Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  109/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Ľubica
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
Poľnohospodárske družstvo Ľubica, Športová ulica č. 46, O59 71 Ľubica
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Registered seat: 
Športová 76
Ľubica 059 71
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
Športová ul. 46
Ľubica 059 71
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Identification number (IČO): 
31 648 517
  (from: 02/12/1992)
Date of entry: 
02/12/1992
  (from: 02/12/1992)
Date of deletion: 
03/23/2011
  (from: 03/23/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/23/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/12/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
práce a služby pre členov a občanov, ktoré spočívajú najmä v poskytovaní traktorov, nák. automobilov, strojov na zemné práce a ostatných technických prostriedkov a mechanizmov, ktoré vlastní družstvo. Pri práci a poskytovaní služieb sa bude družstvo riadiť podľa zásad schválených Predstavenstvom PD. Obchodná činnosť spočíva v predaji poľnohospodárskych produktov, svojich finálnych produktov RV a ŽV.
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
opravná činnosť
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
skladovacia činnosť
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
stavebná činnosť
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
práce a služby členom družstva, ktoré spočívajú najmä v poskytovaní traktorov, nákladných automobilov, strojov na zemné práce a ostatných technologických prostried kov a mechanizmov, ktoré vlastní družstvo, podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
murárske práce, natieračské práce, stavebné opravy
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
služby v poľnohospodárstve
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/15/1995 until: 03/22/2011)
Managing board
  (from: 04/03/1993 until: 03/14/1995)
Managing board
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Ing. Ján Čongva - člen
A. Lukáča 41
Ľubica
  (from: 03/15/1995 until: 10/30/1997)
Ján Dučák - člen
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Ján Fábry - člen
Petržalská 17
Kežmarok
  (from: 04/03/1993 until: 03/03/1996)
Vladimír Galuš - člen
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Milan Hoffman - člen
Mierová 7
Ľubica
  (from: 03/04/1996 until: 03/18/1998)
Matej Hrebenár - člen
Budovateľská 3
Ľubica
  (from: 02/12/1992 until: 08/27/2004)
Matej Hrebenár - člen
Budovateľská 3
Ľubica
Until: 05/31/2004
  (from: 08/28/2004 until: 08/27/2004)
Miroslav Hriňák - člen
25
Tvarožná
  (from: 03/15/1995 until: 08/17/1999)
Ružena Ihnačáková - člen
Povstalecká 27
Ľubica
  (from: 03/15/1995 until: 08/17/1999)
Alojz Ivančák - člen
Pod lesom 21
Kežmarok
  (from: 04/03/1993 until: 08/17/1999)
František Kapolka - člen
Podtatranská 48
Ľubica
  (from: 02/12/1992 until: 03/03/1996)
Mária Kapolková - člen
Podtatranská 48
Ľubica
  (from: 02/12/1992 until: 03/03/1996)
Alojz Kovalčík - člen
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Alojz Kovalčík - podpredseda
Jarná 13
Ľubica
  (from: 03/15/1995 until: 09/27/2000)
Alojz Kovalčík - predseda
Jarná 13
Ľubica
  (from: 09/28/2000 until: 08/27/2004)
Alojz Kovalčík - predseda
Jarná 13
Ľubica
Until: 05/31/2004
  (from: 08/28/2004 until: 08/27/2004)
Jozef Krišák - člen
Budovateľská 37
Ľubica
  (from: 02/12/1992 until: 03/14/1995)
Ing. Vasil Labovský - predseda
Rázusova 2672/15
Poprad
  (from: 02/12/1992 until: 09/17/1996)
František Mačák - člen
Huncovská 17
Kežmarok
  (from: 02/12/1992 until: 03/14/1995)
Ing. Mária Nogová - predseda
Zochova 21
Kežmarok
  (from: 09/18/1996 until: 09/27/2000)
Magda Relovská - člen
Bernolákova 30
Ľubica
  (from: 02/12/1992 until: 03/14/1995)
Ľudmila Skokanová - člen
Podtatranská 38
Ľubica
  (from: 03/04/1996 until: 08/17/1999)
Ján Slavkovský - člen
39
Vlkovce
  (from: 02/12/1992 until: 08/27/2004)
Ján Slavkovský - člen
39
Vlkovce
Until: 05/31/2004
  (from: 08/28/2004 until: 08/27/2004)
Ladislav Šugarek - člen
Športová 41
Ľubica
  (from: 03/04/1996 until: 08/17/1999)
Anton Vdovjak - člen
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Anton Vdovjak - podpredseda
101
Rakúsy
  (from: 04/03/1993 until: 03/14/1995)
Mária Relovská - člen
Kuzmányho 17
Kežmarok
  (from: 02/12/1992 until: 03/22/2011)
Anton Hoffman - člen
Bernolákova 44
Ľubica
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
Jozef Glevaňák - člen
Nad traťou 22
Kežmarok
  (from: 08/18/1999 until: 03/22/2011)
František Kapolka - člen
Podtatranská 48
Ľubica
  (from: 08/18/1999 until: 03/22/2011)
Ružena Šugareková - člen
Športová 41
Ľubica
  (from: 08/18/1999 until: 03/22/2011)
Anna Solusová - člen
Gerlachovská 66
Malý Slavkov
  (from: 09/28/2000 until: 03/22/2011)
Ing. Tibor Trembáč - predseda
Petržalska 13
Kežmarok 060 01
From: 05/31/2004
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Milan Hoffman - člen
Mierova 7
Ľubica 059 71
From: 05/31/2004
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Ladislav Hoffman - člen
Slnečná 34
Ľubica 059 71
From: 05/31/2004
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/15/1995 until: 03/22/2011)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva František Mačák.
  (from: 04/03/1993 until: 03/14/1995)
Za PD podpisuje predseda a v prípade jeho neprítomnosti Anton Vdovjak
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Supervisory board: 
Štefan Kaprál - člen
Lanškrounska 22
Kežmarok 060 01
From: 03/21/2003
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Ingrid Scholtzová - člen
Strelnica 20
Kežmarok 060 01
From: 03/21/2003
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Ján Bartko - člen
Kruhova 79
Ľubica 059 71
From: 03/21/2003
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Ružena Ichnačáková - člen
Povstalecka 27
Ľubica 059 71
From: 03/21/2003
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Anna Janečková - člen
Povstalecka 17
Ľubica 059 71
From: 03/21/2003
  (from: 08/28/2004 until: 03/22/2011)
Registered capital: 
8 000 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
Other legal facts: 
PD sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27. 1. 1992. Stary spis: Dr 740 Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 6.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 27.11.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/03/1993 until: 03/22/2011)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 17.2.1995.
  (from: 03/15/1995 until: 03/22/2011)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 16.2.1996.
  (from: 03/04/1996 until: 03/22/2011)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 19.3.1999.
  (from: 08/18/1999 until: 03/22/2011)
PD sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27. 1. 1992 Úhrada strát: Člen družstva zodpovedá za prípadnú stratu v rozsahu vloženého členského podielu. Stary spis: Dr 740
  (from: 02/12/1992 until: 04/02/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/04/2005
  (from: 03/25/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Štefan Straka, advokát
Krmanova 1
Košice 040 01
From: 01/04/2005
  (from: 03/25/2005 until: 03/22/2011)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person