Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7800/B

Business name: 
SPLENDOR, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Registered seat: 
Bartókova 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Identification number (IČO): 
31 382 312
  (from: 10/28/1994)
Date of entry: 
10/28/1994
  (from: 10/28/1994)
Person dissolved from: 
3.8.2006
  (from: 08/11/2006)
Date of deletion: 
08/18/2006
  (from: 08/18/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/18/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/28/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
poskytovanie sprostredkovateľských, obstarávateľských a poradenských služieb v oblasti obchodu a služieb
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
ubytovacie služby
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Partners: 
MUDr. Stanislav Janota , CSc.
Haanova 13
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 10/28/1994 until: 04/20/1995)
Ing. Oľga Zúbriková
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 10/28/1994 until: 04/20/1995)
Ing. Oľga Zúbriková
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 04/21/1995 until: 08/17/2006)
Juraj Szalay
Rovniakova 2
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 04/21/1995 until: 08/17/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Oľga Zúbriková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/28/1994 until: 04/20/1995)
MUDr. Stanislav Janota , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/28/1994 until: 04/20/1995)
Ing. Oľga Zúbriková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/21/1995 until: 08/17/2006)
Juraj Szalay
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 41 000 Sk
  (from: 04/21/1995 until: 08/17/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Ing. Oľga Zúbriková
Bartókova 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k .: 34 Exre/644/2005, zo dňa 11. 07. 2006, právoplatné dňa 03. 08. 2006, ktorým sa v zmysle § 68 ods. 6,8 Obchodného zákonníka zrušuje spoločnosť SPLENDOR, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bartókova 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 382 312, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vo vložke 7800/B bez likvidácie. Vymazáva sa spoločnosť SPLENDOR, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bartókova 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 382 312, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou zn. : Sro/7800/B v celom rozsahu.
  (from: 08/18/2006)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105-153 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14633
  (from: 10/28/1994 until: 08/17/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.1994. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 06.04.1995. Stary spis: S.r.o. 14633
  (from: 04/21/1995 until: 08/17/2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.7.2006 č.k. 34 Exre/644/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2006 bola obchodná spoločnosť SPLENDOR, spoločnosť s ručením obmedzaným zrušená bez likvidácie.
  (from: 08/11/2006 until: 08/17/2006)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person