Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  2/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Vajnory
  (from: 08/18/1994)
Registered seat: 
Hospodárska 9
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
  (from: 10/29/1949)
Identification number (IČO): 
00 190 284
  (from: 10/29/1949)
Date of entry: 
10/29/1949
  (from: 10/29/1949)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/29/1949)
Objects of the company: 
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 02/21/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti a to formou maloobchodu a veľkoobchodu v Slovenskej republike a v zahraničí
  (from: 02/21/1996)
vykonávanie poľnohospodárskej výroby za účelom vlastnej spotreby a predaja poľnohospodárskych produktov
  (from: 01/14/1997)
spracovanie poľnohospodárskych produktov za účelom ich finalizácie a predaja
  (from: 01/14/1997)
oprava motorových vozidiel, poľnohospodárských strojov
  (from: 01/14/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 01/14/1997)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/03/2003)
prenájom hnuteľných vecí-leasing
  (from: 02/03/2003)
prevádzkovanie závlahových zariadení
  (from: 03/25/2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/23/2005)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 08/23/2005)
pohostinska činnosť
  (from: 08/23/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/05/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/05/2008)
výroba nápojov
  (from: 07/08/2009)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 08/06/2016)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 08/06/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/06/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/06/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/06/2016)
Výroba krmív
  (from: 05/23/2023)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 05/23/2023)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 05/23/2023)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/23/2023)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/23/2023)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 05/23/2023)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
  (from: 05/23/2023)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/23/2023)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/23/2023)
Poskytovanie služieb pre rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
  (from: 05/23/2023)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 05/23/2023)
Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy
  (from: 05/23/2023)
Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 05/23/2023)
Výroba keramiky
  (from: 05/23/2023)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
  (from: 05/23/2023)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 05/23/2023)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (from: 05/23/2023)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/23/2023)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 05/23/2023)
Mimoškolská vzdelávacia činnosť
  (from: 05/23/2023)
Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
  (from: 05/23/2023)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/23/2023)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 05/23/2023)
Výroba jednoduchých výrobkov z prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 05/23/2023)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/23/2023)
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
  (from: 05/23/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/18/1994)
Peter Ondris - Member of the Board of Directors
Dorastenecká 10068/4
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 07/29/2021
  (from: 11/03/2021)
Ing. Štefan Krásny - Member of the Board of Directors
Silvánova 2793/2
Pezinok 902 01
From: 07/29/2021
  (from: 11/03/2021)
Ing. Branislav Brúder - predseda predstavenstva
Ľublanská 2
Bratislava 831 02
From: 07/29/2021
  (from: 11/03/2021)
Ing. Filip Bábsky - Member of the Board of Directors
Rostovská 7081/43
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 12/21/2022
  (from: 05/05/2023)
Ing. Filip Bábsky - Vice-chairman of the Board of Directors
Rostovská 43
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 09/07/2023
  (from: 09/23/2023)
Erika Brúderová - Member of the Board of Directors
Ľubľanská 1652/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 09/07/2023
  (from: 09/23/2023)
Acting: 
Za družstvo koná predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/23/2023)
Supervisory board: 
Janka Calamarová
Dubová 5399/46
Bernolákovo 900 27
From: 07/29/2021
  (from: 11/03/2021)
Elisabeta Monika Chovancová
Hlavná 979/22
Veľké Úľany 925 22
From: 12/21/2022
  (from: 05/05/2023)
Maria Gyipgyak
Čečínska Potôň 40
Horná Potôň 930 36
From: 12/21/2022
  (from: 05/05/2023)
Registered capital: 
3 782 217,221006 EUR
  (from: 07/08/2009)
Basic member contribution: 
4 979,087832 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 07/08/2009)
350 EUR pre fyzickú osobu v trvalom pracovnom pomere k družstvu
  (from: 11/03/2021)
49 790,878311 EUR pre právnicku osobu
  (from: 07/08/2009)
Other legal facts: 
Toto družstvo vzniklo podľa § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 a 5 Zák.č.69/49 Zb. dňom 29.10.1949. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa dňa 15.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 128
  (from: 10/29/1949)
Družstvo bolo pretransformované v súlade so Zák.42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č.513/91 Zb. odsúhlasené na členskej schôdzi 19.12.1992. Zmena stanov odsúhlasená na členskej schôdzi dňa 26.3.1994. Stary spis: Dr 128
  (from: 08/18/1994)
Živnostenské oprávnenie vydané Obvodných úradom Bratislava III, Žo -95/2017/Va dňa 21.4.1995, reg. č. 1828/95. Stary spis: Dr 128
  (from: 02/21/1996)
Uznesenie z členskej schôdze zo dňa 30.3.1996, dodatok k stanovám družstva, prijaté na členskej schôdzi dňa 30.3.1996. Stary spis: Dr 128
  (from: 01/14/1997)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 19.4.1997 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 128
  (from: 03/11/1998)
Doplnenie Stanov o čl. 10a družstevné podielnické listy schválené členskou schôdzou dňa 18.4.1998.
  (from: 02/26/1999)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.5.2000.
  (from: 01/24/2001)
Zápisnica z VČS zo dňa 17.05.2003, stanovy družstva,
  (from: 01/07/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 19.2.2004.
  (from: 03/25/2004)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva družstva konaného dňa 31.1.2005.
  (from: 02/10/2005)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.05.2001, na ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 04.05.2002, na ktorej bola schválená zmena členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 04.05.2002.
  (from: 07/31/2007)
Zápisnica zo zasadania výročnej členskej schôdze konanej dňa 31.05.2008.
  (from: 07/05/2008)
Zápisnica zo zasadania výročnej schôdze zo dňa 14.05.2009.
  (from: 07/08/2009)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 19.05.2012.
  (from: 06/02/2012)
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 18.05.2013.
  (from: 06/01/2013)
Zápisnica č. 7/2013 zo dňa 21.06.2013.
  (from: 06/25/2013)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 11.05.2016.
  (from: 08/06/2016)
zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 29.07.2021, stanovy družstva
  (from: 01/11/2022)
výpis zo zápisnice zo zasadnutia výročnej členskej schôdze zo dňa 09.08.2023
  (from: 09/12/2023)
výpis zo zápisnice č. 10/2023 - uznesenie č. 46/2023 a 47/2023
  (from: 09/23/2023)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person