Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7821/B

Business name: 
"DUNAJ investorská a realizačná spol., s.r.o."
  (from: 11/04/1994)
Registered seat: 
Baštová 7
Bratislava 801 01
  (from: 10/03/1997)
Mlynské nivy 68
Bratislava 821 05
  (from: 11/04/1994 until: 10/02/1997)
Identification number (IČO): 
31 382 550
  (from: 11/04/1994)
Date of entry: 
11/04/1994
  (from: 11/04/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/1994)
činnosť realitnej kancelárie - nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 11/04/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/04/1994)
prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa budov
  (from: 11/04/1994)
Partners: 
Dr. Stephanie Goharkhay - Hartl
Czartoryskigasse 179a/7
Viedeň A - 1170
Republic of Austria
  (from: 02/13/2019)
Dr. Elisabeth Hartl
Reisnerstrasse 16
Viedeň 1030
  (from: 01/28/2010)
Stein Burokommunikation GmbH
Scheibelreitergasse 9
Viedeň 1190
Republic of Austria
  (from: 03/16/1998 until: 10/05/1999)
Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H.
Rossauerlände 23
Viedeň 1090
Republic of Austria
  (from: 11/04/1994 until: 06/11/1997)
Stephanie Hartl
Czartoryskigasse 179a/7
Viedeň A - 1170
Republic of Austria
  (from: 05/08/2007 until: 02/12/2019)
Mag. Caroline Streit
Weyringergasse 13/23
Viedeň A - 1040
Rakúska republika
  (from: 02/13/2019)
Caroline Hartl
Schelleingasse 14-16
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2010)
Elisabeth Hartl
Schelleingasse 14-16
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (from: 10/06/1999 until: 05/07/2007)
Caroline Hartl
Schelleingasse 14-16
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Elisabeth Hartl
Schelleingasse 14-16
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Caroline Streit
Weyringergasse 13/23
Viedeň A - 1040
Rakúska republika
  (from: 01/28/2010 until: 02/12/2019)
Contribution of each member: 
Caroline Streit
  (from: 01/28/2010 until: 02/12/2019)
Mag. Caroline Streit
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 02/13/2019)
Stephanie Hartl
  (from: 01/28/2010 until: 02/12/2019)
Dr. Stephanie Goharkhay - Hartl
Amount of investment: 2 190,79 EUR Paid up: 2 190,79 EUR
  (from: 02/13/2019)
Dr. Elisabeth Hartl
Amount of investment: 2 223,98 EUR Paid up: 2 223,98 EUR
  (from: 01/28/2010)
Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/04/1994 until: 06/11/1997)
Caroline Hartl
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Elisabeth Hartl
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Stein Burokommunikation GmbH
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 10/05/1999)
Caroline Hartl
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2010)
Elisabeth Hartl
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/06/1999 until: 05/07/2007)
Stephanie Hartl
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 05/08/2007 until: 01/27/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/04/1994)
Helmut Hartl
Reisnerstrasse 17/12
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 06/12/1997
  (from: 01/17/2007)
Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 11/04/1994 until: 06/11/1997)
Helmut Hartl
Reisnerstrasse 17/12
Viedeň 1030
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Baštová 344/7
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 01/16/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/04/1994)
Capital: 
6 638,77 EUR Paid up: 6 638,77 EUR
  (from: 01/28/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 01/27/2010)
120 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 10/05/1999)
100 000 Sk
  (from: 11/04/1994 until: 03/15/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spisanou notárkou JUDr. Florianovou dňa 27.4.1994 č.N 33/94, Nz 31/94 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vklad spoločníka bol splatený v celom rozsahu. Živnostenské oprávnenie vydané Obvodným úradom Bratislava 2 živnostenské oddelenie č.j.:Žo 4011/1994/Po. Číslo preukazu o povolení na pobyt pre cudzinca 308129. Stary spis: S.r.o. 14655
  (from: 11/04/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.1.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1996. Stary spis: S.r.o. 14655
  (from: 06/12/1997)
Spoločenská zmluva zo dňa 5.8.1997. Stary spis: S.r.o. 14655
  (from: 10/03/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.1.1998, na ktorom bola schválené zvýšenie základného imania pristúpením nového spoloč- níka. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Stary spis: S.r.o. 14655
  (from: 03/16/1998)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.7.1998 spoločnosť sprispôsobená ust. z.č. 11/1998 Zz.
  (from: 10/06/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2007.
  (from: 05/08/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2009.
  (from: 01/28/2010)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person