Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10356/L

Obchodné meno: 
SBF a.s.
  (od: 17.12.2015)
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
  (od: 28.05.2002 do: 16.12.2015)
BRATISLAVA CAPITAL MANAGEMENT, o.c.p. a.s.
  (od: 15.05.1998 do: 27.05.2002)
Sídlo: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (od: 28.05.2002)
Železničiarska 13
Bratislava 811 04
  (od: 15.05.1998 do: 27.05.2002)
IČO: 
35 746 220
  (od: 15.05.1998)
Deň zápisu: 
15.05.1998
  (od: 15.05.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.05.1998)
Predmet činnosti: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 17.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 17.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 17.12.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 17.12.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 17.12.2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 17.12.2015)
kúpa a predaj cenných papierov
  (od: 15.05.1998 do: 21.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
  (od: 15.05.1998 do: 21.07.2003)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 15.05.1998 do: 21.07.2003)
obstarávanie vykonávanie činností spojených s úschovou správou a uložením cenných papierov
  (od: 15.05.1998 do: 21.07.2003)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre emitenta
  (od: 15.05.1998 do: 21.07.2003)
vykonávanie poradenskej činnosti a správy vo veciach týkajúcich sa investovania a cenných papierov
  (od: 15.05.1998 do: 21.07.2003)
I. HLAVNÉ INVESTIČNÉ SLUŽBY:
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
3. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
II. VEDĽAJŠIE INVESTIČNÉ SLUŽBY:
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
1.úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
2. poskytovanie poradenstva a stratégií podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/ d/, e/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s Devízovým zákonom, v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
6. vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 písm. a/, b/ zákona o cenných papieroch s družstevnými podielnickými listami (cenné papiere podľa § 2 ods. 2 písm. p/ zákona o cenných papieroch) ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g/ zákona o cenných papieroch
  (od: 22.07.2003 do: 12.12.2008)
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu , c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 6. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 13.12.2008 do: 30.10.2009)
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu , c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 6. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 10. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere
  (od: 31.10.2009 do: 16.12.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.05.1998)
Pavol Prekop - Predseda predstavenstva
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 13.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021)
Ing. Adrian Schnierer - Podpredseda predstavenstva
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
Vznik funkcie: 13.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021)
Ing. Karol Illý
Kyjevská 4
Bratislava 831 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 27.05.2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Košická 39
Bratislava 821 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 19.08.1999)
PhDr. Eva Krajčovičová
Matičná 23
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.1999 do: 27.05.2002)
Ing. Rudolf Lachkovič
Majerská 2
Bratislava 821 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 19.08.1999)
Ing. Františka Lachkovičová
Majerská 2
Bratislava 821 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.1999 do: 27.05.2002)
Ing. Ivan Lukáč - člen
Horská 8963/2A
Martin - Podháj 036 01
Vznik funkcie: 19.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2008 do: 20.01.2010)
Ing. Ivan Lukáč - člen
Horská 8963/2A
Martin - Podháj 036 01
Vznik funkcie: 19.08.2008 Skončenie funkcie: 15.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 20.01.2010)
Ing. Ivan Lukáč - predseda
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
Vznik funkcie: 15.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 03.09.2008)
Ing. Ivan Lukáč - predseda
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
Vznik funkcie: 15.07.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2008 do: 03.09.2008)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 21.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 09.06.2014)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 21.12.2009 Skončenie funkcie: 30.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 09.06.2014)
Ing. Marta Pastorková
Borova 3203/29
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2002 do: 03.08.2004)
Ing. Marta Pastorková
Borova 3203/29
Žilina
Skončenie funkcie: 15.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
Vznik funkcie: 15.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 03.09.2008)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
Vznik funkcie: 15.07.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2008 do: 03.09.2008)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 19.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2008 do: 20.01.2010)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 19.08.2008 Skončenie funkcie: 15.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 20.01.2010)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 21.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 09.06.2014)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 21.12.2009 Skončenie funkcie: 30.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 09.06.2014)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
Vznik funkcie: 31.05.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2008 do: 27.06.2013)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
Vznik funkcie: 31.05.2008 Skončenie funkcie: 31.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2013 do: 27.06.2013)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Májová 613
Varín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2002 do: 04.07.2008)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Májová 613
Varín
