Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  65/T

Business name: 
BIOMIN, a.s.
  (from: 06/23/2007)
BIOMIN, akciová spoločnosť
  (from: 12/15/1994 until: 06/22/2007)
BIOMIN - H a. s.
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Registered seat: 
Potočná 1/1
Cífer 919 43
  (from: 06/23/2007)
Ľ. Pavetitša 1
Cífer 919 43
  (from: 12/15/1994 until: 06/22/2007)
Staromestská 26
Trnava
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Identification number (IČO): 
00 681 725
  (from: 07/25/1990)
Date of entry: 
07/25/1990
  (from: 07/25/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/25/1990)
Objects of the company: 
výroba liekov
  (from: 04/06/2000)
výroba potravín a nápojov, potravinárskych aditív a krmív
  (from: 04/06/2000)
výskumná a vývojová činnosť, technické a obchodné poradenstvo, nákup a predaj licencií a technologií v oblasti farmaceutického a potravinárskeho priemyslu
  (from: 04/06/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/06/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobcod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/06/2000)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/06/2000)
Vykonávať nákup, spracovanie, výrobu a predaj komponentov a výrobkov vyrábaných prevažne z vaječnej suroviny, pri využití biotechnológii
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Výroba a predaj prípravkov BIOMIN-H
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Prieskum, overovanie a predaj nových potravinárskych výrobkov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Poskytovanie prác a služieb súvisiacich s predmetom činnosti uvedených pod bodom 1,2 a 3.
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Poskytovanie technických a ekonomických informácií, poradenskú činnosť a manegement v oblasti potravinárskeho priemyslu.
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
nákup, spracovanie, výroba a predaj komponentov a výrobkov vyrábných z vaječnej suroviny
  (from: 12/15/1994 until: 04/05/2000)
prieskum trhu, realizácia výsledkov prieskumu trhu a predaj v oblasti nových potravinárskych a veterinárnych výrobkov a technológií
  (from: 12/15/1994 until: 04/05/2000)
technické a obchodné poradenstvo v oblasti potravinárskeho priemyslu
  (from: 12/15/1994 until: 04/05/2000)
management a činnosť ekonomického poradcu v oblasti potravinárskeho priemyslu
  (from: 12/15/1994 until: 04/05/2000)
výroba a distribúcia registrovaného prípravku Biomin - H
  (from: 07/25/1990 until: 04/05/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/11/1997)
Managing board
  (from: 12/15/1994 until: 06/10/1997)
Managing board
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Ján Guniš - predseda predstavenstva
Potôčky 1702
Púchov 020 01
From: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013)
Ing. Ľudmila Zetochová - člen predstavenstva
Jána Rášu 497
Budmerice 900 86
From: 04/23/2015
  (from: 08/08/2019)
MVDr. Juraj Vozár - podpredseda predstavenstva
11
Kráľová pri Senci 900 50
From: 01/23/2019
  (from: 08/08/2019)
Ing. Július Antal - člen predstavenstva
Záhradnícka 66
Bratislava 821 08
From: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
Ing. Július Antal - člen predstavenstva
Záhradnícka 66
Bratislava 821 08
From: 05/31/2012 Until: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Július Antal - predseda
Záhradnícka 66
Bratislava 821 08
  (from: 10/06/1998 until: 06/20/2012)
Ing. Július Antal - predseda
Záhradnícka 66
Bratislava 821 08
Until: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Miroslav Belanský , CSc. - člen
Sokolská 6
Cífer 919 43
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Ing. Miroslav Belanský , CSc. - podpredseda
Sokolská 6
Cífer 919 43
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/1997)
JUDr. Ing. Ján Dutka - podpredseda
Golianova 32
Trnava
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Ján Greguš - člen
Leninova 88
Nitra
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Andrej Gubala - člen
