Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  46327/B

Obchodné meno: 
DNV Logistics, s.r.o.
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
Sídlo: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (od: 15.10.2011 do: 30.07.2015)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 07.06.2007 do: 14.10.2011)
IČO: 
36 787 698
  (od: 07.06.2007)
Deň zápisu: 
07.06.2007
  (od: 07.06.2007)
Deň výmazu: 
19.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 19.12.2015)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 07.06.2007)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie garáží a odstaných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 07.06.2007 do: 18.06.2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 19.06.2007 do: 18.12.2015)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
Spoločníci: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61
Nikózia 2012
Cyprus
  (od: 07.06.2007 do: 06.07.2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
  (od: 07.07.2015 do: 18.12.2015)
Výška vkladu každého spoločníka: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 07.06.2007 do: 23.02.2009)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.058/08/550088/H/001 uzatvorenej dňa 12.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len " záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.501/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Logistics, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 787 698 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č.058/08/550088 uzatvorenej dňa 12.02.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 24.02.2009 do: 15.05.2009)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.058/08/550088/H/001 uzatvorenej dňa 12.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len " záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.501/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Logistics, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 787 698 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č.058/08/550088 uzatvorenej dňa 12.02.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 15.4.2009 zriaďuje sa na 100% obchodný podiel LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED záložné právo v prospech J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47115378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl.č. 1320.
  (od: 16.05.2009 do: 07.02.2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.058/08/550088/H/001 uzatvorenej dňa 12.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len " záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.501/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Logistics, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 787 698 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č.058/08/550088 uzatvorenej dňa 12.02.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 08.02.2012 do: 24.04.2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 25.04.2012 do: 07.01.2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu soločníka - spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV Logistics, s.r.o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu“Zabezpečená pohľadávka“ podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (od: 08.01.2015 do: 17.06.2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 18.06.2015 do: 06.07.2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 07.07.2015 do: 18.12.2015)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
konateľ
  (od: 07.06.2007 do: 30.07.2015)
Ing. Jana Čupajová
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 07.06.2007
  (od: 07.06.2007 do: 30.07.2015)
Ing. Jana Čupajová
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 07.06.2007 Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 30.07.2015)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 24.02.2009 do: 18.12.2015)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 07.06.2007 do: 23.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmluva o zlúčení N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015 zo dňa 02.12.2015.
  (od: 19.12.2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.5.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 07.06.2007 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2009.
  (od: 24.02.2009 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2009.
  (od: 16.05.2009 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011.
  (od: 15.10.2011 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (od: 18.06.2015 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (od: 07.07.2015 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 19.12.2015)
Právny nástupca: 
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
  (od: 19.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2021
Dátum výpisu:  17.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)