Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46675/B

Business name: 
Beethovenova alej, s.r.o.
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
Registered seat: 
Panenská 6
Bratislava 811 03
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
Identification number (IČO): 
36 797 031
  (from: 06/27/2007)
Date of entry: 
06/27/2007
  (from: 06/27/2007)
Date of deletion: 
08/06/2019
  (from: 08/06/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.8.2019, sp. zn. 33Exre/12/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť Beethovenova alej, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 36 797 031 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.12.2018, č. k. 6K/56/2017-399, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.12.2018, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Beethovenova alej, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 36 797 031, po splnení konečného rozvrhu výťažku a vzhľadom na to, že po skončení konkurzného konania nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
  (from: 08/06/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/27/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
reklamná činnosť
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
Partners: 
IURIS INVEST, s.r.o.
Panenská 6
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 02/02/2008 until: 08/05/2019)
KREMAT, s.r.o.
A. Trajana 77
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007 until: 02/15/2008)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007 until: 02/01/2008)
JUDr. Ľubica Benčurová
Údolná 10/A
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007 until: 02/01/2008)
JUDr. Adriana Benková
Medená 16
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007 until: 02/01/2008)
Ing. Roman Sklár
Popolná 21
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
Contribution of each member: 
JUDr. Pavel Bagin
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 08/09/2007)
JUDr. Ľubica Benčurová
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 08/09/2007)
JUDr. Adriana Benková
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 08/09/2007)
Ing. Roman Sklár
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 08/09/2007)
KREMAT, s.r.o.
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 08/09/2007)
JUDr. Pavel Bagin
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/10/2007 until: 02/01/2008)
JUDr. Ľubica Benčurová
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/10/2007 until: 02/01/2008)
JUDr. Adriana Benková
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/10/2007 until: 02/01/2008)
Ing. Roman Sklár
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103G/CORP/07/011 zo dňa 31.7.2007.
  (from: 08/10/2007 until: 04/21/2009)
KREMAT, s.r.o.
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
  (from: 08/10/2007 until: 02/15/2008)
IURIS INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 510 000 Sk Paid up: 510 000 Sk
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103D/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103F/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007.
  (from: 02/02/2008 until: 02/15/2008)
IURIS INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 755 000 Sk Paid up: 755 000 Sk
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103D/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103F/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103C/CORP/07/011 zo dňa 31.7.2007.
  (from: 02/16/2008 until: 04/21/2009)
Ing. Roman Sklár
Amount of investment: 8 132,51 EUR Paid up: 8 132,51 EUR
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103G/CORP/07/011 zo dňa 31.7.2007.
  (from: 04/22/2009 until: 10/29/2010)
IURIS INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 25 062,41 EUR Paid up: 25 062,41 EUR
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103D/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103F/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103C/CORP/07/011 zo dňa 31.7.2007.
  (from: 04/22/2009 until: 10/29/2010)
Ing. Roman Sklár
Amount of investment: 596 115 EUR Paid up: 596 115 EUR
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103G/CORP/07/011 zo dňa 31.7.2007.
  (from: 10/30/2010 until: 04/03/2017)
IURIS INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 1 837 080 EUR Paid up: 1 837 080 EUR
Lien: Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103D/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103F/CORP/07/011 zo dňa 31.07.2007. Záložné právo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 na základe záložnej zmluvy č. 0000103C/CORP/07/011 zo dňa 31.7.2007.
  (from: 10/30/2010 until: 04/03/2017)
Ing. Roman Sklár
Amount of investment: 597 742 EUR Paid up: 597 742 EUR
  (from: 04/04/2017 until: 08/05/2019)
IURIS INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 1 842 093 EUR Paid up: 1 842 093 EUR
  (from: 04/04/2017 until: 08/05/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
From: 06/03/2009
  (from: 06/09/2009 until: 08/05/2019)
JUDr. Ľubica Benčurová
Údolná 10/a
Bratislava 811 02
From: 06/03/2009
  (from: 06/09/2009 until: 08/05/2019)
JUDr. Adriana Benková
Medená 16
Bratislava 811 01
From: 06/03/2009
  (from: 06/09/2009 until: 08/05/2019)
Ing. Ľuboš Čema
Sázavského 595/1
Bardejov 085 01
From: 06/27/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/08/2009)
Ing. Ľuboš Čema
Sázavského 595/1
Bardejov 085 01
From: 06/27/2007 Until: 06/03/2009
  (from: 06/09/2009 until: 06/08/2009)
Pavol Moravčík
116
Rakovice 922 08
From: 06/27/2007
  (from: 06/27/2007 until: 02/15/2008)
Pavol Moravčík
116
Rakovice 922 08
From: 06/27/2007 Until: 02/11/2008
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/16/2008 until: 08/05/2019)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/27/2007 until: 02/15/2008)
Capital: 
2 439 835 EUR Paid up: 2 439 835 EUR
  (from: 04/04/2017 until: 08/05/2019)
2 433 195 EUR Paid up: 2 433 195 EUR
  (from: 10/30/2010 until: 04/03/2017)
33 194,92 EUR Paid up: 33 194,92 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 10/29/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 04/21/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/11/2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.3.2018, č. k. 6K/56/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.4.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Beethovenova alej, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 36 797 031. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S1633.
  (from: 06/05/2018)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Vrábel
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
From: 04/11/2018
  (from: 06/05/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.6.2007 podľa §§ 56 - 75a, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/27/2007 until: 08/05/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.2007.
  (from: 08/10/2007 until: 08/05/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 02/02/2008 until: 08/05/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2008.
  (from: 02/16/2008 until: 08/05/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.06.2009.
  (from: 06/09/2009 until: 08/05/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2010.
  (from: 10/30/2010 until: 08/05/2019)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 191/2017, Nz 10698/2017, NCRIs 10923/2017 zo dňa 29.03. 2017.
  (from: 04/04/2017 until: 08/05/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/04/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BA Realitná, s.r.o.
Panenská 6
Bratislava 811 03
  (from: 04/04/2017)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person