Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  686/S

Business name: 
Zvolenská teplárenská, a.s.
  (from: 12/31/2001 until: 04/30/2022)
Registered seat: 
Lučenecká cesta 25
Zvolen 961 50
  (from: 12/31/2001 until: 04/30/2022)
Identification number (IČO): 
36 052 248
  (from: 12/31/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/31/2001)
Date of deletion: 
05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/01/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/2001)
Objects of the company: 
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výroba tepla
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výroba cementového tovaru
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
montáž, údržba a opravy na vyhradených zdvíhacích zariadeniach a tlakových nádobách
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
opravy ventilov a posúvačových uzáverov
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výroba stavebno-stolárska a tesárska, stolárstvo
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
oprava elektromerov, montáž vodomerov a meračov tepla
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
meranie a vytyčovanie podzemných vedení
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
kalibrácia meradiel el. veličín
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
poradenská služba v energetike
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výpočty tepelných strát budov a objektov
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
organizovanie školení
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prenájom podnikových rekreačných zariadení
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prenájom energetických zariadení
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
revízie elektrických zariadení a sietí
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
elektroinštalácie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
zemné práce
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
nepravidelná preprava osôb
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prenájom parkovacej plochy
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
ubytovacie služby (ubytovne)
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov, stavebných strojov a zariadení s obsluhou
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výroba elektrickej energie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prevádzkovenie vlastnej ochrany
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
ostatné obchodné služby
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1. diagnostika točivých strojov
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1.1 meranie vibrácií podľa ISO 2372
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1.2 meranie vibrácií /0-20 KHz/ a ich frekvenčná analýza
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1.3 meranie rozbehových a dobehových kriviek turbín alebo iných väčších strojov (vhodné na určenie kritických otáčok)
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1.4 dynamické vyvažovanie rotorov v jednej alebo dvoch rovinách, priamo na strojoch, bez demontáže, za predpokladu prístupu rotujúcu časť
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1.5 diagnóza ložísk a ozubených kolies
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
1.6 diagnostika chvenia mechanických častí výkonových transformátorov
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
2. ustavovanie sústrojenstiev pomocou laserovej optiky
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
3. meranie hrúbky stien pomocou laserovej optiky
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
4. zameriavanie potrubných trás a hľadanie únikov médií na potrubiach prístrojovým vybavením firmy SEBA DYNATRONIC, FEROLUX HL 2000
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
5. kalorimetria uhlia
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
laminovanie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
fotografické práce
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
reklamná činnosť
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výroba, požičiavanie a distribúcia videokaziet
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
dovoz elektrickej energie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
tranzit el. energie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
výkup el. energie
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba, odborné prehliaky a skúšky tlakových zariadení
  (from: 03/26/2003 until: 03/31/2016)
murárstvo
  (from: 03/26/2003 until: 03/31/2016)
montáž, oprava a údržba a odborné prehliakdy a skúšky elektrických zariadení
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
zámočníctvo
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
kovoobrábanie
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria)
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
