Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  67/T

Business name: 
CHEMOLAK a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Továrenská 7
Smolenice 919 04
  (from: 09/16/1993)
Továrenská 1
Smolenice 919 04
  (from: 04/24/1992 until: 09/15/1993)
Identification number (IČO): 
31 411 851
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov
  (from: 08/02/2008)
baliaca činnosť
  (from: 07/01/1993)
poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
  (from: 12/27/1994)
službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti
  (from: 12/27/1994)
prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
  (from: 01/26/1995)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 11/19/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 06/11/1997)
factoring a forfaiting
  (from: 08/18/1997)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 05/25/1998)
prevádzkovanie dopravy dráhe
  (from: 05/25/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/25/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/25/2000)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2000)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 05/13/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/24/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/24/2005)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/24/2005)
montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení
  (from: 09/24/2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/24/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 09/24/2005)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 09/24/2005)
požičovňa a prenájom náradia
  (from: 09/24/2005)
oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov
  (from: 09/24/2005)
prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkov tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 10/07/2006)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 10/07/2006)
výskum v oblasti prírodných vied
  (from: 10/07/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/07/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 10/07/2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
  (from: 01/09/2007)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/02/2008)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 08/02/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/02/2008)
skladovanie
  (from: 08/02/2008)
výroba organických chemikálií
  (from: 07/16/2010)
výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
  (from: 07/16/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/16/2010)
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 06/24/2016)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/24/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 06/24/2016)
montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/24/2005 until: 06/23/2016)
polygrafická činnosť
  (from: 10/25/2000 until: 08/01/2008)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 05/13/2005 until: 07/01/2015)
vlastná ochrana
  (from: 05/06/1999 until: 09/23/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností - penzión **
  (from: 11/17/1995 until: 09/23/2005)
neštátne zdravotnícke zariadenie - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárstvo
  (from: 05/25/1998 until: 09/23/2005)
cestná motorová doprava
  (from: 11/19/1996 until: 05/12/2005)
nákladná cestná doprava
  (from: 11/19/1996 until: 05/12/2005)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/19/1996 until: 05/12/2005)
výroba a rozvod tepelnej energie a TÚV
  (from: 12/27/1994 until: 09/23/2005)
výroba agrochemických výrobkov - chemické prípravky na ochranu rastlín
  (from: 01/26/1995 until: 09/23/2005)
výroba a odbyt farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok všetkých druhov, leštiacich prostriedkov, impregnačných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok a elektroizolačných lakov
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
výroba a odbyt nástrekových hmôt (omietok) na báze organických spojív a organických plnidiel, výroba a úprava chemických výrobkov a prípravkov, pomocných prípravkov, úprava a balenie chemických výrobkov pre vnútorný trh
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
výroba a rozvod tepelnej energie, čistenie odpadov, odpadových vôd a likvidácie odpadov
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
poskytovanie ubytovacích služieb
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
poskytovanie obchodných a servisných služieb organizáciam
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
zahranično - obchodná činnosť
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/01/1993 until: 09/23/2005)
výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, impregnačných prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných lakov, nástrekovýc hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel
  (from: 07/01/1993 until: 08/01/2008)
veľkoobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi prostriedkami, impergnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami, elektroizolačnými lakmi, nástredkovými hmotami na báze organických spojív a plnidiel
  (from: 07/01/1993 until: 09/23/2005)
masérske služby
  (from: 07/01/1993 until: 09/23/2005)
zahranično - obchodná činnosť
  (from: 07/01/1993 until: 09/23/2005)
maloobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami, elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív a plnidiel
  (from: 03/17/1994 until: 09/23/2005)
ubytovacie služby - obytná miestnosť
  (from: 03/17/1994 until: 06/23/2016)
prevádzkovanie sauny
  (from: 03/17/1994 until: 09/23/2005)
pranie textilu
  (from: 03/17/1994 until: 09/23/2005)
cestná motorová doprava
  (from: 12/27/1994 until: 09/23/2005)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 12/27/1994 until: 09/23/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992)
Ing. Roman Šustek - predseda predstavenstva
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/06/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Ivan Bednár - člen predstavenstva
Beniakova 34
Bratislava 841 05
From: 06/06/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Vladimír Hacaj - náhradný člen predstavenstva
Na pažiti 968/22
Špačince 919 51
From: 09/01/2022
  (from: 11/16/2022)
Ing. Juraj Baček - člen
Nejedlého 16
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 12/26/1994)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kolárova 41
Prešov
  (from: 02/15/1999 until: 10/29/2003)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov
From: 07/02/2002
  (from: 10/30/2003 until: 07/24/2012)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov
From: 07/02/2002 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov 080 01
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/01/2015)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov 080 01
From: 06/28/2012 Until: 06/04/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Ivan Bednár - člen predstavenstva
Beniakova 34
Bratislava 841 05
From: 06/05/2015
  (from: 07/02/2015 until: 06/18/2020)
Ing. Ivan Bednár - člen predstavenstva
Beniakova 34
Bratislava 841 05
From: 06/05/2015 Until: 06/05/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
Ing. Tomáš Černický - člen
Štúrova 731/46
Smolenice 919 04
From: 06/20/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/01/2015)
Ing. Tomáš Černický - člen
Štúrova 731/46
Smolenice 919 04
From: 06/20/2013 Until: 06/04/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Tomáš Černický - podpredseda predstavenstva
Komenského 69/1324
Smolenice 919 04
From: 06/05/2015
  (from: 07/02/2015 until: 06/18/2020)
Ing. Tomáš Černický - podpredseda predstavenstva
Komenského 69/1324
Smolenice 919 04
From: 06/05/2015 Until: 06/05/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
Ing. Alojz Gálovič - člen
Štúrova 503
Smolenice
  (from: 04/24/1992 until: 11/16/1995)
Ing. Alojz Gálovič - člen
Štúrova 503
Smolenice
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Pavel Hollý - člen
Strmý vŕšok 98
Bratislava
From: 07/02/2002 Until: 07/30/2003
  (from: 08/18/1997 until: 10/29/2003)
Prof.Ing. Milan Hronec , DrSc. - člen
Martinčekova 30
Bratislava
  (from: 12/27/1994 until: 11/16/1995)
Prof.Ing. Milan Hronec , DrSc. - člen
Martinčekova 30
Bratislava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Pavel Hudec - člen
Jiráskova 54
Trnava
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
Ing. Pavel Hudec - člen
Jiráskova 54
Trnava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Vladimír Kovačík - člen
Brančská 11
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
Ing. Vladimír Kovačík - člen
Brančská 11
Bratislava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Terézia Kysová - člen
Čajkovského 49
Trnava
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
Adriana Matysová - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
From: 06/28/2007
  (from: 07/19/2007 until: 08/20/2009)
Adriana Matysová - člen
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 06/28/2007
  (from: 08/21/2009 until: 07/24/2012)
Adriana Matysová - člen
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 06/28/2007 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Adriana Matysová - člen
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/01/2015)
Ing. Adriana Matysová - člen
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 06/28/2012 Until: 06/04/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľ. Fullu 52
Bratislava
  (from: 11/19/1996 until: 10/29/2003)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľ. Fullu 52
