Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46574/B

Business name: 
DNV Base, s.r.o.
  (from: 09/05/2007 until: 12/18/2015)
Spott, s.r.o.
  (from: 07/18/2007 until: 09/04/2007)
DCA park II, s.r.o.
  (from: 06/21/2007 until: 07/17/2007)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 10/15/2011 until: 07/30/2015)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 06/21/2007 until: 10/14/2011)
Identification number (IČO): 
36 794 422
  (from: 06/21/2007)
Date of entry: 
06/21/2007
  (from: 06/21/2007)
Date of deletion: 
12/19/2015
  (from: 12/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/21/2007)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/21/2007 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
Partners: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office
Nikózia 2012
Cyprus
  (from: 09/05/2007 until: 07/07/2015)
Insfin, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 07/18/2007 until: 09/04/2007)
TRNAVA LOGISTIC LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, lst floor, Flat/Office 102 59-61
Nikózia 2012
Republic of Cyprus
  (from: 06/21/2007 until: 07/17/2007)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Contribution of each member: 
TRNAVA LOGISTIC LIMITED
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/21/2007 until: 07/17/2007)
Insfin, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/18/2007 until: 09/04/2007)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/05/2007 until: 02/24/2009)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 009/09/550088/H/002 uzatvorenej dňa 11.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len „záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a. s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 501/B (ďalej len „záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Base, s. r. o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 794 422 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. 009/09/550088 uzatvorenej dňa 11.2.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 02/25/2009 until: 05/11/2009)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 009/09/550088/H/002 uzatvorenej dňa 11.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len „záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a. s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 501/B (ďalej len „záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Base, s. r. o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 794 422 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. 009/09/550088 uzatvorenej dňa 11.2.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. 2. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 15.4.2009 zriaďuje sa na 100% obchodný podiel LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED záložné právo v prospech J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14,186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47115378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1320.
  (from: 05/12/2009 until: 04/27/2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 15.4.2009 zriaďuje sa na 100% obchodný podiel LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED záložné právo v prospech J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14,186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47115378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1320.
  (from: 04/28/2012 until: 11/21/2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/22/2012 until: 12/18/2014)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12. 2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV Base, s.r.o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (from: 12/19/2014 until: 06/18/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/19/2015 until: 07/07/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/08/2015 until: 12/18/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Individual managing director
  (from: 06/21/2007 until: 07/30/2015)
Ing. Jana Čupajová
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
From: 08/28/2007
  (from: 09/05/2007 until: 07/30/2015)
Ing. Jana Čupajová
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
From: 08/28/2007 Until: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 07/30/2015)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 06/21/2007
  (from: 06/21/2007 until: 07/17/2007)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 06/21/2007 Until: 06/26/2007
  (from: 07/18/2007 until: 07/17/2007)
Mgr. Jana Vrbová
Vajnorská 44
Bratislava 831 03
From: 06/26/2007
  (from: 07/18/2007 until: 09/04/2007)
Mgr. Jana Vrbová
Vajnorská 44
Bratislava 831 03
From: 06/26/2007 Until: 08/28/2007
  (from: 09/05/2007 until: 09/04/2007)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/21/2007 until: 12/18/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 12/18/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/21/2007 until: 02/24/2009)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRIs 50266/2015 zo dňa 02.12. 2015.
  (from: 12/19/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.06.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/21/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného DCA park II, s.r.o. na nové Spott, s.r.o.
  (from: 07/18/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Spott, s.r.o. na DNV Base, s.r.o.
  (from: 09/05/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.02.2009 a zo dňa 11.02.2009. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.02.2009.
  (from: 02/25/2009 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2009. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 15.04.2009.
  (from: 05/12/2009 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/15/2011 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/19/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/19/2015)
Legal successor: 
CTPark Bratislava
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
  (from: 12/19/2015)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person