ubytovacie služby
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
poradenstvo v energetike
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
výroba elektriny
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
výroba tepla
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
výkup tepla
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
rozvod elektriny
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
rozvod tepla
  (from: 03/26/2003 until: 04/30/2022)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
montáž vodomerov a meračov tepla
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
výkup elektriny
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovými spracovaním údajov
  (from: 05/14/2021 until: 04/30/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/14/2021 until: 04/30/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/14/2021 until: 04/30/2022)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/14/2021 until: 04/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
Managing board
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
Ing. Jozef Bódi - člen
Podjavorinskej 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 08/09/2016
  (from: 08/17/2016 until: 12/17/2018)
Ing. Jozef Bódi - člen
Podjavorinskej 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 08/09/2016 Until: 11/28/2018
  (from: 12/18/2018 until: 12/17/2018)
Ing. Ondrej Bursa - člen
Na Pažiti 1
Hronsek
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 01/02/2006)
Ing. Ondrej Bursa - člen
Na Pažiti 1
Hronsek
From: 05/28/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Milan Cibula - člen
Jesenského 68
Štúrovo
From: 05/28/2003 Until: 12/04/2003
  (from: 10/29/2003 until: 02/16/2004)
Ing. Ján Čierny - člen
A. Hlinku 16
Zvolen 960 01
From: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 07/18/2012)
Ing. Ján Čierny - člen
A. Hlinku 16
Zvolen 960 01
From: 02/23/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Ivan Črep - člen
Stará baštová 2
Košice 040 11
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 02/25/2008)
Ing. Ivan Črep - člen
Stará baštová 2
Košice 040 11
From: 11/25/2005 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Pavel Deák - člen
Nográdyho 561/10
Zvolen
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Pavel Deák - člen
Nográdyho 561/10
Zvolen
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Miroslav Dian - predseda predstavenstva
Borovicová 15
Banská Bystrica 974 05
From: 04/17/2014
  (from: 06/06/2014 until: 07/27/2016)
Ing. Miroslav Dian - predseda predstavenstva
Borovicová 15
Banská Bystrica 974 05
From: 04/17/2014 Until: 07/19/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/27/2016)
RNDr. Miroslav Duplinský - člen
Háj I. Nagya 703/3
Jahodná 930 21
From: 08/09/2016
  (from: 03/28/2018 until: 07/08/2020)
RNDr. Miroslav Duplinský - člen
Poštová 46
Veľaty 076 15
From: 08/09/2016
  (from: 08/17/2016 until: 03/27/2018)
RNDr. Miroslav Duplinský - podpredseda predstavenstva
Háj I. Nagya 703/3
Jahodná 930 21
From: 08/09/2016
  (from: 07/09/2020 until: 09/11/2020)
RNDr. Miroslav Duplinský - podpredseda predstavenstva
Háj I. Nagya 703/3
Jahodná 930 21
From: 08/09/2016 Until: 07/21/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Martin Gablík - člen
Jazmínova 14
Zvolen 960 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Martin Gablík - člen
Jazmínova 14
Zvolen 960 01
From: 06/27/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Jozefína Gažiová - člen
Istebnícka 17/165
Trenčín 911 05
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 05/27/2010)
Jozefína Gažiová - člen
Istebnícka 17/165
Trenčín 911 05
From: 11/05/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Mgr. Milan Gocník - člen
154
Bartošova Lehôtka
From: 12/05/2003
  (from: 02/17/2004 until: 01/02/2006)
Mgr. Milan Gocník - člen
154
Bartošova Lehôtka
From: 12/05/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
JUDr. Peter Hajduček - predseda predstavenstva
Pod Vlekom 1393/11
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 07/20/2016
  (from: 07/28/2016 until: 08/16/2016)
JUDr. Peter Hajduček - predseda predstavenstva
Pod Vlekom 1393/11
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 07/20/2016 Until: 08/08/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Mgr. Vladimír Halaj - predseda predstavenstva
Modré zeme 29
Lučenec 984 01
From: 06/17/2020
  (from: 07/09/2020 until: 11/18/2020)
Mgr. Vladimír Halaj - predseda predstavenstva
Modré zeme 29
Lučenec 984 01
From: 06/17/2020 Until: 10/31/2020
  (from: 11/19/2020 until: 11/18/2020)
Ing. Pavol Hucák - člen
Tanistravár 1777
Krupina
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 02/25/2008)
Ing. Pavol Hucák - člen
Tanistravár 1777
Krupina
From: 05/28/2003 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi hrušky 26
Lieskovec
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Július Jankovský - podpredseda