Bratislava
From: 07/02/2002
  (from: 10/30/2003 until: 07/18/2007)
Ing. Karol Melocík - člen
Ľ. Fullu 52
Bratislava
From: 07/02/2002 Until: 06/28/2007
  (from: 07/19/2007 until: 07/18/2007)
Ing. Ľuboš Obert - člen predstavenstva
Botanická 3
Trnava 917 00
From: 06/25/2009
  (from: 07/22/2009 until: 07/15/2010)
Ing. Ľuboš Obert - člen predstavenstva
Na hlinách 6929/27
Trnava 917 00
From: 06/25/2009
  (from: 07/16/2010 until: 07/24/2012)
Ing. Ľuboš Obert - člen predstavenstva
Na hlinách 6929/27
Trnava 917 00
From: 06/25/2009 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Ľuboš Obert - člen predstavenstva
Na hlinách 6929/27
Trnava 917 00
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/12/2013)
Ing. Ľuboš Obert - člen predstavenstva
Na hlinách 6929/27
Trnava 917 00
From: 06/28/2012 Until: 06/20/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Ing. Ľuboš Obert - náhradný člen predstavenstva
Botanická 3
Trnava 917 08
From: 10/01/2008
  (from: 10/09/2008 until: 07/21/2009)
Ing. Ľuboš Obert - náhradný člen predstavenstva
Botanická 3
Trnava 917 08
From: 10/01/2008 Until: 06/25/2009
  (from: 07/22/2009 until: 07/21/2009)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (from: 08/18/1997 until: 02/14/1999)
Ing. Tomáš Redlich - člen
Mikovínyho 15
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Pavol Serina - podpredseda
Na Hlinách 60
Trnava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Pavol Serina - podpredseda
Wolkrova 60
Trnava
  (from: 04/24/1992 until: 11/16/1995)
Ing. Miroslav Siváček - predseda
Bočná 29
Bratislava 821 04
From: 07/30/2003
  (from: 10/30/2003 until: 12/16/2004)
Ing. Miroslav Siváček - predseda
Bočná 29
Bratislava 821 04
From: 07/30/2003 Until: 11/30/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
PhDr. Eduard Šebo - člen
Komenského 2
Modra
  (from: 11/19/1996 until: 08/17/1997)
Ing. Ľuboš Ševčík - člen
Marečka 6106/9
Bratislava
  (from: 11/19/1996 until: 08/17/1997)
Ing. Juraj Široký - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava
  (from: 08/14/2002 until: 10/29/2003)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Piekopnícka 30
Bratislava
  (from: 11/19/1996 until: 08/13/2002)
Ing. Juraj Široký - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava
From: 07/02/2002
  (from: 10/30/2003 until: 08/03/2005)
Ing. Juraj Široký - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava
From: 07/02/2002 Until: 07/21/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 07/21/2005
  (from: 08/04/2005 until: 07/24/2012)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 07/21/2005 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/01/2015)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 06/28/2012 Until: 06/04/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Peter Štefanička - člen
Rybná 69
Trnava - Biely Kostol 919 34
From: 07/21/2005
  (from: 08/04/2005 until: 10/08/2008)
Ing. Peter Štefanička - člen
Rybná 69
Trnava - Biely Kostol 919 34
From: 07/21/2005 Until: 09/30/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Ing. Roman Šustek - náhradný člen predstavenstva
Jilemnického 36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/08/2005
  (from: 03/12/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Roman Šustek - náhradný člen predstavenstva
Jilemnického 36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/08/2005 Until: 07/21/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Roman Šustek - predseda
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/21/2005
  (from: 08/04/2005 until: 07/24/2012)
Ing. Roman Šustek - predseda
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/21/2005 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Roman Šustek - predseda
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/01/2015)
Ing. Roman Šustek - predseda
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/28/2012 Until: 06/04/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Roman Šustek - predseda predstavenstva
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/05/2015
  (from: 07/02/2015 until: 06/18/2020)
Ing. Roman Šustek - predseda predstavenstva
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/05/2015 Until: 06/05/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
Ing. Vojtech Valent - predseda
Botanická 5685/7
Trnava
From: 07/02/2002 Until: 01/23/2003
  (from: 11/19/1996 until: 10/29/2003)
Ing. Vojtech Valent - predseda
Botanická 7
Trnava
  (from: 04/24/1992 until: 11/16/1995)
Ing. Vojtech Valent - predseda
Botanická 7
Trnava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Vojtech Valent - člen
Botanická 5685/7
Trnava
From: 01/23/2003
  (from: 10/30/2003 until: 08/03/2005)
Ing. Vojtech Valent - člen
Botanická 5685/7
