Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  70/T

Business name: 
STAVOMONTÁŽE, a.s., Trnava - v likvidácií
  (from: 06/03/1998 until: 01/05/2005)
Stavomontáže a.s. Trnava
  (from: 04/27/1992 until: 06/02/1998)
Registered seat: 
Trstínska cesta 9
Trnava 917 16
  (from: 04/27/1992 until: 01/05/2005)
Identification number (IČO): 
31 412 211
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Date of deletion: 
01/06/2005
  (from: 01/06/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/06/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
stavebno-montážne práce pre investičnú výstavbu
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
opravy, údržby, modernizácie, rekonštrukcie
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
priemyselná dielenská činnosť
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
obchodná činnosť
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
veľkoobchod so stavebným materiálom
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
klampiarstvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
sanitárna inštalácia
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
kladenie podlahovín
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
odkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
stavebné zámočníctvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
murárstvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
pokrývačské práce
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
stolárstvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
výroba, montáž, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
revízie skúšky prevadzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
revízie a skúšky vyhradných plynových zariadení
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
plynoinštalatérstvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
montáž, oprava a údržba káblových rozvodov
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1 000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triady "A"
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
veľkoobchod a maloobchod so strojmi a zariadeniami
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
maloobchod a veľkoobchod s inštalačným materiálom, potravinárskym tovarom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, drogériovým tovarom, textilným tovarom, spotrebnou elektronikou, elektrotechnikou, bytovými doplnkami
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
veľkoobchod so zeleninou a ovocím
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
činnosť účtového a ekonomického poradcu
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
poskytovanie Software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
montáž meradiel: vodomerov na teplú a studenú vodu, meračov tepla
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
výroba tlakových nádob
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 06/03/1998 until: 01/05/2005)
Managing board
  (from: 01/10/1996 until: 06/02/1998)
Managing board
  (from: 04/27/1992 until: 01/09/1996)
Ing. Ľubomír Bukový - člen
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (from: 12/29/1993 until: 01/09/1996)
Ing. Ľubomír Bukový - predseda predstavenstva a.s.
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 06/02/1998)
Ing. František Čierňava - člen
J. Smreka 22
Bratislava
  (from: 12/29/1993 until: 01/09/1996)
Ing. Stanislav Doboš
Vodná 15
Trnava
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ing. Peter Eckert - predseda
Družstevná 11
Modra
  (from: 12/29/1993 until: 01/09/1996)
JUDr. Ján Fančovič - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Hlboká 21
Trnava
  (from: 01/10/1996 until: 06/02/1998)
JUDr. Ján Fančovič - podpredseda predstavenstva a.s., generálny riaditeľ a.s
Hlboká 21
Trnava
  (from: 08/30/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Roman Galo - predseda
Brezová 4527/14
Piešťany
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Anton Chovanec - podpredseda
Tichá 1
Brestovany
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ing. Dušan Chrenko - člen
Nová 9
Trnava
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ľudovít Janica - podpredseda, výkonný riaditeľ
245
Pata
  (from: 12/29/1993 until: 08/29/1995)
Ing. František Odkladal - člen
Bučianska 9
Trnava
  (from: 12/29/1993 until: 01/17/1995)
Ing. Daniela Pavlíková - členka predstavenstva a.s.
486
Križovany nad Dudváhom
  (from: 01/10/1996 until: 06/02/1998)
Ing. Peter Škutil - člen
Údolná 11
Bratislava
  (from: 01/18/1995 until: 08/29/1995)
Jozef Šušel
226
Opoj
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ing. Viliam Turaz - člen predstavenstva
V.Clementisa 60
Trnava
  (from: 08/30/1995 until: 01/09/1996)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne v tomto zložení: a/ predsedapredstavenstva a podpredseda predstavenstva b/ predseda predstavenstva a člen predstavenstva c/ podpredsedapredstavenstva a člen predstavenstva Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebonapísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/10/1996 until: 06/02/1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 01/09/1996)
Capital: 
110 270 000 Sk
  (from: 10/31/1997 until: 01/05/2005)
78 876 000 Sk
  (from: 12/29/1993 until: 10/30/1997)
78 876 000 Kčs
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Shares: 
Number of shares: 110270
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1997 until: 01/05/2005)
Number of shares: 78876
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/10/1996 until: 10/30/1997)
Number of shares: 78876
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/29/1993 until: 01/09/1996)
Number of shares: 76510
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Number of shares: 2366
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Supervisory board: 
Ing. Valéria Anettová - člen
Hlavná 15
Trnava
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ladislav Bachratý - predseda
Gábora Steinera 60
Trnava
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ing. Peter Buček
Azalkova 8
Bratislava
  (from: 12/29/1993 until: 08/29/1995)
Ing. Stanislav Dobrovodský - predseda dozornej rady
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 01/05/2005)
Jozef Dohnál
G. Steinera 67
Trnava
  (from: 12/29/1993 until: 08/29/1995)
Dr. Pavol Janda
Cyprichova 38
Bratislava
  (from: 08/30/1995 until: 01/09/1996)
PhDr. Pavol Janda - predseda dozornej rady
Cyprichova 38
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 06/02/1998)
Ing. Alexander Koprda - člen
Guskova 1
Trnava
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/1993)
Ing. Luboš Labuda
Jesenského 5
Modra
  (from: 12/29/1993 until: 01/17/1995)
Ing. František Odkladal
Bučianska 9
Trnava
  (from: 01/18/1995 until: 08/29/1995)
Ing. Daniela Pavlíková
486
Križovany nad Dudváhom
  (from: 08/30/1995 until: 01/09/1996)
Ing. František Šimurka - člen dozornej rady
K. Adlera 11
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 01/05/2005)
Dana Špániková
Michalská 9
Hlohovec
  (from: 08/30/1995 until: 01/09/1996)
Dana Špániková - členka dozornej rady volená zamestnancami
Michalská 9
Hlohovec
  (from: 01/10/1996 until: 01/05/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Eckert
Družstevná 11
Modra
  (from: 06/03/1998 until: 01/05/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 06/03/1998 until: 01/05/2005)
Other legal facts: 
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27. 10. 1993. Stary spis: Sa 218
  (from: 12/29/1993 until: 01/05/2005)
Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia dňa 22.06.1994 odsúhlasilo zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti. Stary spis: Sa 218
  (from: 01/18/1995 until: 01/05/2005)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.6.1995. Stary spis: Sa 218
  (from: 08/30/1995 until: 01/05/2005)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.08.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 218
  (from: 01/10/1996 until: 01/05/2005)
Zmena stanov spoločnosti schválená VZ dňa 18.08.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou sp.zn. N 290/97, Nz 250/97.
  (from: 10/31/1997 until: 01/05/2005)
Valané zhromaždenie konané dňa 01.04.1998 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 06/03/1998 until: 01/05/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 6 K 246/99 zo dňa 28.08.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.09.2001, súd pre nedostatok majetku zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Stavomontáže, a.s., Trnava - v likvidácii, Trstínska cesta 9, 917 16 Trnava, IČO: 31 412 211. V zmysle ustanovenia § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje.
  (from: 09/16/2002 until: 01/05/2005)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person