Medzi hrušky 26
Lieskovec
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi Hrušky 26
Lieskovec 962 21
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 04/20/2011)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi Hrušky 26
Lieskovec 962 21
From: 08/31/2010 Until: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi hrušky 26/2873
Lieskovec 962 21
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 09/22/2010)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi hrušky 26/2873
Lieskovec 962 21
From: 11/05/2007 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Július Jankovský - podpredseda
Medzi Hrušky 26
Lieskovec
From: 12/05/2003
  (from: 02/17/2004 until: 02/25/2008)
Ing. Július Jankovský - podpredseda
Medzi Hrušky 26
Lieskovec
From: 12/05/2003 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Július Katina - člen
Smreková 3378/5
Zvolen
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Július Katina - člen
Smreková 3378/5
Zvolen
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Michal Klemanič - predseda predstavenstva
Smreková 14543/30
Banská Bystrica 974 05
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Michal Klemanič - predseda predstavenstva
Smreková 14543/30
Banská Bystrica 974 05
From: 06/27/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Ing. Pavel Kminiak - člen
Imatra 2445/15
Zvolen
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Pavel Kminiak - predseda
Imatra 2445/15
Zvolen
From: 01/01/2002 Until: 12/04/2003
  (from: 03/26/2003 until: 02/16/2004)
Ing. Jozef Kováč - predseda
Peťovská 24/364
Vlkanová 976 31
From: 11/25/2005
  (from: 10/04/2006 until: 10/03/2007)
Ing. Jozef Kováč - predseda
Peťovská 24/364
Vlkanová 976 31
From: 11/25/2005 Until: 08/29/2007
  (from: 10/04/2007 until: 10/03/2007)
Ing. Jozef Kováč - predseda
Sládkovičova 42
Banská Bystrica 974 01
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/03/2006)
Ing. Rastislav Kovalčík - podpredseda predstavenstva
Klačno 4988/15
Ružomberok 034 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Rastislav Kovalčík - podpredseda predstavenstva
Klačno 4988/15
Ružomberok 034 01
From: 06/27/2012 Until: 03/18/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Mgr. Milan Kračún - člen
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/27/2016)
Mgr. Milan Kračún - člen
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2012 Until: 07/19/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/27/2016)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov 013 42
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 04/20/2011)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov 013 42
From: 08/31/2010 Until: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín 911 01
From: 05/10/2007
  (from: 10/04/2007 until: 02/25/2008)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín 911 01
From: 05/10/2007 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Pavol Krištof - predseda
Dubová 6/725
Trenčín 911 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 09/22/2010)
Ing. Pavol Krištof - predseda
Dubová 6/725
Trenčín 911 01
From: 11/05/2007 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Vladimír Leitner - člen
Krivánska 9
Banská Bystrica
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Vladimír Leitner - člen
Krivánska 9
Banská Bystrica
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Ján Lietava - člen
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Ján Lietava - člen
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
From: 06/27/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Ing. Emil Lováni - člen
Družstevná 4
Sliač 962 31
From: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Emil Lováni - člen
Družstevná 4
Sliač 962 31
From: 04/27/2010 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
JUDr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava 841 01
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 04/26/2007)
JUDr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava 841 01
From: 11/25/2005 Until: 01/31/2007
  (from: 04/27/2007 until: 04/26/2007)
Ing. Ludvik Machala - člen
Bottova 20
Zvolen 960 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 07/18/2012)
Ing. Ludvik Machala - člen
Bottova 20
Zvolen 960 01
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Andrej Mašlonka - podpredseda
M.R.Štefánika 2554/17
Zvolen
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 02/16/2004)
Ing. Andrej Mašlonka - predseda
M.R.Štefánika 2554/17
Zvolen
From: 12/05/2003
  (from: 02/17/2004 until: 01/02/2006)
Ing. Andrej Mašlonka - predseda
M.R.Štefánika 2554/17
Zvolen
From: 12/05/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Emil Novák - člen
Tulská 8
Banská Bystrica 974 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 05/27/2010)
Emil Novák - člen
Tulská 8
Banská Bystrica 974 01