Hlboká 44
Piešťany
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Milan Chabroň , CSc. - predseda
Rajčianska 36
Bratislava 821 07
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Ing. Pavol Jankovič - člen
Vidlicová 24
Bratislava 831 01
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Ing. Pavol Jankovič - člen
Vidlicová 24
Bratislava 831 01
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Jozef Kudláč - člen
Trnavská 24
Cífer
Until: 05/30/2003
  (from: 11/10/1999 until: 09/10/2003)
PharmDr. Valdemar Kvaka , CSc. - člen
Jakubovo nám. 10
Bratislava
  (from: 11/10/1999 until: 07/15/2004)
PharmDr. Valdemar Kvaka , CSc. - člen
Jakubovo nám. 10
Bratislava 811 09
From: 05/07/1999 Until: 06/14/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Emília Luptáková , PhD. - člen predstavenstva
Karola Adlera 20
Bratislava 841 02
From: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 05/14/2015)
Ing. Emília Luptáková , PhD. - člen predstavenstva
Karola Adlera 20
Bratislava 841 02
From: 05/30/2013 Until: 04/23/2015
  (from: 05/15/2015 until: 05/14/2015)
Marta Marettová - člen
Golianova 33, V 1
Trnava 917 01
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Marta Marettová - člen
Golianova 33,V 1
Trnava 917 00
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Milan Minarovič - podpredseda
Veterná 35
Trnava
  (from: 11/24/1997 until: 11/09/1999)
Ing. Milan Minarovič - podpredseda
Veterná 35
Trnava 917 00
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Ing. Milan Minarovič - predseda
Veterná 35
Trnava 917 00
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Ladislav Nagy
536
Zlatná na Ostrove
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Ladislav Nagy - člen
Povodňová 536
Zlatná na Ostrove 946 12
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Ing. Ladislav Nagy - člen
Povodňová 536
Zlatná na Ostrove 946 12
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Ladislav Nagy - člen
Povodňová 536
Zlatná na Ostrove
  (from: 11/24/1997 until: 08/11/2008)
Ing. Ladislav Nagy - člen
Povodňová 536
Zlatná na Ostrove
Until: 06/17/2008
  (from: 08/12/2008 until: 08/11/2008)
MVDr. Ingrid Oppenbergerová
406
Malženice 919 29
From: 06/17/2008
  (from: 08/12/2008 until: 06/20/2012)
MVDr. Ingrid Oppenbergerová
406
Malženice 919 29
From: 06/17/2008 Until: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
MVDr. Ingrid Oppenbergerová - člen predstavenstva
406
Malženice 919 29
From: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
MVDr. Ingrid Oppenbergerová - člen predstavenstva
406
Malženice 919 29
From: 05/31/2012 Until: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
MVDr. Ingrid Oppenbergerová - podpredseda predstavenstva
406
Malženice 919 29
From: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 01/29/2019)
MVDr. Ingrid Oppenbergerová - podpredseda predstavenstva
406
Malženice 919 29
From: 05/30/2013 Until: 01/23/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Ing. Jana Pazderova - člen
Jakubská 14
Bratislava - Rača
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Ľudmila Popovičová - člen predstavenstva
Jána Rášu 487
Budmerice 900 86
From: 04/23/2015
  (from: 05/15/2015 until: 06/27/2017)
Ing. Stanislav Rakús
Golianova 7
Trnava
  (from: 03/12/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Stanislav Rakús - podpredseda
Golianova 7
Trnava
  (from: 11/24/1997 until: 11/09/1999)
Ing. Ladislav Révay - člen
Dolnočermanská 8
Nitra
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
JUDr. Michal Rosina
Továrenská 109
Púchov
  (from: 03/12/1997 until: 11/23/1997)
JUDr. Michal Rosina - člen
Továrenská 109
Púchov
  (from: 11/24/1997 until: 11/09/1999)
JUDr. Michal Rosina - podpredseda
Továrenská 109, časť Horné Kočkovce
Púchov
  (from: 11/10/1999 until: 06/20/2012)
JUDr. Michal Rosina - podpredseda
Továrenská 109, časť Horné Kočkovce
Púchov
Until: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
JUDr. Michal Rosina - predseda predstavenstva
Továrenská 109, časť Horné Kočkovce
