1993)
výroba liehovín
  (od: 20.05.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchod. živ. viazaných
  (od: 20.05.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živ. koncesovaných
  (od: 20.05.1993)
výroba ovocných destilátov
  (od: 06.05.1996)
refinácia liehu
  (od: 11.03.1998)
denaturácia liehu
  (od: 11.03.1998)
skladovanie liehu
  (od: 11.03.1998)
zušľachťovanie liehu egalizáciou
  (od: 11.03.1998)
výroba liehu s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie
  (od: 11.03.1998)
výroba surového poľnohospodárskeho liehu
  (od: 21.03.1997)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (od: 02.10.2001)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (od: 02.10.2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných skužieb spojených s prenájmom
  (od: 02.10.2001)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 08.10.2002)
overovanie stacionárnych nádrží používaných ako meradlá objemu
  (od: 15.12.2003)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 15.12.2003)
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.04.2005)
výroba chrenu
  (od: 26.01.2007)
výroba dezinfekčných prostriedkov
  (od: 08.12.2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.02.2018 do: 28.12.2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 15.02.2018 do: 28.12.2018)
výroba liehovín studenou cestou
  (od: 06.05.1996 do: 10.03.1998)
výroba kečupu a chrenu
  (od: 11.03.1998 do: 25.01.2007)
výroba ovocných a zeleninových výrobkov
  (od: 20.05.1993 do: 25.01.2007)
výroba horčice
  (od: 20.05.1993 do: 25.01.2007)
výroba rafinovaného liehu
  (od: 06.05.1996 do: 10.03.1998)
nákup ovocia, zeleniny a lesných plodov
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
spracovanie - výroba v týchto odboroch : 757 - výroba octu a liehu 758 - vonné a chuťové látky, kyseliny a farby pre potravinárske účely 771 - výroba ovocných a zeleninových výrobkov 781 - výroba nealkoholických nápojov 784 - výroba liehovín 787 - výroba horčice
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
práce priemyselnej výrobnej povahy /pest. pálenice/
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
maloobchodná činnosť
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
veľkoobchodná činnosť
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
vykonávanie dopravnej adistribučnej činnosti
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania 116 - výroba tepelnej energie 563 - výroba obalov z plastických hmôt 526-527 - stroje a zariadenia pre vlastnú priemyselnú činnosť na úseku technickej normalizácie, metrológie, hygieny a sanitácie, kvality, ako aj schvaľovanie nových výrobkov
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
investičná činnosť a modernizácia VTZ vrá- tane technického a technologického rozvoja
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
ďalšia činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
výroba octu
  (od: 20.05.1993 do: 25.01.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.04.1998)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 27.04.1998)
Ing. Zdenek Kopáčik - člen
Novosvetská 24
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015)
Matej Sabol , M.A. - predseda
Grösslingova 31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 18.12.2017
  (od: 15.02.2018)
Ing. Dušan B r e z i n a - člen
Hviezdoslavova 26
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 15.08.1993)
Ing. Dušan B u b n i a k - člen
Nábrežie 1/3
Liptovský Mikuláš
  (od: 27.10.1995 do: 21.10.1996)
Ing. Dušan B u b n i a k - predseda
Nábrežie L/3
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 26.10.1995)
Ing. Ján Číž - člen
Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 15.12.2003 do: 27.11.2012)
Ing. Ján Číž - člen
Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 10.11.2012
  (od: 28.11.2012 do: 27.11.2012)
Ing. Viktor D e v e č k a - člen
Glejárska 7
Liptovský Mikuláš
  (od: 16.08.1993 do: 26.10.1995)
Ing. Miroslav D z u r o š k a - člen
Žiar 150
Smrečany
  (od: 16.08.1993 do: 26.10.1995)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 02.10.2001 do: 07.10.2002)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 2
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 05.03.2015)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 2
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 05.03.2015)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 19.01.1999 do: 07.10.2002)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 07.03.2017)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 20.12.2016
  (od: 08.03.2017 do: 07.03.2017)
Ing. Želmíra K u b a š k o v á - člen
Nábrežie Dr. A. Stodolu 54
Liptovský Mikuláš
  (od: 15.08.1994 do: 26.10.1995)
Ing. Želmíra K u b a š k o v á - podpredseda
Nábrežie Dr. A. Stodolu 54
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 14.08.1994)
Ing. Miroslav Knitl - člen
Lenardova 4
Bratislava
  (od: 27.10.1995 do: 01.10.2001)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie nivy 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 17.01.2000 do: 07.10.2002)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie nivy 4
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 08.10.2002 do: 14.12.2003)
Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. - podpredseda
Bukovčana 14
Bratislava
  (od: 27.10.1995 do: 18.01.1999)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Hlaváčikova 43
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 27.10.1995 do: 07.10.2002)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Hlaváčikova 43
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2003
  (od: 08.10.2002 do: 15.05.2003)
JUDr. Ľudovít Paus - člen
Budatínska 15
