Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  741/S

Business name: 
GEOMONTA - HARMANEC, spol. s r.o.
  (from: 01/07/2004)
GEOMONTA - HARMANEC, spol. s r.o.
  (from: 10/22/1992 until: 01/06/2004)
Registered seat: 
Majerská cesta 36
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/09/1999)
žel. stanica Dolný Harmanec
Harmanec 976 03
  (from: 10/22/1992 until: 08/08/1999)
Identification number (IČO): 
31 572 294
  (from: 10/22/1992)
Date of entry: 
10/22/1992
  (from: 10/22/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/1992)
Objects of the company: 
činnosť vykonávaná banským spôsobom: najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3, prác na zabezpečenie stability podzemných priestorov
  (from: 01/04/1999)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/07/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 01/07/2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s dobývaním
  (from: 01/07/2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsipiek a odkalísk pri horeuvedených činnostiach
  (from: 01/07/2004)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 01/07/2004)
sanácia, opravy, rekonštrukcie a stavby železničných objektov a mostov
  (from: 10/22/1992 until: 01/06/2004)
projektové práce pre dopravné, inžinierske a pozemné stavby
  (from: 01/19/1995 until: 01/06/2004)
Partners: 
Ing. Jozef Šúň
Ľ. Onrejova 7/6, Píly 729
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/04/1999)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Ing. Jozef Šúň
Ľ. Onrejova 7/6, Píly 729
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/05/1993 until: 01/03/1999)
Ing. Jozef Šúň
Ľ. Onrejova 7/6, Píly 729
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Šúň
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/20/2010)
Ing. Jozef Šúň
Amount of investment: 55 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Amount of investment: 55 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Ing. Jozef Šúň
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 05/05/1993 until: 01/03/1999)
Ing. Jozef Šúň
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 04/19/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/05/1993)
konatelia
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Ing. Jozef Šúň
Ľ. Ondrejova 729/7
Prievidza 971 01
  (from: 10/18/2008)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Ing. Jozef Šúň
Ľ. Onrejova 7/6, Píly 729
Prievidza
  (from: 10/22/1992 until: 10/17/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/05/1993)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/22/1992 until: 05/04/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/20/2010)
200 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 04/19/2010)
110 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 01/03/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 10/22/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia kononom dňa 22.4. 1993 bol schválelný Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2337
  (from: 05/05/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.12. 1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/19/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 2.11.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 3 v sú- lade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/04/1999)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia zo dňa 15.4.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spo- ločenskej zmluve.
  (from: 08/09/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.12.2003 spoločník schválil zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č. 5.
  (from: 01/07/2004)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person