From: 11/05/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Ing. František Orolín - člen
Nad Tehelňou 18
Trenčín 911 01
From: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 09/22/2010)
Ing. František Orolín - člen
Nad Tehelňou 18
Trenčín 911 01
From: 04/27/2010 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Eva Pastorková - člen
Revolučná 940
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 09/22/2010)
Eva Pastorková - člen
Revolučná 940
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/27/2010 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Miroslav Petrovský - podpredseda
354
Slovinky 053 40
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 04/20/2011)
Ing. Miroslav Petrovský - podpredseda
354
Slovinky 053 40
From: 08/31/2010 Until: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Ing. Miroslav Petrovský - predseda
354
Slovinky 053 40
From: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 07/18/2012)
Ing. Miroslav Petrovský - predseda
354
Slovinky 053 40
From: 02/23/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
Šafárikova 18
Trnava 917 08
From: 08/09/2016
  (from: 08/17/2016 until: 07/08/2020)
Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
Šafárikova 18
Trnava 917 08
From: 08/09/2016 Until: 06/16/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Jozef Priadka - podpredseda
Strážska cesta 47/1139
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 09/22/2010)
Ing. Jozef Priadka - podpredseda
Strážska cesta 47/1139
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
JUDr. Juraj Remšík - člen
Wolkerova 20/1773
Banská Bystrica 974 04
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 05/27/2010)
JUDr. Juraj Remšík - člen
Wolkerova 20/1773
Banská Bystrica 974 04
From: 11/05/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Ing. Igor Slovík - podpredseda
Radvanská 9
Banská Bystrica 974 05
From: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 07/18/2012)
Ing. Igor Slovík - podpredseda
Radvanská 9
Banská Bystrica 974 05
From: 02/23/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Bc. Radoslava Suchá - člen
Nálepkova 9
Smižany 053 11
From: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 07/18/2012)
Bc. Radoslava Suchá - člen
Nálepkova 9
Smižany 053 11
From: 02/23/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Robert Szücs - člen
89
Malé Raškovce 072 17
From: 11/29/2018
  (from: 12/18/2018 until: 07/08/2020)
Ing. Robert Szücs - člen
89
Malé Raškovce 072 17
From: 11/29/2018 Until: 04/30/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/27/2016)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
From: 06/27/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/27/2016)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
From: 07/08/2016
  (from: 07/28/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
From: 07/08/2016 Until: 08/08/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Rudolf Šamaj - člen
Zástranie 166
Žilina 010 03
From: 07/20/2016
  (from: 07/28/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Rudolf Šamaj - člen
Zástranie 166
Žilina 010 03
From: 07/20/2016 Until: 08/08/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - člen predstavenstva
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
From: 06/17/2020
  (from: 07/09/2020 until: 11/18/2020)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - člen predstavenstva
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
From: 06/17/2020 Until: 10/31/2020
  (from: 11/19/2020 until: 11/18/2020)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
From: 11/01/2020
  (from: 11/19/2020 until: 03/31/2022)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
From: 11/01/2020 Until: 02/28/2022
  (from: 04/01/2022 until: 03/31/2022)
Ing. Tibor Tuhársky - člen
Jána Kalinčiaka 43
Krupina 963 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 04/20/2011)
Ing. Tibor Tuhársky - člen
Jána Kalinčiaka 43
Krupina 963 01
From: 08/31/2010 Until: 02/23/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Ing. Miroslava Vaháliková - člen
P. Pázmaňa 18
Trnava 917 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 07/18/2012)
Ing. Miroslava Vaháliková - člen
P. Pázmaňa 18
Trnava 917 01
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Norbert Skákala - Member of the Board of Directors
M. Sch. Trnavského 15
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 10/01/2020
  (from: 10/28/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Anton Brčka - Chairman of the Board of Directors
Poľná 17
Banská Bystrica 974 05
From: 11/01/2020
  (from: 11/19/2020 until: 04/30/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/06/2014 until: 04/30/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/21/2011 until: 06/05/2014)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 07/25/2008 until: 04/20/2011)
Konať v mene spoločnosti jej oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripija svoj podpis.