Trnava
From: 01/23/2003 Until: 07/21/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Juraj Vlasák - člen
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
Ing. Juraj Vlasák - člen
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Tomáš Černický - podpredseda predstavenstva
Komenského 1324/69
Smolenice 919 04
From: 06/06/2020 Until: 08/31/2022
  (from: 11/16/2022 until: 11/15/2022)
Ing. Tomáš Černický - podpredseda predstavenstva
Komenského 1324/69
Smolenice 919 04
From: 06/06/2020
  (from: 06/19/2020 until: 11/15/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/16/2022)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 11/15/2022)
Capital: 
16 650 733,64878 EUR Paid up: 16 650 733,64878 EUR
  (from: 06/25/2009)
501 620 000 Sk Paid up: 501 620 000 Sk
  (from: 10/30/2003 until: 06/24/2009)
501 620 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 10/29/2003)
Shares: 
Number of shares: 501620
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 05/08/2021)
Number of shares: 501620
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 05/07/2021)
Number of shares: 501620
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/17/2000 until: 06/24/2009)
Number of shares: 501620
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/17/1995 until: 02/16/2000)
Number of shares: 501620
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
Number of shares: 486571
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
Number of shares: 15049
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
Supervisory board: 
Alena Škreková
279
Horné Orešany 919 03
From: 06/04/2020
  (from: 06/19/2020)
JUDr. Valéria Nídelová
Budovateľská 15
Smolenice 919 04
From: 06/17/2021
  (from: 07/16/2021)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/22/2022
  (from: 07/13/2022)
Róbert Bachratý
Ustianska 53
Trnava 917 01
From: 06/02/2006
  (from: 06/24/2006 until: 06/21/2011)
Róbert Bachratý
Ustianska 53
Trnava 917 01
From: 06/02/2006 Until: 06/01/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Milan Balážik - člen
Vodáreň 1/46
Trnava
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
Ing. Milan Balážik - člen
Vodáreň 1/46
Trnava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
JUDr. Jarmila Doleželová - predseda
Klemensova 1
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
JUDr. Jarmila Doleželová - predseda
Klemensova 1
Bratislava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Ján Galúsek - predseda
Topoľčianska 16
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Marián Gombík
Vladimíra Clementisa 6485/47
Trnava 917 00
From: 06/02/2014
  (from: 07/16/2014 until: 08/02/2017)
Ing. Marián Gombík
Vladimíra Clementisa 6485/47
Trnava 917 00
From: 06/02/2014 Until: 06/02/2017
  (from: 08/03/2017 until: 08/02/2017)
Ing. Jozef Hodulík - člen
Štúrova 731/46
Smolenice
  (from: 08/13/1999 until: 10/29/2003)
Ing. Jozef Hodulík - člen
Štúrova 731/46
Smolenice
From: 06/03/1999
  (from: 10/30/2003 until: 06/23/2006)
Ing. Jozef Hodulík - člen
Štúrova 731/46
Smolenice
From: 06/03/1999 Until: 06/02/2006
  (from: 06/24/2006 until: 06/23/2006)
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava 841 06
From: 05/30/2011
  (from: 06/22/2011 until: 07/12/2013)
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava 841 06
From: 05/30/2011 Until: 06/20/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Ing. Pavel Hollý - predseda
Strmý vŕšok 98
Bratislava
From: 07/30/2003
  (from: 10/30/2003 until: 06/21/2011)
Ing. Pavel Hollý - predseda
Strmý vŕšok 98
Bratislava
From: 07/30/2003 Until: 05/30/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
JUDr. Anna Hudáková - predseda
Záhradnícka 66
Bratislava
From: 07/02/2002 Until: 07/30/2003
  (from: 11/19/1996 until: 10/29/2003)
Ing. Igor Chrvala
Sereďská 4046/156
Trnava
  (from: 11/19/1996 until: 08/17/1997)
Ing. Igor Chrvala - člen
Sereďská 156
Trnava
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
Ing. Igor Chrvala - člen
Sereďská 156
Trnava
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Vratko Kaššovič - člen
Damborského 2
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 20
Košice
  (from: 07/01/1993 until: 12/26/1994)
Ing. Eva Michalidesová
Ľ. Fullu 9
Bratislava
  (from: 08/14/2002 until: 10/29/2003)
Ing. Eva Michalidesová - členka
Ľ.Fullu 9
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 08/13/2002)
Ing. Eva Michalidesová
Ľ. Fullu č. 9
Bratislava
From: 07/02/2002
  (from: 10/30/2003 until: 06/21/2011)
Ing. Eva Michalidesová
Ľ. Fullu č. 9
Bratislava
From: 07/02/2002 Until: 05/30/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Eva Michalidesová
Moyšova 3494/4
Bratislava 841 02
From: 05/30/2011
  (from: 06/22/2011 until: 07/15/2014)
Ing. Eva Michalidesová
Moyšova 3494/4
Bratislava 841 02
