Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13732/R

Business name: 
BOLT s.r.o.
  (from: 02/10/1997)
Registered seat: 
J. Kréna 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/27/2002)
Identification number (IČO): 
35 709 391
  (from: 02/10/1997)
Date of entry: 
02/10/1997
  (from: 02/10/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/10/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/10/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 02/10/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 02/10/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/10/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/10/1997)
zariaďovanie interiérov s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
  (from: 02/10/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/10/1997)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 02/10/1997)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 02/10/1997)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/10/1997)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/21/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 09/21/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho /pozemné stavby/
  (from: 09/21/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru /pozemné stavby/
  (from: 09/21/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 09/21/2006)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/21/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty
  (from: 09/21/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 09/21/2006)
prevádzkovanie a prenájom telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 09/21/2006)
výroba športového tovaru a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2006)
servis športových potrieb a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2006)
reklamná, propagačná, inzertná a výstavnícka činnosť
  (from: 09/21/2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 09/21/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/21/2006)
upratovacie práce, čistenie budov
  (from: 09/21/2006)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 09/21/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/21/2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/21/2006)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/21/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/21/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/21/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/21/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/21/2006)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 09/21/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2006)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 06/21/2018)
Partners: 
Ing. Tibor Zelenay
J. Kréna 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/28/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Zelenay
Amount of investment: 831 940 EUR Paid up: 831 940 EUR
  (from: 06/21/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/27/2002)
Ing. Tibor Zelenay - Individual managing director
J. Kréna 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/10/1997
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ bude navonok konať v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 09/27/2002)
Capital: 
831 940 EUR Paid up: 831 940 EUR
  (from: 06/21/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 115/96, Nz 107/96 spísanej dňa 9.12.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 20894
  (from: 02/10/1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 115/98, Nz 114/98 zo dňa 25.6.1998 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/18/1998)
Úplné nové znenie zakladateľskej listíny vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2002, Nz 110/2002 zo dňa 16.7.2002 spísanej notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou v zmysle ust. Zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 09/27/2002)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person