Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46575/B

Business name: 
DNV park, s.r.o.
  (from: 01/01/2008 until: 12/18/2015)
INDUSTRIAL REAL ESTATE, s.r.o.
  (from: 06/21/2007 until: 12/31/2007)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
  (from: 06/21/2007 until: 07/30/2015)
Identification number (IČO): 
36 794 431
  (from: 06/21/2007)
Date of entry: 
06/21/2007
  (from: 06/21/2007)
Person dissolved from: 
2.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Date of deletion: 
12/19/2015
  (from: 12/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/21/2007)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/21/2007 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
administratívne práce
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
prieskum trhu
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
marketing
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
Partners: 
SF Asset Managment GmbH
Max-Planck-Straße 3
Aschheim- Dornach 856 09
Federal Republic of Germany
  (from: 01/08/2015 until: 07/03/2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
rue du Fort Bourbon 2
Luxemburg L-1249
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 08/26/2010 until: 07/03/2015)
SachsenFonds Asset Management GmbH
Max-Planck-Straße 3
Aschheim- Dornach 856 09
Federal Republic of Germany
  (from: 08/04/2007 until: 01/07/2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Avenue de la Liberté 34
Luxemburg L -1930
Luxembursko
  (from: 10/02/2009 until: 08/25/2010)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Rue des Aubépines 180
Luxemburg L-1145
Luxembursko
  (from: 08/04/2007 until: 10/01/2009)
JUDr. Maroš Tóth
475
Likavka 034 95
Slovak Republic
  (from: 06/21/2007 until: 08/03/2007)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/04/2015 until: 12/18/2015)
Contribution of each member: 
JUDr. Maroš Tóth
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/21/2007 until: 08/03/2007)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 4 250 EUR
  (from: 08/04/2007 until: 08/24/2007)
SachsenFonds Asset Management GmbH
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 08/04/2007 until: 08/25/2010)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
  (from: 08/25/2007 until: 10/01/2009)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Amount of investment: 2 199 250 EUR Paid up: 2 199 250 EUR
  (from: 10/02/2009 until: 08/25/2010)
SachsenFonds Asset Management GmbH
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 08/26/2010 until: 01/07/2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Amount of investment: 2 199 250 EUR Paid up: 2 199 250 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LogAxes Investment Properties S.a.r.l., so sídlom 34 Avenue de la Liberté, L - 1930 Luxemburg, zapísaná v Luxemburskom obchodnom registri a registri spoločností pod číslom B 126.265 (ďalej len "Záložca I") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, so sídlom Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod číslom FN 58882t (ďalej len "Záložný veriteľ") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08.2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom I a spoločnosťou SachsenFonds Asset Management GmbH, so sídlom Aschheim-Dornach, Max-Planck-Straße 3, PSČ: 85609, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Mníchove, oddiel B, vložka 152002 ako Záložcom II.
  (from: 08/26/2010 until: 01/07/2015)
SF Asset Managment GmbH
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti SF Asset Managment GmbH (ďalej len "Záložca II") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffeisen Bank International AG (ďalej len "Záložný veriteľ") ná základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08. 2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, Záložcom II a spoločnosťou LogAxes Investment Properties S.a.r.l., ako Záložcom I. v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12. 2014.
  (from: 01/08/2015 until: 06/16/2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Amount of investment: 2 199 250 EUR Paid up: 2 199 250 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LogAxes Investment Properties S.a.r.l. ("Záložca") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffesien Bank International AG ("Záložný veriteľ") na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08. 2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, Záložcom I a spoločnosťou SF Asset Managment GmbH ako Záložcom II, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12. 2014.
  (from: 01/08/2015 until: 06/16/2015)
SF Asset Managment GmbH
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 06/17/2015 until: 07/03/2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Amount of investment: 2 199 250 EUR Paid up: 2 199 250 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LogAxes Investment Properties S.a.r.l. ("Záložca") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffesien Bank International AG ("Záložný veriteľ") na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08. 2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, Záložcom I a spoločnosťou SF Asset Managment GmbH ako Záložcom II, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12. 2014. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47251336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (orig. Ownership Interest Pledge Agreement) zo dňa 10. júna 2015.
  (from: 06/17/2015 until: 06/24/2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Amount of investment: 9 499 250 EUR Paid up: 9 499 250 EUR
  (from: 06/25/2015 until: 07/03/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Amount of investment: 9 500 000 EUR Paid up: 9 500 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47251743, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94286/B ako záložcu zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffeisen Bank International AG ("Záložný veriteľ") na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08.2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, spoločnosťou LogAxes Investment Properties S.a r.l. a spoločnosťou SF Asset Management GmbH v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2014. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47251336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (orig. Ownership Interest Pledge Agreement) zo dňa 10. júna 2015.