Skončenie funkcie: 31.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2008 do: 04.07.2008)
Ing. Igor Šico - predseda
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2002 do: 03.08.2004)
Ing. Igor Šico - predseda
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
Skončenie funkcie: 15.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Ing. Adrian Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.06.2013 Skončenie funkcie: 12.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 31.05.2014 Skončenie funkcie: 12.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2014 Skončenie funkcie: 12.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
Ing. Adrian Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2013 do: 24.03.2021)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
Vznik funkcie: 31.05.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 24.03.2021)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 24.03.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenémunázvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 15.05.1998)
Základné imanie: 
112 000 EUR Rozsah splatenia: 112 000 EUR
  (od: 23.12.2016)
199 164 EUR Rozsah splatenia: 199 164 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 22.12.2016)
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk
  (od: 17.10.2002 do: 31.12.2008)
5 000 000 Sk
  (od: 15.05.1998 do: 16.10.2002)
Akcie: 
Počet: 56
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 2 000 EUR
  (od: 23.12.2016)
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 22.12.2016)
Počet: 60
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 17.10.2002 do: 31.12.2008)
Počet: 50
Druh: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 28.05.2002 do: 16.10.2002)
Počet: 50
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.05.1998 do: 27.05.2002)
Dozorná rada: 
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 13.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 13.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021)
Ing. Vladimír Baláž
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2008 do: 20.01.2010)
Ing. Vladimír Baláž
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 27.06.2013)
Ing. Vladimír Baláž
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
Vznik funkcie: 31.05.2008 Skončenie funkcie: 31.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2013 do: 27.06.2013)
Ing. Vladimír Baláž - predseda
Mládeže 1115/5
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2002 do: 04.07.2008)
Ing. Vladimír Baláž - predseda
Mládeže 1115/5
Martin
Skončenie funkcie: 31.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2008 do: 04.07.2008)
Ing. Vladimír Baláž , PhD., DrSc.
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2013 do: 26.01.2016)
Ing. Vladimír Baláž , PhD., DrSc.
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.06.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2016 do: 26.01.2016)
Miroslav Broz
Višňové 508
Žilina
Vznik funkcie: 15.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 20.01.2010)
Miroslav Broz
Višňové 508
Žilina
Vznik funkcie: 15.07.2004 Skončenie funkcie: 15.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 20.01.2010)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 21.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2010 do: 09.06.2014)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 21.12.2009 Skončenie funkcie: 30.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 09.06.2014)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanova 34
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 19.08.1999)
Daniela Jurašková
Černyševského 9
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 27.05.2002)
Monika Lachkovičová
Majerská 2
Bratislava 821 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.1999 do: 27.05.2002)
Ing. Roman Laš
Sládkovičová 1206/78
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2002 do: 03.08.2004)
Ing. Roman Laš
Sládkovičová 1206/78
Kysucké Nové Mesto
Skončenie funkcie: 15.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2004 do: 03.08.2004)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 31.05.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2008 do: 27.06.2013)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 31.05.2008 Skončenie funkcie: 31.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2013 do: 27.06.2013)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10-10
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2002 do: 04.07.2008)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10-10
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 31.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2008 do: 04.07.2008)
JUDr. Milan Švec
Kolísková 12
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 27.05.2002)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.06.2013 Skončenie funkcie: 12.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2013 do: 24.03.2021)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 31.05.2014 Skončenie funkcie: 12.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 31.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 24.03.2021)
Mgr. Danica Kozáková
J.C. Hronského 6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.01.2016 Skončenie funkcie: 12.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
Mgr. Danica Kozáková
J.C. Hronského 6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.01.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2016 do: 24.03.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.2.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Notárska zápisnica N 52/98, Nz 50/98 zo dňa 3.2.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2334
  (od: 15.05.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.1998.
  (od: 20.08.1999)
Notárska zápisnica N 485/01, Nz 485/01 spísaná dňa 27.12.2001 notárom JUDr. Vrlíkovou, osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. K. Illý, PhDr. E. Krajčovičovej, Ing. F. Lachkovičovej sa končí dňom 27.12.2001. Funkcia členov Dozornej rady D. Juráškovej, M. Lachkovičovej, JUDr. M. Šveca sa končí dňom 27.12.2001.
  (od: 28.05.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 12.9.2002 bola schválená zmena stanov. FORMA AKCIÍ: na meno.
  (od: 17.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)