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 02.10.2001 do: 07.10.2002)
JUDr. Ľudovít Paus - člen
Budatínska 15
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 15.04.2004)
JUDr. Ľudovít Paus - člen
Budatínska 15
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 13.04.2004
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Viera R á z u s o v á - člen
Nábrežie A.Stodolu 1808
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 15.08.1993)
JUDr. Ján Sabol - predseda
Albrechtova 9
Bratislava
  (od: 27.10.1995 do: 18.01.1999)
Matej Sabol , M.A. - podpredseda
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 14.02.2018)
Matej Sabol , M.A. - podpredseda
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 18.02.2015 Skončenie funkcie: 18.12.2017
  (od: 15.02.2018 do: 14.02.2018)
Ing. Gejza Šútora - člen
Puškinova 1201
Partizánske
  (od: 27.10.1995 do: 01.10.2001)
Ing. .Ladislav T r n k a - člen
Nábrežie A.Stodolu 8
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 26.10.1995)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Hlaváčikova 43
Bratislava
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 16.05.2003 do: 14.12.2003)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - podpredseda
Brusnicová 29
Bratislava
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 06.02.2008 do: 05.03.2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - podpredseda
Brusnicová 29
Bratislava
Vznik funkcie: 25.03.2003 Skončenie funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 05.03.2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - podpredseda
Hlaváčikova 43
Bratislava
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 15.12.2003 do: 05.02.2008)
Ing. Miroslav U l i č n ý - člen
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 14.08.1994)
Ing. Miroslav U l i č n ý - podpredseda
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
  (od: 15.08.1994 do: 26.10.1995)
Ing. Ivan U r b a n - člen
Jefremovská 614/5
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 26.10.1995)
Mgr. Pavol Vajs - podpredseda
Daxnerovo nám. 1
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 08.10.2002 do: 14.12.2003)
Mgr. Pavol Vajs - podpredseda
Daxnerovo námestie 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 19.01.1999 do: 07.10.2002)
Ing. Richard Sladký - člen
Gagarinova 952
Neratovice
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Predmestská 86
Žilina
  (od: 22.10.1996 do: 16.01.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 15.02.2018)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.1998 do: 14.02.2018)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.1992 do: 27.04.1998)
Základné imanie: 
15 384 280,17 EUR Rozsah splatenia: 15 384 280,17 EUR
  (od: 16.01.2010)
463 508 000 Sk Rozsah splatenia: 463 508 000 Sk
  (od: 08.10.2002 do: 15.01.2010)
463 508 000 Sk
  (od: 30.12.1996 do: 07.10.2002)
347 631 000 Sk
  (od: 20.05.1993 do: 29.12.1996)
302 569 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
Akcie: 
Počet: 115
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 16.01.2010)
Počet: 348508
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 16.01.2010)
Počet: 115
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 15.12.2003 do: 15.01.2010)
Počet: 348508
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.02.2008 do: 15.01.2010)
Počet: 347631
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.12.2003 do: 05.02.2008)
Počet: 877
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.12.2003 do: 05.02.2008)
Počet: 347631
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.01.2000 do: 14.12.2003)
Počet: 877
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.01.2000 do: 14.12.2003)
Počet: 115
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 17.01.2000 do: 14.12.2003)
Počet: 348508
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.12.1996 do: 16.01.2000)
Počet: 115
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.12.1996 do: 16.01.2000)
Počet: 347631
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.05.1993 do: 29.12.1996)
Počet: 248492
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
Počet: 54077
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 19.05.1993)
Dozorná rada: 
JUDr. Mária Kollárová - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 3231/2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 16.03.2021
  (od: 30.03.2021)
Ing. Ľubomír Benda
1. mája 111
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.10.1995 do: 30.09.1996)
Viera Brtáňová
Sadová 458
Závažná Poruba
Skončenie funkcie: 18.07.2002
  (od: 01.10.1996 do: 07.10.2002)
Ing. Mária Budovská - člen
Kadnárova 93
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 28.12.2018)
Ing. Richard D u d a - člen
Narcisová 9
Košice
  (od: 16.08.1993 do: 17.10.1995)
Ing. Pavol D u l í k - člen
652
Hybe
  (od: 30.04.1992 do: 17.10.1995)
Ing. Miroslav D z u r o š k a - člen
150
Žiar
  (od: 30.04.1992 do: 15.08.1993)
Ing. Viliam F e d o r k o - člen
Lomnická 48
Košice
  (od: 16.08.1993 do: 17.10.1995)
Ing. Eva G a š p e r í k o v á - člen
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš
  (od: 16.08.1993 do: 14.08.1994)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava
  (od: 18.10.1995 do: 26.10.1995)
Mgr. Radovan Horecký
Haburská 41
Bratislava
  (od: 27.10.1995 do: 18.01.1999)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Víglašská 13
Bratislava
  (od: 15.08.1994 do: 17.10.1995)
Ing. Jana Ivanková - člen
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 18.07.2002
  (od: 08.10.2002 do: 07.03.2017)
Ing. Jana Ivanková - člen
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 18.07.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2007
  (od: 08.03.2017 do: 07.03.2017)