  (from: 10/29/2003 until: 07/24/2008)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavensstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
Capital: 
20 832 113,75 EUR Paid up: 20 832 113,75 EUR
  (from: 10/28/2020 until: 04/30/2022)
18 832 113,75 EUR Paid up: 18 832 113,75 EUR
  (from: 05/23/2009 until: 10/27/2020)
26 141 273,75 EUR Paid up: 26 141 273,75 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 05/22/2009)
787 625 000 Sk Paid up: 787 625 000 Sk
  (from: 10/29/2003 until: 03/19/2009)
787 625 000 Sk
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
Shares: 
Number of shares: 787625
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 23,91 EUR
  (from: 05/23/2009 until: 04/30/2022)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 EUR
  (from: 10/28/2020 until: 04/30/2022)
Number of shares: 787625
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 05/22/2009)
Number of shares: 787625
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/29/2003 until: 03/19/2009)
Number of shares: 787625
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/31/2001 until: 10/28/2003)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 04/21/2011 until: 03/22/2016)
Fond národného majetku SR
Drieňová 27
Bratislava
  (from: 03/26/2003 until: 04/20/2011)
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 03/23/2016 until: 03/31/2022)
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 04/01/2022 until: 04/30/2022)
Supervisory board: 
Ing. Árpád Csank - člen
Námestie republiky 2243/1
Lučenec
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 01/02/2006)
Ing. Árpád Csank - člen
Námestie republiky 2243/1
Lučenec
From: 05/28/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Pavel Deák
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
From: 01/01/2005
  (from: 03/01/2005 until: 04/26/2006)
Ing. Pavel Deák
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
From: 01/01/2005 Until: 07/22/2005
  (from: 04/27/2006 until: 04/26/2006)
Miriam Ďuricová
Zvonová 7/868
Banská Štiavnica 969 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 07/18/2012)
Miriam Ďuricová
Zvonová 7/868
Banská Štiavnica 969 01
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Andrej Finďo - člen
Borovianska 67
Zvolen
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Andrej Finďo - člen
Borovianska 67
Zvolen
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/27/2016)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
From: 06/27/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/27/2016)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
From: 07/08/2016
  (from: 07/28/2016 until: 09/11/2020)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
From: 07/08/2016 Until: 08/14/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Roman Guderna - člen
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 03/09/2006)
Ing. Roman Guderna - člen
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
From: 11/25/2005 Until: 01/20/2006
  (from: 03/10/2006 until: 03/09/2006)
Ing. Ľubomír Halama - člen
Nový Partizán 18
Sliač-kúpele
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Ľubomír Halama - člen
Nový Partizán 18
Sliač-kúpele
From: 01/01/2002
  (from: 03/26/2003 until: 04/03/2008)
Ing. Ľubomír Halama - člen
Nový Partizán 18
Sliač-kúpele
From: 01/01/2002 Until: 03/27/2008
  (from: 04/04/2008 until: 04/03/2008)
Jaroslav Hanzely
ul. A. Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
From: 03/29/2006
  (from: 04/27/2006 until: 04/03/2008)
Jaroslav Hanzely
ul. A. Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
From: 03/29/2006 Until: 03/27/2008
  (from: 04/04/2008 until: 04/03/2008)
Ing. Štefan Hurňanský
Štrážska cesta 43
Zvolen 960 06
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 07/18/2012)
Ing. Štefan Hurňanský
Štrážska cesta 43
Zvolen 960 06
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Igor Husák - člen
Jána Kollára 2454
Čadca 022 01
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 02/25/2008)
Ing. Igor Husák - člen
Jána Kollára 2454
Čadca 022 01
From: 11/25/2005 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Mgr. Juraj Hýroš - člen
Za Daňacou 84
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 02/25/2008)
Ing. Mgr. Juraj Hýroš - člen
Za Daňacou 84
