Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici
  (from: 09/11/1996)
Registered seat: 
Lesná 457
Spišská Teplica 059 34
  (from: 09/23/2002)
Identification number (IČO): 
00 199 834
  (from: 10/10/1952)
Date of entry: 
10/10/1952
  (from: 10/10/1952)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/10/1952)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/21/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov družstva v rozsahu určenom stanovami družstva
  (from: 06/21/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - ťažba brizolitu
  (from: 09/11/1996)
spracovanie a predaj jatočných zvierat
  (from: 09/11/1996)
maloobchod potravinárskych, tabakových, zeleninových, ovocných a poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/11/1996)
prenájom dopravných zariadení a poľnohospodárskej techniky
  (from: 09/11/1996)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky
  (from: 09/11/1996)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 09/11/1996)
práce s poľnohospodárskou technikou
  (from: 09/11/1996)
predaj brizolitu
  (from: 09/11/1996)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1996)
predaj krmív, stelív, sadiva, hnojiva, biologických prípravkov
  (from: 09/11/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja živých zvierat
  (from: 09/11/1996)
nákup a predaj železného a stavebného materiálu, poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/11/1996)
Výroba krmív a kŕmnych zmesí
  (from: 10/05/2023)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/05/2023)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/05/2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/05/2023)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/05/2023)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/05/2023)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/05/2023)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/05/2023)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (from: 10/05/2023)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 10/05/2023)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/05/2023)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 10/05/2023)
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  (from: 10/05/2023)
Úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
  (from: 10/05/2023)
Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/05/2023)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/05/2023)
Vedenie účtovníctva
  (from: 10/05/2023)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/05/2023)
Mimoškolská vzdelávacia činnosť
  (from: 10/05/2023)
Vykonávanie trhacích prác: - malého rozsahu v odbornosti strelmajster pre povrchové dobývanie - malého rozsahu v odbornosti strelmajster pre neplynujúce bane bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu - veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci banských odstrelov - veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci pre povrchové dobývanie vynímajúc komorové odstrely
  (from: 11/30/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/1996)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009)
Ing. Júlia Vojteková - člen
Hviezdoslavova 1156/35
Smižany 053 11
From: 12/03/2010
  (from: 11/21/2012)
Ing. Maroš Kovalčík - podpredseda
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
From: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011)
Acting: 
Ak stanovy družstva neurčujú inak, koná za družstvo navonok každý člen predstavenstva samostatne. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma, za družstvo podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/04/2009)
Supervisory board: 
Gabriela Hrobáková
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 05/17/2006
  (from: 06/08/2006)
Mgr. Tomáš Lučivjanský
Kapitána Nálepku 73
Svit 059 21
From: 12/09/2013
  (from: 03/19/2014)
Miroslav Gardoš
Vodárenská 1993/74
Poprad 058 01
From: 01/05/2022
  (from: 11/01/2022)
Registered capital: 
185 223 EUR
  (from: 06/04/2009)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 06/04/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 22.2.1991 na základe zák. č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 20
  (from: 10/10/1952)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.9.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 13.11.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 20
  (from: 06/21/1993)
Zmeny stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 12.3.1996. Stary spis: Dr 20
  (from: 09/11/1996)
Doplnenie stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 3.3.2000.
  (from: 05/22/2000)
Zmena stanov družstva, schválená výročnou členskou schôdzou dňa 8.3.2002.
  (from: 09/23/2002)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person