Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  69/T

Business name: 
Agročat, a.s.
  (from: 01/13/1995)
Registered seat: 
329
Čiližská Radvaň 930 08
  (from: 08/11/2009)
Čiližská Radvaň 930 08
  (from: 01/13/1995 until: 08/10/2009)
Identification number (IČO): 
34 114 238
  (from: 01/13/1995)
Date of entry: 
01/13/1995
  (from: 01/13/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/13/1995)
Objects of the company: 
cestná nákladná a nepravidelná osobná doprava
  (from: 01/13/1995)
rastlinná výroba
  (from: 01/13/1995)
živočísna výroba
  (from: 01/13/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v sortimente mäsa a mäsových výrobkov (maloobchod)
  (from: 01/13/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v sortimente ovocia a zeleniny (maloobchod)
  (from: 01/13/1995)
maloobchod v sortimente súčiastky a príslušenstvo pre motorové vozidlá
  (from: 01/13/1995)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/13/1995)
zámočníctvo
  (from: 01/13/1995)
kovoobrábanie
  (from: 01/13/1995)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/26/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/21/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/13/1995)
Ing. Pavol Majerčák - predseda predstavenstva
Nová 784
Dobšiná 049 25
From: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017)
Peter Čuchran - člen predstavenstva
Vlčia Dolina 956
Dobšiná 049 25
From: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017)
Ing. Štefan Vida - člen predstavenstva
209
Sap 930 06
From: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017)
Dr. Ladislav Bozsaky - predseda
Nemešsegská 132/4
Dunajská Streda
  (from: 01/13/1995 until: 03/25/2002)
Ing. Alžbeta Feketeová - člen
197
Ňárad
From: 11/23/2001
  (from: 03/26/2002 until: 10/02/2017)
Ing. Alžbeta Feketeová - člen
197
Ňárad
From: 11/23/2001 Until: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Ernest Keszegh - člen
82
Číčov
  (from: 02/17/2000 until: 03/25/2002)
Ernest Keszegh - člen
Petöfiho 82/24
Číčov
From: 11/23/2001
  (from: 03/26/2002 until: 08/10/2009)
Ernest Keszegh - člen
Petöfiho 82/24
Číčov
From: 11/23/2001 Until: 06/16/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Ing. Ladislav Kulacs - člen
234
Medveďov 930 07
From: 06/16/2009
  (from: 08/11/2009 until: 10/02/2017)
Ing. Ladislav Kulacs - člen
234
Medveďov 930 07
From: 06/16/2009 Until: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Aurel Lantódy - člen
135
Čiližská Radvaň
  (from: 01/13/1995 until: 02/16/2000)
Gejza Miklós - člen
51
Sap
  (from: 02/17/2000 until: 03/25/2002)
Ing. Ernest Molnár - člen
nám. SNP 189/15
Dunajská Streda
  (from: 01/13/1995 until: 03/25/2002)
Ing. László Sárközy - člen
Dubová 9
Veľký Meder
  (from: 01/13/1995 until: 02/16/2000)
Ing. Štefan Vida - predseda
209
Sap
From: 11/23/2001
  (from: 03/26/2002 until: 10/02/2017)
Ing. Štefan Vida - predseda
209
Sap
From: 11/23/2001 Until: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Ing. Oto Vörös - člen
290
Baloň
  (from: 01/13/1995 until: 03/25/2002)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/13/1995)
Capital: 
682 260 EUR Paid up: 682 260 EUR
  (from: 12/28/2011)
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/27/2011)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 07/09/2008 until: 12/31/2008)
1 000 000 Sk
  (from: 01/13/1995 until: 07/08/2008)
Shares: 
Number of shares: 2055
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/28/2011)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/27/2011)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/09/2008 until: 12/31/2008)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/17/2000 until: 07/08/2008)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/13/1995 until: 02/16/2000)
Stockholder: 
Medzičilizie, a.s.
