Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  67/T

Business name: 
CHEMOLAK a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Továrenská 7
Smolenice 919 04
  (from: 09/16/1993)
Identification number (IČO): 
31 411 851
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov
  (from: 08/02/2008)
baliaca činnosť
  (from: 07/01/1993)
poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
  (from: 12/27/1994)
službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti
  (from: 12/27/1994)
prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
  (from: 01/26/1995)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 11/19/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 06/11/1997)
factoring a forfaiting
  (from: 08/18/1997)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 05/25/1998)
prevádzkovanie dopravy dráhe
  (from: 05/25/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/25/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/25/2000)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2000)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 05/13/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/24/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/24/2005)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/24/2005)
montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení
  (from: 09/24/2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/24/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 09/24/2005)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 09/24/2005)
požičovňa a prenájom náradia
  (from: 09/24/2005)
oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov
  (from: 09/24/2005)
prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkov tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 10/07/2006)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 10/07/2006)
výskum v oblasti prírodných vied
  (from: 10/07/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/07/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 10/07/2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
  (from: 01/09/2007)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/02/2008)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 08/02/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/02/2008)
skladovanie
  (from: 08/02/2008)
výroba organických chemikálií
  (from: 07/16/2010)
výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
  (from: 07/16/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/16/2010)
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 06/24/2016)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/24/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 06/24/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992)
Ing. Roman Šustek - predseda predstavenstva
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/06/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Ivan Bednár - člen predstavenstva
Beniakova 34
Bratislava 841 05
From: 06/06/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Vladimír Hacaj - náhradný člen predstavenstva
Na pažiti 968/22
Špačince 919 51
From: 09/01/2022
  (from: 11/16/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/16/2022)
Capital: 
16 650 733,64878 EUR Paid up: 16 650 733,64878 EUR
  (from: 06/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 501620
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 05/08/2021)
Supervisory board: 
Alena Škreková
279
Horné Orešany 919 03
From: 06/04/2020
  (from: 06/19/2020)
JUDr. Valéria Nídelová
Budovateľská 15
Smolenice 919 04
From: 06/17/2021
  (from: 07/16/2021)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/22/2022
  (from: 07/13/2022)
Other legal facts: 
Mimoriadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 1992 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 672/92, Nz 634/92 JUDr. Z. Neumanovou, notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 213
  (from: 07/01/1993)
Na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti konanom dňa 1.7.1993, ktorého priebeh je overený v notárskej zápisnici Nz 115/93 napísanej notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou bola schválena zmena stanov. Stary spis: Sa 213
  (from: 09/16/1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.1994. Stary spis: Sa 213
  (from: 12/27/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.O4.l995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 94/95, N 75/95. Stary spis: Sa 213
  (from: 06/16/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 172/32, Nz 154/96 Stary spis: Sa 213
  (from: 11/19/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 172/96, Nz 154/96.
  (from: 06/11/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.05.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 142/97, Nz 117/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/18/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 198/98, Nz 146/98 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/25/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 468/99, Nz 433/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/17/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 09.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 79/00 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/25/2000)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 02.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2002, NZ 135/2002.
  (from: 08/14/2002)
Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 2.7.2002 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 30.07.2003 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s.
  (from: 10/30/2003)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person