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/25/2005 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Gabriel Jellmann - člen
Veterná 30
Rimavská Sobota
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 01/02/2006)
Ing. Gabriel Jellmann - člen
Veterná 30
Rimavská Sobota
From: 05/28/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Marián Karkuš - predseda
Považanova 4
Bratislava
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 01/02/2006)
Ing. Marián Karkuš - predseda
Považanova 4
Bratislava
From: 05/28/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej 976 98
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/27/2016)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej 976 98
From: 06/27/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/27/2016)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Podbrezová 976 98
From: 07/08/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/08/2020)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Podbrezová 976 98
From: 07/08/2016 Until: 04/30/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Pavel Kminiak
Imatra 15/2445
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Pavel Kminiak
Imatra 15/2445
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007 Until: 06/10/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Stanislav Kollár
M. Rázusa 2203/56
Zvolen 960 01
From: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 09/22/2010)
Stanislav Kollár
M. Rázusa 2203/56
Zvolen 960 01
From: 04/27/2010 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Peter Lačný
Riečka 312
Tajov 976 34
From: 11/16/2011
  (from: 12/30/2011 until: 07/18/2012)
Ing. Peter Lačný
Riečka 312
Tajov 976 34
From: 11/16/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica 974 11
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 12/29/2011)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica 974 11
From: 08/31/2010 Until: 04/13/2011
  (from: 12/30/2011 until: 12/29/2011)
Ing. Ján Lietava
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
From: 03/27/2008
  (from: 04/04/2008 until: 12/29/2011)
Ing. Ján Lietava
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
From: 03/27/2008 Until: 11/30/2011
  (from: 12/30/2011 until: 12/29/2011)
Stanislav Lilko
J. Gagarina 81/2415
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 06/05/2014)
Stanislav Lilko
J. Gagarina 81/2415
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/20/2006
  (from: 03/10/2006 until: 10/03/2006)
Ing. Marta Lobotková - predseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/20/2006
  (from: 10/04/2006 until: 09/22/2010)
Ing. Marta Lobotková - predseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/20/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Bc. Judita Magdičová
Budovateľská 28
Zvolenská Slatina 962 01
From: 11/30/2011
  (from: 12/30/2011 until: 06/05/2014)
Bc. Judita Magdičová
Budovateľská 28
Zvolenská Slatina 962 01
From: 11/30/2011 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
From: 03/27/2008
  (from: 04/04/2008 until: 12/29/2011)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
From: 03/27/2008 Until: 11/30/2011
  (from: 12/30/2011 until: 12/29/2011)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
From: 11/30/2011
  (from: 12/30/2011 until: 06/05/2014)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
From: 11/30/2011 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 15
Zvolen
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 15
Zvolen
From: 01/01/2002
  (from: 03/26/2003 until: 02/28/2005)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 15
Zvolen
From: 01/01/2002 Until: 12/31/2004
  (from: 03/01/2005 until: 02/28/2005)
Elena Muráňová
M. Rázusa 18/1753
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 09/22/2010)
Elena Muráňová
M. Rázusa 18/1753
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Martin Ondovčin - člen
Obrancov mieru 6
Levice
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Martin Ondovčin - člen
Obrancov mieru 6
Levice
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Jaroslava Parízková - člen
Šuty 32/A
Bratislava 831 07
From: 11/25/2005
  (from: 01/03/2006 until: 02/25/2008)
Ing. Jaroslava Parízková - člen
Šuty 32/A
Bratislava 831 07