329
Čiližská Radvaň 930 08
  (from: 10/03/2017)
Supervisory board: 
Mgr. Zuzana Bittera
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 01
From: 08/01/2019
  (from: 10/30/2020)
Ing. Alžbeta Feketeová
Ňárad 197
Sap 930 06
From: 08/01/2019
  (from: 10/30/2020)
Péter Keszegh
Kľúčovec 89
Kľúčovec 930 07
From: 08/01/2019
  (from: 10/30/2020)
Ing. Alžbeta Feketeová - člen
197
Ňárad
  (from: 02/17/2000 until: 03/25/2002)
Peter Görözdi - člen
341
Čiližská Radvaň
  (from: 02/17/2000 until: 03/25/2002)
Ing. Peter Görözdi - člen
196
Baloň
From: 11/23/2001
  (from: 03/26/2002 until: 11/25/2005)
Ing. Peter Görözdi - člen
196
Baloň
From: 11/23/2001 Until: 10/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
Ing. Emil Kardoš - člen
236
Trávnik
  (from: 01/13/1995 until: 02/16/2000)
Péter Keszegh - člen
89
Kľúčovec 930 07
From: 10/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 10/02/2017)
Péter Keszegh - člen
89
Kľúčovec 930 07
From: 10/26/2005 Until: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Ing. Ladislav Kulacs - člen
234
Medveďov 930 07
From: 10/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 08/10/2009)
Ing. Ladislav Kulacs - člen
234
Medveďov 930 07
From: 10/26/2005 Until: 06/16/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Ing. Lukáš Palenčár , CSc - člen
Gwerkovej 7
Bratislava
  (from: 01/13/1995 until: 02/16/2000)
Ing. Ladislav Szivanyó - predseda
64
Čiližská Radvaň
From: 11/23/2001
  (from: 03/26/2002 until: 11/25/2005)
Ing. Ladislav Szivanyó - predseda
64
Čiližská Radvaň
From: 11/23/2001 Until: 10/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
Mária Szöcsová - predseda
281
Baloň 930 08
From: 10/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 08/10/2009)
Mária Szöcsová - predseda
281
Baloň 930 08
From: 10/26/2005 Until: 06/16/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Eva Tóthová - člen
173
Baloň
From: 11/23/2001
  (from: 03/26/2002 until: 11/25/2005)
Eva Tóthová - člen
173
Baloň
From: 11/23/2001 Until: 10/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
Barnabáš Vida
235
Baloň 930 08
From: 06/16/2009
  (from: 08/11/2009 until: 10/02/2017)
Barnabáš Vida
235
Baloň 930 08
From: 06/16/2009 Until: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Jozef Vörös
46
Baloň 930 08
From: 06/16/2009
  (from: 08/11/2009 until: 10/02/2017)
Jozef Vörös
46
Baloň 930 08
From: 06/16/2009 Until: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Ing. Ladislav Vörös - predseda
299
Trhová Hradská
  (from: 01/13/1995 until: 03/25/2002)
Ing. Ladislav Kulacs
234
Medveďov 930 07
From: 08/08/2017 Until: 08/01/2019
  (from: 10/30/2020 until: 10/29/2020)
Ing. Ladislav Kulacs
234
Medveďov 930 07
From: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/29/2020)
Ing. Alžbeta Feketeová
197
Ňárad 930 06
From: 08/08/2017 Until: 08/01/2019
  (from: 10/30/2020 until: 10/29/2020)
Ing. Alžbeta Feketeová
197
Ňárad 930 06
From: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/29/2020)
Péter Keszegh
89
Kľúčovec 930 07
From: 08/08/2017 Until: 08/01/2019
  (from: 10/30/2020 until: 10/29/2020)
Péter Keszegh
89
Kľúčovec 930 07
From: 08/08/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/29/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.10.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/191 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 217
  (from: 01/13/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 368/99, Nz 351/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/17/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.11.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 242/01 NZ 222/01 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/26/2002)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person