Ing. Božena J u r č o v á - člen
Bystrická cesta 28
Ružomberok
  (od: 30.04.1992 do: 14.08.1994)
Eva Jančová - člen
Nábrežie 1778/38
Liptovský Mikuláš
  (od: 15.08.1994 do: 17.10.1995)
Milan Jung - člen
Cedrová 491/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 18.07.2002
  (od: 08.10.2002 do: 07.03.2017)
Milan Jung - člen
Cedrová 491/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 18.07.2002 Skončenie funkcie: 18.07.2007
  (od: 08.03.2017 do: 07.03.2017)
Ing. Jozef K u k u č k a - predseda
Priebežná 489
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 17.10.1995)
Ing. Ján Kompiš
Nábr. A.Stodolu 4
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.10.1995 do: 26.10.1995)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 15.04.2004)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 13.04.2004
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Zdeněk Kopáčik
Tupolevova 4/D
Bratislava
  (od: 27.10.1995 do: 18.01.1999)
Ing. Zdeněk Kopáčik - predseda
Hany Meličkovej 1/4
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 19.01.1999 do: 07.10.2002)
Ing. Želmíra Kubašková
Nábrežie Aurela Stodolu 54
Liptovský Mikuláš
Skončenie funkcie: 18.07.2002
  (od: 01.10.1996 do: 07.10.2002)
Milan M a t e j k a - člen
Gottwaldova 5
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.04.1992 do: 17.10.1995)
Ján Mikuš
382
Pribylina
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 27.10.1995 do: 07.10.2002)
Ján Mikuš - člen
154
Pribylina
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 20.08.2005 do: 07.03.2017)
Ján Mikuš - člen
154
Pribylina
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 10.04.2016
  (od: 08.03.2017 do: 07.03.2017)
Ján Mikuš - člen
382
Pribylina
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 19.08.2005)
Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. - člen
Bukovčana 14
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 19.01.1999 do: 07.10.2002)
Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. - člen
Ivana Bukovčana 14
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 08.10.2002 do: 14.12.2003)
JUDr. Ján Ondruš
Banicka 10
Pezinok
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 27.10.1995 do: 07.10.2002)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Banícka 10
Pezinok
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 19.08.2005)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 159
Pezinok
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 20.08.2005 do: 05.03.2015)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 159
Pezinok
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 05.03.2015)
Ing. Rastislav Počubay - člen
Novohradská 2
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 18.07.2002
  (od: 08.10.2002 do: 03.01.2005)
Ing. Rastislav Počubay - člen
Novohradská 2
Veľký Krtíš
Vznik funkcie: 18.07.2002 Skončenie funkcie: 15.11.2004
  (od: 04.01.2005 do: 03.01.2005)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín
  (od: 18.10.1995 do: 18.01.1999)
Ing. Robert Spišák - člen
Šafárikova 33
Rožňava
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 19.01.1999 do: 07.10.2002)
Ing. Robert Spišák - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 20.08.2005 do: 15.01.2010)
Ing. Robert Spišák - člen
Šafárikova 33
Rožňava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 08.10.2002 do: 19.08.2005)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 16.01.2010 do: 05.03.2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 18.02.2015
  (od: 06.03.2015 do: 05.03.2015)
Ing. Milan Š m e h ý l - člen
Tomášikova, bl. Nobelium 2570
Poprad
  (od: 16.08.1993 do: 17.10.1995)
Mária V l h o v á - člen
57
Trstené
  (od: 16.08.1993 do: 17.10.1995)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava
  (od: 27.10.1995 do: 18.01.1999)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (od: 18.10.1995 do: 26.10.1995)
Ing. Jaromír Zelenka
Cédrova 496/11
Liptovský Mikuláš
Skončenie funkcie: 18.07.2002
  (od: 18.10.1995 do: 07.10.2002)
Ing. Mária Trčková - člen
Kadnárova 93
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 18.02.2015 Skončenie funkcie: 16.03.2021
  (od: 30.03.2021 do: 29.03.2021)
Ing. Mária Trčková - člen
Kadnárova 93
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 18.02.2015
  (od: 29.12.2018 do: 29.03.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad.listino zo dňa 22.3.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení priv.proj. č. 407 zo dňa 11.4.92 a zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 30.04.1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 444
  (od: 20.05.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 444
  (od: 15.08.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.10.1995)
Predstavenstvo dňa 10.10.1996 rozhodlo o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti a o emisii akcií na doručiteľa.
  (od: 30.12.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30. 5. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.03.1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.03.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.01.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.01.2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 9.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.10.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 24.6.2002 bola schválená zmena stanov. Spoločnosť vydala kmeňové akcie.
  (od: 08.10.2002)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003 o schválení nadobudnutia vlastných akcií a určení podmienok, za ktorých môže spoločnosť akcie nadobudnúť v zmysle ust. § 161a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
  (od: 15.12.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)