Púchov
From: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
JUDr. Michal Rosina - predseda predstavenstva
Továrenská 109, časť Horné Kočkovce
Púchov
From: 05/31/2012 Until: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Eduard Ruisl - člen
Bučianska 15
Trnava
From: 05/30/2003
  (from: 09/11/2003 until: 08/11/2008)
Eduard Ruisl - člen
Bučianska 15
Trnava
From: 05/30/2003 Until: 06/17/2008
  (from: 08/12/2008 until: 08/11/2008)
Ing. Viktor Tokoš - člen
Gbely
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Ing. Viktor Tokoš - člen
SNP 16
Skalica 909 01
  (from: 12/15/1994 until: 01/29/1996)
Ing. Viktor Tokoš - člen
SNP 16
Skalica 909 01
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Ivan Valdner - predseda
Znievska 13
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 10/05/1998)
MVDr. Juraj Vozár - podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 364
Hranovnica 059 16
From: 01/23/2019
  (from: 01/30/2019 until: 08/07/2019)
Ing. Ľudmila Zetochová - člen predstavenstva
Jána Rášu 487
Budmerice 900 86
From: 04/23/2015
  (from: 06/28/2017 until: 08/07/2019)
Acting in the name of the company: 
v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva. Podpis za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 06/28/2013)
v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva. Podpis za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
Spoločnosť zastupujú: Všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda a niektorí z členov predstavenstva, ktorí boli na to splnomocnení predstavenstvom, alebo riaditeľ spoločnosti (pokiaľ je členom predstavenstva) a jeden člen predstavenstva, alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menám a funkciám, pripoja oprávnené osoby svoj podpis.
  (from: 06/11/1997 until: 06/20/2012)
Za spoločnosť konajú: všetci členovia predstavenstva alebo predseda a niektorý z členov predstavenstva,ktorí boli na to splnomocnení predstavenstvom alebo riaditeľ spoločnosti alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menám a funkciám, pripoja oprávnené osoby svoj podpis.
  (from: 12/15/1994 until: 06/10/1997)
Za akciovú spoločnosť budú podpisovať JUDr. Ján Dutka Ing. Andrej Gubala Ing. Ladislav Révay Ing.Ladislav Nagy
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Capital: 
585 000 EUR Paid up: 585 000 EUR
  (from: 07/10/2009)
17 623 710 Sk Paid up: 17 623 710 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 07/09/2009)
29 250 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 12/30/2008)
29 250 000 Kčs
  (from: 07/25/1990 until: 12/14/1994)
Shares: 
Number of shares: 585
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 07/10/2009)
Number of shares: 585
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 126 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 07/09/2009)
Number of shares: 585
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 12/30/2008)
Number of shares: 585
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 02/20/2003)
Supervisory board: 
Ing. Ján Guniš
Potôčky 1702/6
Púchov 020 01
From: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013)
Ing. Martin Priganc
Vlárska 13672/13B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/23/2019
  (from: 01/30/2019)
Ing. Monika Košuthová
Rozkvet 2030/58
Považská Bystrica 017 01
From: 06/09/2021
  (from: 09/07/2022)
Ing. Zuzana Adamovičová
Púpavová 28
Bratislava
  (from: 03/12/1997 until: 11/09/1999)
Ing. Gregor Danišovič - člen
Lúčky 393
Suchá nad Parnou
  (from: 12/15/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Dušan Ďuriš
Kaštieľska 203/14
Lednické Rovne 020 61
From: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 07/02/2014)
Ing. Dušan Ďuriš
Kaštieľska 203/14
Lednické Rovne 020 61
From: 05/30/2013 Until: 06/18/2014
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Ján Guniš
Potôčky 1702/6
Púchov 020 01
From: 06/17/2008
  (from: 08/12/2008 until: 06/20/2012)
Ján Guniš
Potôčky 1702/6
Púchov 020 01
