Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17949/R

Business name: 
NWSE Investing s.r.o. v konkurze
  (from: 06/18/2014 until: 08/12/2020)
NWSE Investing s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/23/2013 until: 06/17/2014)
NWSE Investing s.r.o.
  (from: 06/22/2007 until: 10/22/2013)
Registered seat: 
Kočovská 1898/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/24/2009 until: 08/12/2020)
Kragujevackých hrdinov 453/7
Trenčín 911 01
  (from: 06/22/2007 until: 07/23/2009)
Identification number (IČO): 
36 794 741
  (from: 06/22/2007)
Date of entry: 
06/22/2007
  (from: 06/22/2007)
Person dissolved from: 
21.8.2013
  (from: 10/23/2013)
Date of deletion: 
08/13/2020
  (from: 08/13/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. b) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/13/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
reklamná činnosť
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
prezentácie firiem a výrobkov verejnosti
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
leasing spojený s financovaním
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
sprostredkovanie výroby, obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii, fitness
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
kladenie dlážkových krytín (koberce, PVC)
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
montáž sadrokartónu
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
inzertná a propagačná činnosť
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
baliace činnosti
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
záložňa
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
predaj na priamu konzumáciu rýchlo tepelne upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 06/22/2007 until: 12/10/2012)
Partners: 
Júlia Havierová
Kožišnícka 89/19
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 06/22/2007 until: 07/23/2009)
Igor Pomajbo
Lieskovská 11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
Igor Slávka
Malinovského 1244/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
Miroslav Hlatký
Nám. Slobody 22/24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2012 until: 08/12/2020)
Contribution of each member: 
Júlia Havierová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/22/2007 until: 07/23/2009)
Igor Slávka
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
Igor Pomajbo
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
Miroslav Hlatký
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/19/2012 until: 08/12/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/22/2007 until: 08/12/2020)
Júlia Havierová
Kožušnícka 89/19
Trenčín 911 05
From: 06/22/2007
  (from: 06/22/2007 until: 07/23/2009)
Júlia Havierová
Kožušnícka 89/19
Trenčín 911 05
From: 06/22/2007 Until: 01/22/2009
  (from: 07/24/2009 until: 07/23/2009)
Igor Pomajbo
Lieskovská 11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/23/2009
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
Igor Pomajbo
Lieskovská 11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/23/2009 Until: 05/14/2012
  (from: 05/19/2012 until: 05/18/2012)
Igor Slávka
Malinovského 1244/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/23/2009
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
Igor Slávka
Malinovského 1244/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/23/2009 Until: 05/14/2012
  (from: 05/19/2012 until: 05/18/2012)
Miroslav Hlatký
Nám. Slobody 22/24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/14/2012
  (from: 05/19/2012 until: 08/12/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/19/2012 until: 08/12/2020)
Samostatne.
  (from: 06/22/2007 until: 05/18/2012)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/19/2012 until: 08/12/2020)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/24/2009 until: 05/18/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/22/2007 until: 07/23/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/20/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/3/2013-94 zo dňa 13.2.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka NWSE Investing s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 08/13/2020)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/20/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/3/2013-94 zo dňa 13.2.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka NWSE Investing s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 07/01/2015 until: 08/12/2020)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/20/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/3/2013-94 zo dňa 13.2.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka NWSE Investing s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 06/18/2014 until: 06/30/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Mária Bustinová
Šrobárova 9
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/20/2014
  (from: 06/18/2014 until: 06/30/2015)
JUDr. Mária Bustinová
Šrobárova 9
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/20/2014 Until: 04/09/2015
  (from: 07/01/2015 until: 06/30/2015)
JUDr. Ivan Mojžiš
V. Karadžiča 27
Bratislava 811 08
From: 04/09/2015
  (from: 07/01/2015 until: 08/12/2020)
JUDr. Ivan Mojžiš
V. Karadžiča 27
Bratislava 811 08
From: 04/09/2015 Until: 07/09/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/21/2013
  (from: 10/23/2013)
 Liquidators:
Miroslav Hlatký
Nám. Slobody 22/24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 08/21/2013 Until: 08/13/2020
  (from: 10/23/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 10/23/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/3/2013-298 zo dňa 11.03.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2020, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu NWSE Investing s. r. o. v konkurze, so sídlom Kočovská 1898/5, Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 794 741, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro 17949/R, pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 08/13/2020)
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor živnostenského podnikania dňa 12. 09. 2012 vydal rozhodnutie č. ObU-NM-OZP-2012/02877/4 o zrušení živnostenského oprávnenia v rozsahu uvedenom v živnostenskom liste č. OŽP-B/2007/04994-2/CR 1 zo dňa 08. 06. 2007 vydanom Obvodným úradom v Trenčíne. Živnostenské oprávnenie zaniklo dňom 08. 10. 2012.
  (from: 12/11/2012 until: 08/12/2020)
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/107/2012-32 zo dňa 26.6.2013, právoplatné dňa 21.8.2013, zrušil spoločnosť s likvidáciou a menoval likvidátora Miroslava Hlatkého.
  (from: 10/23/2013 until: 08/12/2020)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40K/3/2013-199 zo dňa 30.3.2015 bola z funkcie správcu odvolaná JUDr. Mária Bustinová a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ivan Mojžiš, značka správcu S239. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 09.04.2015.
  (from: 07/01/2015 until: 08/12/2020)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person