  (from: 07/04/2015 until: 08/04/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Amount of investment: 9 500 000 EUR Paid up: 9 500 000 EUR
  (from: 08/05/2015 until: 12/18/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/17/2013 until: 12/18/2015)
Individual managing director
  (from: 06/21/2007 until: 08/16/2013)
Ing. Petr Hojsák
U Kostela 3
Jablonec nad Nisou 466 04
Česká republika
From: 07/23/2007
  (from: 08/25/2007 until: 07/03/2015)
Ing. Petr Hojsák
U Kostela 3
Jablonec nad Nisou 466 04
Česká republika
From: 07/23/2007 Until: 07/04/2015
  (from: 07/04/2015 until: 07/03/2015)
Ing. Robert Pastuszek
Petržílkova 2514/29
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/23/2007
  (from: 08/25/2007 until: 07/03/2015)
Ing. Robert Pastuszek
Petržílkova 2514/29
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/23/2007 Until: 07/04/2015
  (from: 07/04/2015 until: 07/03/2015)
JUDr. Maroš Tóth
475
Likavka 034 95
From: 06/21/2007
  (from: 06/21/2007 until: 10/29/2007)
JUDr. Maroš Tóth
475
Likavka 034 95
From: 06/21/2007 Until: 10/01/2007
  (from: 10/30/2007 until: 10/29/2007)
Ing. Radek Zeman
Soví - Zdiměřice 127
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 07/04/2015
  (from: 07/04/2015 until: 12/18/2015)
Florian Geistmann
Seitzstrasse 5
Mníchov D-80538
Spolková republika Nemecko
From: 07/23/2007
  (from: 08/25/2007 until: 02/20/2014)
Florian Geistmann
Seitzstrasse 5
Mníchov D-80538
Spolková republika Nemecko
From: 07/23/2007 Until: 02/05/2014
  (from: 02/21/2014 until: 02/20/2014)
Stefan Pfisterer
Flachsfeldstrasse 14c
Holzkirchen 836 07
Spolková republika Nemecko
From: 07/23/2007 Until: 07/04/2015
  (from: 07/04/2015 until: 07/03/2015)
Stefan Pfisterer
Flachsfeldstrasse 14c
Holzkirchen 836 07
Spolková republika Nemecko
From: 07/23/1964
  (from: 08/25/2007 until: 09/07/2007)
Stefan Pfisterer
Flachsfeldstrasse 14c
Holzkirchen 836 07
Spolková republika Nemecko
From: 07/23/2007
  (from: 09/08/2007 until: 07/03/2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak má spoločnosť viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať samostatne.
  (from: 09/04/2015 until: 12/18/2015)
Ak je ustanovený jeden konateľ, koná tento za spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/30/2007 until: 09/03/2015)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/21/2007 until: 10/29/2007)
Capital: 
9 500 000 EUR Paid up: 9 500 000 EUR
  (from: 06/25/2015 until: 12/18/2015)
2 200 000 EUR Paid up: 2 200 000 EUR
  (from: 08/25/2007 until: 06/24/2015)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/21/2007 until: 08/24/2007)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 917/2015, Nz 49221/2015, NCRls 50265/2015 zo dňa 02.12.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015 zo dňa 02.12.2015. Obchodná spoločnosť DNV park, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 794 431, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 46575/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/19/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.6.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/21/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07.2007.
  (from: 08/04/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2007.
  (from: 08/25/2007 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007.
  (from: 10/30/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou DNV park s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 621 994, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32550/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť INDUSTRIAL REAL ESTATE, s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 794 431, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46575/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 247/2007, Nz 48583/2007 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou zo dňa 22.11.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti DNV park s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2008 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007 o zmene obchodného mena na nové DNV park, s.r.o..
  (from: 01/01/2008 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 29.07.2010. Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel oboch spoločníkov spoločnosti zo dňa 19.08.2010.
  (from: 08/26/2010 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2014.
  (from: 02/21/2014 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
  (from: 01/08/2015 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2015.
  (from: 06/17/2015 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.06.2015.
  (from: 06/25/2015 until: 12/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015 a zo dňa 01.07.2015.
  (from: 07/04/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka 15.07.2015.
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka 12.08.2015.
  (from: 09/04/2015 until: 12/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/19/2015)
Legal successor: 
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
  (from: 12/19/2015)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person