Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  685/S

Business name: 
SAD Banská Bystrica, a.s.
  (from: 02/15/2007)
Registered seat: 
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica 974 67
  (from: 12/31/2001)
Identification number (IČO): 
36 052 205
  (from: 12/31/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/31/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/2001)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 12/31/2001)
opravy a údržba motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
oprava karosérií
  (from: 12/31/2001)
výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 12/31/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/31/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 12/31/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/31/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/31/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/31/2001)
technik požiarnej ochrany
  (from: 12/31/2001)
výroba, inštalácie a opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel
  (from: 12/31/2001)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 12/31/2001)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/31/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/31/2001)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2001)
organizovanie školení a kurzov v odbore dopravy
  (from: 12/31/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2001)
vykonávanie verejnej cestnej hromadnej osobnej pravidelnej dopravy
  (from: 12/31/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/31/2001)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 08/27/2005)
vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel v rozsahu B, LPG, CNG, D, emisného systému BEZKAT, NKAT, podľa § 18 ods. 2, 3, 4 Vyhl. NDPaT SR č.90/2003 Z.z.
  (from: 08/27/2005)
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy v celkovom počte: 36 (tridsaťšesť) autobusov na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (from: 06/27/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2002)
Ing. Tomáš Vrátný - Chairman of the Board of Directors
Sadová 3324/1
Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika
From: 12/08/2021
  (from: 04/02/2022)
Ing. Lumír Pracný
Školní 71
Branka u Opavy 747 41
Česká republika
From: 03/07/2023
  (from: 03/23/2023)
Ing. Pavel Rubeš - Vice-chairman of the Board of Directors
Bankovní 1683/3
Ostrava - Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
From: 07/03/2023
  (from: 07/14/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej traja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej traja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/10/2002)
Procuration: 
Ing. Martin Kracík
Havlíčkovo nám. 796/3
Ostrava Poruba 708 00
Česká republika
From: 10/15/2008
  (from: 10/15/2008)
Prokurista je oprávnený konať menom spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť samostatne. Prokurista je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťami v akomkoľvek rozsahu, t.j. tieto scudzovať, prenajímať aj zaťažovať. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/28/2008)
Capital: 
18 880 634,739362 EUR Paid up: 18 880 634,739362 EUR
  (from: 02/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 568798
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/18/2009)
Supervisory board: 
Ing. Luděk Macháček
Na Lani 229
Nový Jičín 741 03
Česká republika
From: 07/03/2021
  (from: 07/23/2021)
Bohunka Čechovská
Výškovická 2538/106
Ostrava 700 30
Česká republika
From: 06/28/2022
  (from: 08/04/2022)
Peter Rozim
Nám. Ľ. Štúra 5925/19
Banská Bystrica 974 05
From: 06/28/2022
  (from: 08/04/2022)
Ing. Petr Nemrava
Štramberská 1091/8
Kopřivnice 742 21
Česká republika
From: 08/08/2023
  (from: 08/26/2023)
Ing. Eva Hrušková
J. Brabce 2907/17
Ostrava 702 00
Česká republika
From: 08/08/2023
  (from: 08/26/2023)
Ing. Michal Gallik
Tatranská 711/30
Lendak 059 07
From: 10/02/2023
  (from: 10/11/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR jednorázovo podľa § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., v zmysle rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 774 zo dňa 19.07.2001 v zmysle ust. zák.č. 92/1991 Zb., tak ako je uvedené v NZ 996/2001 zo dňa 13.12.2001 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, Grosslingova 58, Bratislava a schválením stanov. Na novozaloženú akciovú spoločnosť prešli všetky majetkové práva a povinnosti zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik.
  (from: 12/31/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.2002 bola schválená zmena stanova a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 05/07/2002)
. Valné zhromaždenie konané 5.9.2002 schválilo zmenu stanov a ich úplné znenie v súlade so zák.č.500/2001 Z. z.
  (from: 12/10/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 05/19/2003)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person