From: 06/17/2008 Until: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ján Guniš
Potôčky 1702/6
Púchov 020 01
From: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
Ján Guniš
Potôčky 1702/6
Púchov 020 01
From: 05/31/2012 Until: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Ján Guniš
Potôčky 1702
Púchov
From: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
Ing. Ján Guniš
Potôčky 1702
Púchov
From: 05/31/2012 Until: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Ján Guniš - predseda
Potôčky 1702
Púchov
  (from: 03/12/1997 until: 06/20/2012)
Ing. Ján Guniš - predseda
Potôčky 1702
Púchov
Until: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Viera Kostelníková
Fialkové údolie 49
Bratislava 811 01
From: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/27/2013)
Ing. Viera Kostelníková
Fialkové údolie 49
Bratislava 811 01
From: 05/31/2012 Until: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Viera Kostelníková
Fialkové údolie 49
Bratislava 811 01
From: 05/30/2013
  (from: 06/28/2013 until: 05/14/2015)
Ing. Viera Kostelníková
Fialkové údolie 49
Bratislava 811 01
From: 05/30/2013 Until: 04/23/2015
  (from: 05/15/2015 until: 05/14/2015)
Ing. Viera Kostelníková - člen
Fialkové údolie 49
Bratislava 811 01
  (from: 08/23/2001 until: 06/20/2012)
Ing. Viera Kostelníková - člen
Fialkové údolie 49
Bratislava 811 01
Until: 05/31/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Ján Krajniak - člen
Lotyšská 44
Bratislava
  (from: 11/10/1999 until: 04/05/2000)
Ing. Ján Krajniak - člen
Lotyšská 44
Bratislava
  (from: 04/06/2000 until: 08/22/2001)
Ing. Milan Kucej - člen
Lichardova 348/7
Púchov
  (from: 11/10/1999 until: 02/20/2003)
Ing. Mária Odlerová - člen
Spartakovská 4
Trnava
  (from: 12/15/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Mária Odlerová - člen
Spartakovská 4
Trnava
  (from: 03/12/1997 until: 11/09/1999)
Ing. Dezider Šturdík - člen
Budovateľská 16
Bratislava
  (from: 08/23/2001 until: 08/11/2008)
Ing. Dezider Šturdík - člen
Budovateľská 16
Bratislava
Until: 06/17/2008
  (from: 08/12/2008 until: 08/11/2008)
Ing. Jozef Vaško - člen
Záhradícka 47
Bratislava
  (from: 12/15/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Kamil Vaško - člen
Jazerná 26
Nitra
  (from: 12/15/1994 until: 03/11/1997)
MVDr. Juraj Vozár
Hviezdoslavova 364
Hranovnica 059 16
From: 06/18/2014
  (from: 07/03/2014 until: 01/29/2019)
MVDr. Juraj Vozár
Hviezdoslavova 364
Hranovnica 059 16
From: 06/18/2014 Until: 01/23/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Ing. František Závodný - predseda
Novohorská 36
Bratislava
  (from: 12/15/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Dušan Ďuriš
Kaštieľska 203/14
Lednické Rovne 020 61
From: 04/23/2015 Until: 06/09/2021
  (from: 09/07/2022 until: 09/06/2022)
Ing. Dušan Ďuriš
Kaštieľska 203/14
Lednické Rovne 020 61
From: 04/23/2015
  (from: 05/15/2015 until: 09/06/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.6.1990. Doplnenie údajov: Na základe uznesenia Valného zhromaždenia konaného 27.6.1991 dochádza zmenám v Stanovách BIOMIN - H a.s. v čl. 11, čl. 12, čl. 14 Stary spis: Sa 206
  (from: 07/25/1990)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb., schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1994. Stary spis: Sa 206
  (from: 12/15/1994)
Zmena stanov vykonaná na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.05.1996.
  (from: 03/12/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.10.1996 (notárska zápisnica N 62/96, Nz 54/96) schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/11/1997)
Zasadnutie VZ zo dňa 17.07.1997, na ktorom bola schválená voľba nových členov predstavenstva.
  (from: 11/24/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 228/99, N 203/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/06/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 561/2002, N 574/2002, schválilo zmeny stanov.
  (from: 02/21/2003)
Date of updating data in databases:  02/23/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person