Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici
  (from: 09/11/1996)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov v Spišskej Teplici
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Poľnohospodárske družstvo v Spišskej Teplici
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Registered seat: 
Lesná 457
Spišská Teplica 059 34
  (from: 09/23/2002)
Spišská Teplica 059 34
  (from: 06/21/1993 until: 09/22/2002)
Spišská Teplica
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 199 834
  (from: 10/10/1952)
Date of entry: 
10/10/1952
  (from: 10/10/1952)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/10/1952)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/21/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov družstva v rozsahu určenom stanovami družstva
  (from: 06/21/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - ťažba brizolitu
  (from: 09/11/1996)
spracovanie a predaj jatočných zvierat
  (from: 09/11/1996)
maloobchod potravinárskych, tabakových, zeleninových, ovocných a poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/11/1996)
prenájom dopravných zariadení a poľnohospodárskej techniky
  (from: 09/11/1996)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky
  (from: 09/11/1996)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 09/11/1996)
práce s poľnohospodárskou technikou
  (from: 09/11/1996)
predaj brizolitu
  (from: 09/11/1996)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1996)
predaj krmív, stelív, sadiva, hnojiva, biologických prípravkov
  (from: 09/11/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja živých zvierat
  (from: 09/11/1996)
nákup a predaj železného a stavebného materiálu, poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/11/1996)
výroba, predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
ťažba nerastných surovín, ťažba dolomitických vápencov, ich spracovanie, frakcie a predaj
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
regulácia vodných tokov
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
výstavba kanalizácie
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
práce HSV a PSV
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
drevovýroba , výroba a oprava drevených paliet
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
stavebno-údržbárske práce a asanačné práce
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
výroba murárskeho náradia
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
výroba betónových prefabrikátov a výrobkov z betónu
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
práce strojmi a dopravnými prostriedkami
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami v Spišskej Teplici
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/1996)
Managing board
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Managing board
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009)
Ing. Júlia Vojteková - člen
Hviezdoslavova 1156/35
Smižany 053 11
From: 12/03/2010
  (from: 11/21/2012)
Ing. Maroš Kovalčík - podpredseda
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
From: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011)
Anna Baranová - člen
Školská 292
Spišská Teplica
Until: 03/08/2002
  (from: 09/03/1997 until: 09/22/2002)
Ing. František Barilla - člen
Matejovská 1795/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 06/03/2009)
Ing. František Barilla - člen
Matejovská 1795/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 09/23/2005 Until: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 458
Spišská Teplica
  (from: 09/03/1997 until: 01/10/2006)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
From: 02/21/1997
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
From: 02/21/1997 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Emília Černická - člen
Mládeže 279
Spišská Teplica
Until: 03/08/2002
  (from: 05/22/2000 until: 09/22/2002)
Michal Dikant - člen
Budovateľská 426
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Michal Dikant - člen
Budovateľská 426
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Ján Dovalovský - podpredseda
Lesná 247
Spišská Teplica
Until: 03/08/2002
  (from: 09/03/1997 until: 09/22/2002)
Ján Dovalovský - člen
Lesná 247
Spišská Teplica
From: 03/08/2002
  (from: 09/23/2002 until: 01/10/2006)
Ján Dovalovský - člen
Lesná 247
Spišská Teplica
From: 03/08/2002 Until: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 01/10/2006)
Anna Durkotová - člen
Okružná 95
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Anna Durkotová - člen
Okružná 95
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 09/23/2005 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Jozef Hudač - člen
Podhrádok 475
Spišská Teplica
Until: 03/08/2002
  (from: 09/03/1997 until: 09/22/2002)
Mária Kalinayová - člen
Budovateľská 407
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Mária Kalinayová - člen
Budovateľská 407
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Eduard Kolarik - člen
Školská 302
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Eduard Kolarik - člen
Školská 302
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Michal Kolarik - člen
Vodárenská 179
Spišská Teplica
  (from: 09/03/1997 until: 05/21/2000)
Mária Kolariková - člen
Školská 299
Spišská Teplica
Until: 03/08/2002
  (from: 09/03/1997 until: 09/22/2002)
Ing. Maroš Kovalčík - člen
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
From: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009 until: 01/07/2011)
Ing. Maroš Kovalčík - člen
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
From: 09/13/2008 Until: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 01/07/2011)
Štefan Kupčo - člen
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica
Until: 03/08/2002
  (from: 09/03/1997 until: 09/22/2002)
Ing. František KYSEĽ - predseda
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Štefan Lang - člen
Banícka 804/24
Poprad
Until: 03/08/2002
  (from: 09/03/1997 until: 09/22/2002)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
From: 03/08/2002
  (from: 09/23/2002 until: 01/10/2006)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica 059 34
From: 03/08/2002
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica 059 34
From: 03/08/2002 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica
From: 03/08/2002
  (from: 09/23/2002 until: 01/10/2006)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
From: 03/08/2002
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
From: 03/08/2002 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica
From: 03/08/2002
  (from: 09/23/2002 until: 01/10/2006)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
From: 03/08/2002
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
From: 03/08/2002 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Ing. Jozef Mrozek - predseda
Bajkalská 2338/2
Poprad
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Ing. Jozef Mrozek - predseda
Bajkalská 2338/2
Poprad
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Jozef Skokan - člen
Budovateľská 399
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Jozef Skokan - člen
Budovateľská 399
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Ján Šavel - člen
Lesná 261
Spišská Teplica
From: 03/08/2002
  (from: 09/23/2002 until: 01/10/2006)
Ján Šavel - člen
Lesná 261
Spišská Teplica
From: 03/08/2002 Until: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 01/10/2006)
Bartolomej Šebest - člen
Pokroku 236
Spišská Teplica
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Ing. Peter ŠVAGERKO - podpredseda
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Jan Telensky - podpredseda
Hollybush Lane, Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/17/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/03/2009)
Jan Telensky - podpredseda
Hollybush Lane, Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/17/2006 Until: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Bc. Júlia Vojteková - člen
Hviezdoslavova 1156/35
Smižany 053 11
From: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 11/20/2012)
Anna Zemanová - člen
Osloboditeľov 64
Spišská Teplica
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad
  (from: 09/11/1996 until: 09/02/1997)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
From: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009 until: 01/07/2011)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
From: 09/13/2008 Until: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 01/07/2011)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad
  (from: 09/03/1997 until: 01/10/2006)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
From: 02/21/1997
  (from: 01/11/2006 until: 06/03/2009)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
From: 02/21/1997 Until: 09/13/2008
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Acting: 
Ak stanovy družstva neurčujú inak, koná za družstvo navonok každý člen predstavenstva samostatne. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma, za družstvo podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/04/2009)
V mene družstva koná každý člen predstavenstva samostatne. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma je potrebný podpis podpredsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/08/2006 until: 06/03/2009)
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/11/1996 until: 06/07/2006)
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/21/1993 until: 09/10/1996)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda PD a v jeho neprítomnosti podpredseda PD.
  (from: 10/10/1952 until: 06/20/1993)
Supervisory board: 
Gabriela Hrobáková
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 05/17/2006
  (from: 06/08/2006)
Mgr. Tomáš Lučivjanský
Kapitána Nálepku 73
Svit 059 21
From: 12/09/2013
  (from: 03/19/2014)
Miroslav Gardoš
Vodárenská 1993/74
Poprad 058 01
From: 01/05/2022
  (from: 11/01/2022)
Ing. Ján Baka
138
Spišské Hanušovce 059 04
From: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 11/20/2012)
Ing. Ján Baka
138
Spišské Hanušovce 059 04
From: 12/03/2010 Until: 10/13/2012
  (from: 11/21/2012 until: 11/20/2012)
Anna Baranová
Školská 292
Spišská Teplica 059 34
From: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Anna Baranová
Školská 292
Spišská Teplica 059 34
From: 09/23/2005 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Mgr. Slavomír Brezina
Studená 19
Bratislava 821 04
From: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 11/20/2012)
Mgr. Slavomír Brezina
Studená 19
Bratislava 821 04
From: 12/03/2010 Until: 10/13/2012
  (from: 11/21/2012 until: 11/20/2012)
Ján Hybler
Obrancov mieru 312
Spišská Teplica 059 34
From: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Ján Hybler
Obrancov mieru 312
Spišská Teplica 059 34
From: 09/23/2005 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Štefan Kupčo
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica 059 34
From: 09/23/2005
  (from: 01/11/2006 until: 06/07/2006)
Štefan Kupčo
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica 059 34
From: 09/23/2005 Until: 05/16/2006
  (from: 06/08/2006 until: 06/07/2006)
Štefan Lang
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
From: 05/17/2006
  (from: 06/08/2006 until: 01/07/2011)
Štefan Lang
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
From: 05/17/2006 Until: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 01/07/2011)
Anna Langová
Podhrádok 460
Spišská Teplica 059 34
From: 05/17/2006
  (from: 06/08/2006 until: 01/07/2011)
Anna Langová
Podhrádok 460
Spišská Teplica 059 34
From: 05/17/2006 Until: 12/03/2010
  (from: 01/08/2011 until: 01/07/2011)
Mgr. Rastislav Munk
Kríž nad Váhom 130
Považany 916 26
From: 10/13/2012
  (from: 11/21/2012 until: 03/18/2014)
Mgr. Rastislav Munk
Kríž nad Váhom 130
Považany 916 26
From: 10/13/2012 Until: 12/09/2013
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Ing. Daniel Demko
MPČĽ 3175/27
Poprad 058 01
From: 10/13/2012 Until: 10/13/2017
  (from: 11/01/2022 until: 10/31/2022)
Ing. Daniel Demko
MPČĽ 3175/27
Poprad 058 01
From: 10/13/2012
  (from: 11/21/2012 until: 10/31/2022)
Registered capital: 
185 223 EUR
  (from: 06/04/2009)
5 580 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 06/03/2009)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 06/04/2009)
30 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 06/03/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 22.2.1991 na základe zák. č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 20
  (from: 10/10/1952)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.9.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 13.11.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 20
  (from: 06/21/1993)
Zmeny stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 12.3.1996. Stary spis: Dr 20
  (from: 09/11/1996)
Doplnenie stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 3.3.2000.
  (from: 05/22/2000)
Zmena stanov družstva, schválená výročnou členskou schôdzou dňa 8.3.2002.
  (from: 09/23/2002)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person