Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  117/L

Obchodné meno: 
DREVONÁBYTOK a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 25.06.2004)
Sídlo: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (od: 30.04.1992 do: 25.06.2004)
IČO: 
31 563 163
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Deň výmazu: 
26.06.2004
  (od: 26.06.2004)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 26.06.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba a predaj nábytku ( skriňového, detského, lôžkového a masívneho)
  (od: 30.04.1992 do: 22.11.1993)
zákazková výroba interiérov
  (od: 30.04.1992 do: 22.11.1993)
servis v rámci predmetu činnosti
  (od: 30.04.1992 do: 22.11.1993)
vnútorný a zahraničný obchod
  (od: 30.04.1992 do: 22.11.1993)
konzultačné a poradenské služby v rozsahu predmetu činnosti
  (od: 30.04.1992 do: 22.11.1993)
výroba tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 30.04.1992 do: 22.11.1993)
vývoj, výroba a predaj nábytku
  (od: 23.11.1993 do: 10.09.1995)
zákazková výroba interiérov
  (od: 23.11.1993 do: 10.09.1995)
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (od: 23.11.1993 do: 10.09.1995)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (od: 23.11.1993 do: 10.09.1995)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konc.
  (od: 23.11.1993 do: 25.06.2004)
prenájom nebytových priestorov, hmotného majetku a drobného hmotného investičného majetku
  (od: 11.09.1995 do: 25.06.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.10.1993 do: 25.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. František Bajar - člen
G.Steinera 2
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
JUDr. Vladimír Bugala - člen
249
Kolárovice
  (od: 11.10.1993 do: 01.05.1996)
Ing. Jozef Galdun - člen
Švermova 23
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Jozef Galdun - predseda
Švermova 23
Žilina
  (od: 11.10.1993 do: 10.09.1995)
Ing. Božena Igliarová - podpredseda
Rázusova 3
Martin
  (od: 02.05.1996 do: 25.06.2004)
Ing. František Janíček - člen
Gemerská 2
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Ľubomír Kríž - člen
Ovocinárska 7
Žilina - Trnové
  (od: 04.05.1994 do: 15.01.1995)
Ing. Ľubomír Kríž - člen
Ovocinárska 7
Žilina - Trnové
  (od: 02.05.1996 do: 25.06.2004)
Ing. Tomáš Kucko - člen
Dubová 2
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Tomáš Kucko - podpredseda
Dubová 2
Žilina
  (od: 11.10.1993 do: 15.01.1995)
Pavol Oberta - člen
Záhradná 366
Strečno
  (od: 17.07.1995 do: 10.09.1995)
Pavol Oberta - podpredseda
Záhradná 366
Strečno
  (od: 11.09.1995 do: 01.05.1996)
Ing. Igor Stalmašek - predseda
Baničova 31/27
Žilina
  (od: 11.09.1995 do: 01.05.1996)
Ing. Igor Stalmašek - predseda
Baničova 31/27
Žilina
  (od: 02.05.1996 do: 25.06.2004)
František Štrba - člen
Ružová 26
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Martin Staples - člen
Pincknot Dr. 980
Cincinnati
Spojené štáty americké
dlhodobý pobyt na území SR :
Fándlyho 29
Žilina
  (od: 04.05.1994 do: 16.07.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 11.10.1993 do: 25.06.2004)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Základné imanie: 
86 934 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 25.06.2004)
Akcie: 
Počet: 86934
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.1993)
Počet: 84326
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 13.06.1993)
Počet: 2608
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 13.06.1993)
Dozorná rada: 
Alena Fabryová - člen
Borová 30
Žilina
  (od: 02.05.1996 do: 25.06.2004)
Alena Fabryová - podpredseda
Borová 30
Žilina
  (od: 17.07.1995 do: 01.05.1996)
Július Gajarský - člen
Osiková 14
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Jozef Galdun - predseda
Legionárska 23
Žilina
  (od: 02.05.1996 do: 25.06.2004)
Ing. Agáta Gregorová - člen
H.Meličkovej 15
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Štefan Kertezs , Csc. - člen
Pod Rovnicami 25/6
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Miloš Kraus - člen
Mládežnícka 329/14
Považská Bystrica
  (od: 11.10.1993 do: 27.06.1994)
Ing. Tomáš Kucko - podpredseda
Dubová 2
Žilina
  (od: 02.05.1996 do: 25.06.2004)
Dušan Maťko - člen
Smreková 10
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ing. Radovan Michal - člen
Ambra Pietra 34
Martin
  (od: 28.06.1994 do: 01.05.1996)
Pavol Oberta - podpredseda
Záhradná 366
Strečno
  (od: 11.10.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Vladimír Papoušek - člen
Fatranská 20
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ľuboš Valach - predseda
Horná 25
Žilina - Budatín
  (od: 11.10.1993 do: 01.05.1996)
Ing. Eva Velecká - predseda
Petzvalova 51/53
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 10.10.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 51-24K 290/97-565 zo dňa 19.11.2003, ktorým bol konkurz zrušený po splnení rozvrhového uznesenia, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom DREVONÁBYTOK a. s., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO: 31 563 163 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 26.06.2004 VYMAZÁVA.
  (od: 26.06.2004)
Spoločnosť bola založená zaklad.listinou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 30.04.1992 do: 25.06.2004)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 450
  (od: 14.06.1993 do: 25.06.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 18.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.10.1993 do: 25.06.2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.09.1995 do: 25.06.2004)
Dňom 27.10.1997 sa začalo v rámci konkurzného konania dohodovacie konanie.
  (od: 18.11.1997 do: 25.06.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 290/97 zo dňa 4.3.1998 bol na majetok dlžníka DREVONÁBYTOK a.s., Dolné Rudiny č.1, 010 01 Žilina, IČO : 31 563 163 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty úpadcu súd ustanovil JUDr.Jozefa Kaduru, nar. 21.11.1949, komerčného právnika s miestom podnikania, Farská 2/27, Žilina.
  (od: 12.03.1998 do: 25.06.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 51-24K 290/97-565 zo dňa 19.11.2003 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia dňom právoplatnosti tohto uznesenia. Súd zbavil JUDr. Jozefa Kaduru, komerčného právnika, so sídlom Republiky 26, 010 01 Žilina funkcie správcu konkurznej podstaty ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia.
  (od: 10.03.2004 do: 25.06.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023
Dátum výpisu:  28.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)