From: 05/30/2011 Until: 06/12/2014
  (from: 07/16/2014 until: 07/15/2014)
Ing. Eva Michalidesová
Moyšova 3494/4
Bratislava 841 02
From: 06/12/2014
  (from: 07/16/2014 until: 08/02/2017)
Ing. Eva Michalidesová
Moyšova 3494/4
Bratislava 841 02
From: 06/12/2014 Until: 06/12/2017
  (from: 08/03/2017 until: 08/02/2017)
Ing. Eva Michalidesová
Moyšova 3494/4
Bratislava 841 02
From: 06/13/2017
  (from: 08/03/2017 until: 07/19/2018)
Ing. Eva Michalidesová
Moyšova 3494/4
Bratislava 841 02
From: 06/13/2017 Until: 06/12/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/19/2018)
Teodor Mráz
Štúrova 731/50
Smolenice 919 04
From: 06/01/2011
  (from: 06/22/2011 until: 07/15/2014)
Teodor Mráz
Štúrova 731/50
Smolenice 919 04
From: 06/01/2011 Until: 06/01/2014
  (from: 07/16/2014 until: 07/15/2014)
Miroslav Nídel - člen
Budovateľská 15
Smolenice
  (from: 04/24/1992 until: 06/30/1993)
JUDr. Valéria Nídelová - člen
Budovateľská 15
Smolenice
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
JUDr. Valéria Nídelová - člen
Budovateľská 15
Smolenice
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
JUDr. Valéria Nídelová
Budovateľská 15
Smolenice 919 04
From: 06/13/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/15/2021)
JUDr. Valéria Nídelová
Budovateľská 15
Smolenice 919 04
From: 06/13/2018 Until: 06/13/2021
  (from: 07/16/2021 until: 07/15/2021)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (from: 06/16/1995 until: 11/16/1995)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Miroslav Pavlík
Štefana Baniča 56
Smolenice 919 04
From: 06/03/2017
  (from: 08/03/2017 until: 06/18/2020)
Miroslav Pavlík
Štefana Baniča 56
Smolenice 919 04
From: 06/03/2017 Until: 06/03/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
Peter Pecha
Štúrova 723/32
Smolenice
  (from: 11/19/1996 until: 08/12/1999)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/20/2013
  (from: 07/13/2013 until: 08/13/2013)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/20/2013
  (from: 08/14/2013 until: 06/23/2016)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/20/2013 Until: 06/02/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/03/2016
  (from: 06/24/2016 until: 07/31/2019)
Ing. Jozef Šnegoň - predseda
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/03/2016 Until: 06/13/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
  (from: 07/01/1993 until: 11/16/1995)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
  (from: 11/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/13/2019 Until: 06/13/2022
  (from: 07/13/2022 until: 07/12/2022)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 06/13/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/12/2022)
Other legal facts: 
Mimoriadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 1992 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 672/92, Nz 634/92 JUDr. Z. Neumanovou, notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 213
  (from: 07/01/1993)
Na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti konanom dňa 1.7.1993, ktorého priebeh je overený v notárskej zápisnici Nz 115/93 napísanej notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou bola schválena zmena stanov. Stary spis: Sa 213
  (from: 09/16/1993)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.1994. Stary spis: Sa 213
  (from: 12/27/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.O4.l995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 94/95, N 75/95. Stary spis: Sa 213
  (from: 06/16/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 172/32, Nz 154/96 Stary spis: Sa 213
  (from: 11/19/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 172/96, Nz 154/96.
  (from: 06/11/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.05.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 142/97, Nz 117/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/18/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 198/98, Nz 146/98 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/25/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 468/99, Nz 433/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/17/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 09.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 79/00 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/25/2000)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 02.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2002, NZ 135/2002.
  (from: 08/14/2002)
Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 2.7.2002 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 30.07.2003 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s.
  (from: 10/30/2003)
Date of updating data in databases:  01/30/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person