Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19077/L

Business name: 
CHYŽBET SK, s.r.o.
  (from: 06/09/2007)
Registered seat: 
Budovateľská 1234
Turany 038 53
  (from: 06/09/2007)
Identification number (IČO): 
36 789 097
  (from: 06/09/2007)
Date of entry: 
06/09/2007
  (from: 06/09/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/09/2007)
Objects of the company: 
mletie štrkov a pieskov
  (from: 06/09/2007)
výroba betónových tvárnic a dlažby, zámkovej dlažby, betónovej galantérie, zo štrkov, pieskov a betónu
  (from: 06/09/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/09/2007)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2007)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2007)
sprostredkovanie služieb, obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2007)
zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2007)
skladovanie mimo prevádzkovania verejných skladov
  (from: 06/09/2007)
usporiadanie výstav, trhov, kongresov, sympózií, školení, seminárov, kurzov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
  (from: 06/09/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/09/2007)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/09/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/09/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/09/2007)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 06/09/2007)
operatívny leasing
  (from: 06/09/2007)
finančný leasing
  (from: 06/09/2007)
tovarový leasing
  (from: 06/09/2007)
mimiškolské vzdelávanie a mimiškolská výchova v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2007)
administratívne a kancelárske služby
  (from: 06/09/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/14/2015)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 06/09/2007)
výroba betónových stavebných materiálov
  (from: 06/09/2007)
úprava plôch a priestranstiev okolo budov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/2007)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním na povrchu, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 11/07/2007)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 08/18/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/18/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/14/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/14/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/03/2016)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 12/14/2019)
Partners: 
Marek Lys
111
Chyžne 34-481
Poľská republika
  (from: 10/21/2022)
Adam Lys
111
Chyžne 34-481
Poľská republika
  (from: 10/21/2022)
Contribution of each member: 
Marek Lys
Amount of investment: 3 319 EUR Paid up: 3 319 EUR
  (from: 03/17/2023)
Adam Lys
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/17/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/13/2015)
Adam Lys
111
Chyžne 34-481
Poľská republika
From: 03/19/2010
  (from: 09/23/2017)
Marek Lys
111
Chyžne 34-481
Poľská republika
From: 03/19/2010
  (from: 09/23/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/09/2007)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/30/2009)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person