Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46474/B

Business name: 
soft-carrier s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/07/2014 until: 06/09/2015)
Registered seat: 
Ľudové námestie 45
Bratislava 831 03
  (from: 06/15/2007 until: 06/09/2015)
Identification number (IČO): 
36 791 628
  (from: 06/15/2007)
Date of entry: 
06/15/2007
  (from: 06/15/2007)
Person dissolved from: 
25.9.2014
  (from: 06/10/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/10/2015)
Date of deletion: 
06/10/2015
  (from: 06/10/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/10/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/15/2007)
Capital: 
13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 08/09/2014 until: 06/09/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/25/2014
  (from: 06/10/2015)
 Liquidators:
Ing. Daša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 09/25/2014 Until: 06/10/2015
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: v mene spoločnosti koná likvidátor samostatne
  (from: 10/07/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 01/15/2015
  (from: 06/10/2015)
Other legal facts: 
Zápisnica zo rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2015, ktorým bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 15.01.2015, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas správcu dane s návrhom na výmaz z obchodného registra Daňového úradu Bratislava zo dňa 28.05.2015. Súhlas magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 12.03.2015. Súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 10.03.2015. Obchodná spoločnosť soft-carrier s. r. o. v likvidácii, Ľudové námestie 45, 831 03 Bratislava, IČO: 36 791 628, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro, Vložka č. 46474/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 06/10/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/09/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SERIGRAPHY s.r.o.
Ľudové námestie 45
Bratislava 831 036
  (from: 08/09/2014)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person