From: 11/25/2005 Until: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Ján Petrovič - člen
Hlaváčiková 33
Bratislava
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
Ing. Ján Petrovič - člen
Hlaváčiková 33
Bratislava
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Miroslav Plevka - člen
Pražská 1456/20
Zvolen
From: 05/28/2003
  (from: 10/29/2003 until: 01/02/2006)
Ing. Miroslav Plevka - člen
Pražská 1456/20
Zvolen
From: 05/28/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Štefan Repko
Karola Šmidkého 1445/8
Zvolen 960 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Štefan Repko
Karola Šmidkého 1445/8
Zvolen 960 01
From: 06/27/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Miroslav Seget
192
Ostrý Grúň 966 77
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 07/18/2012)
Miroslav Seget
192
Ostrý Grúň 966 77
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Pavel Stankovič
Novozámocká 1350/40
Zvolen 960 01
From: 06/17/2014
  (from: 10/02/2014 until: 03/27/2018)
Pavel Stankovič
Novozámocká 1350/40
Zvolen 960 01
From: 06/17/2014 Until: 02/27/2018
  (from: 03/28/2018 until: 03/27/2018)
Mgr. Milan Sviatko
Mojzesova 10
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 09/22/2010)
Mgr. Milan Sviatko
Mojzesova 10
Zvolen 960 01
From: 11/05/2007 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
JUDr. Michal Ševčík
Armádna 4/777
Trenčín 911 01
From: 11/05/2007
  (from: 07/25/2008 until: 05/27/2010)
JUDr. Michal Ševčík
Armádna 4/777
Trenčín 911 01
From: 11/05/2007 Until: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Mgr. Michal Ševčík
Armádna 4/777
Trenčín 911 01
From: 11/05/2007
  (from: 02/26/2008 until: 07/24/2008)
JUDr. Ondrej Tkáč - člen
Belinského 10
Bratislava
  (from: 12/31/2001 until: 03/25/2003)
JUDr. Ondrej Tkáč - člen
Belinského 10
Bratislava
From: 01/01/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 03/26/2003 until: 10/28/2003)
Ing. Dušan Tury
Ku strelnici 2
Selce 976 11
From: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 07/18/2012)
Ing. Dušan Tury
Ku strelnici 2
Selce 976 11
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/19/2012 until: 07/18/2012)
Ing. Jaroslav Uhliar
Radvanská 20
Banská Bystrica 974 05
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Jaroslav Uhliar
Radvanská 20
Banská Bystrica 974 05
From: 06/27/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Ing. Branislav Urban
S. Chalupku 1B/9823
Martin 036 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/19/2012 until: 06/05/2014)
Ing. Branislav Urban
S. Chalupku 1B/9823
Martin 036 01
From: 06/27/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
PhDr. Michal Valach
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
From: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 09/22/2010)
PhDr. Michal Valach
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
From: 04/27/2010 Until: 08/31/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Bc. Marián Vozár
101
Horné Pršany 974 05
From: 06/10/2008
  (from: 07/25/2008 until: 05/27/2010)
Bc. Marián Vozár
101
Horné Pršany 974 05
From: 06/10/2008 Until: 04/27/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Slavomír Mihálik
J. Bánika 1912/1
Zvolen 960 01
From: 02/28/2018
  (from: 03/28/2018 until: 04/30/2022)
Mgr. Anna Paľovová
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
From: 08/15/2020
  (from: 09/12/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2020
  (from: 10/28/2020 until: 04/30/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. rozhodnutím zakladateľa FNM v súlade s rozhodnutím vlády č. 686 zo dňa 18.07.2001 a zák.č. 92/1991 Zb. o privatizácii š.p. SSE Žilina tak, ako je to uvedené v NZ 1005/2001 zo dňa 17.12.2001, napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, Bratislava, Gröslingova 58 a schválením stanov.
  (from: 12/31/2001 until: 04/30/2022)
Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 20.12.2002 úplné znenie nových stanov - Notárska zápisnica N 480/2002, Nz 431/2002. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 28.5.2003.
  (from: 10/29/2003 until: 04/30/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2022)
Legal successor: 
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 05/01/2022)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person