Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  135/L

Business name: 
AKORD, a.s.
  (from: 12/20/2000)
AGROSTAV, a.s.
  (from: 07/01/1992 until: 12/19/2000)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 572
Námestovo 029 01
  (from: 07/04/2006)
Miestneho priemyslu 571
Námestovo 029 01
  (from: 07/01/1992 until: 07/03/2006)
Identification number (IČO): 
00 191 230
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1992)
Objects of the company: 
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 03/11/1996)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (from: 03/11/1996)
prenájom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/01/2007)
vodohospodárske stavby
  (from: 03/11/1996 until: 04/14/2015)
vykonávanie pozemných stavieb
  (from: 03/11/1996 until: 04/14/2015)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 03/11/1996 until: 04/14/2015)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/11/1996 until: 04/14/2015)
autoservis
  (from: 08/04/1997 until: 05/12/2005)
autoumyváreň
  (from: 08/04/1997 until: 04/14/2015)
pneuservis
  (from: 08/04/1997 until: 05/12/2005)
ubytovanie v súkromní
  (from: 08/04/1997 until: 05/12/2005)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 09/19/2001 until: 05/12/2005)
predaj jedov a žieravín v maloobchode (žieraviny a ostatné jedy)
  (from: 09/19/2001 until: 04/14/2015)
výroba betónu a výroba výrobkov z betónu
  (from: 09/19/2001 until: 04/14/2015)
melioračná výstavba, rekultivácie, zúrodňovanie pôdy
  (from: 07/01/1992 until: 03/10/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
vykonávnaie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
vykonávnie priemyselných stavieb
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
staviateľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/01/1992 until: 01/23/2006)
elektroinštalácie
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
revízia eletrických zariadení do 1000 V vč. blesk. a obj. tr. A
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
výroba kovových výrobkov a zámočníctvo
  (from: 07/01/1992 until: 04/14/2015)
výroba drevárskych výrobkov a stolárstvo
  (from: 07/01/1992 until: 05/12/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/01/1992 until: 03/10/1996)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 03/11/1996 until: 04/14/2015)
výroba transportného betónu
  (from: 03/11/1996 until: 04/14/2015)
výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 03/11/1996 until: 05/12/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/14/2002)
Managing board
  (from: 03/11/1996 until: 06/13/2002)
Managing board
  (from: 07/01/1992 until: 03/10/1996)
Miroslav Kemeň - Chairman of the Board of Directors
Ústie nad Priehradou 358
Trstená 028 01
From: 05/01/2024
  (from: 05/01/2024)
Ing. Stanislav Kemeň - Member of the Board of Directors
Nad Lúčkami 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/01/2024
  (from: 05/01/2024)
RNDr. Miroslava Kemeňová , PhD. - Member of the Board of Directors
Osuského 3/C
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 05/01/2024
  (from: 05/01/2024)
Ing. Anton Bejdák - člen
Veterná 157/4
Námestovo
Until: 04/19/2002
  (from: 03/06/1996 until: 06/13/2002)
Ing. Anton Bejdák - člen
430
Oravská Jasenica
From: 04/19/2002
  (from: 07/04/2006 until: 07/31/2007)
Ing. Anton Bejdák - člen
430
Oravská Jasenica
From: 04/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ing. Anton Bejdák - člen
Veterná 157/4
Námestovo
From: 04/19/2002
  (from: 06/14/2002 until: 07/03/2006)
Daniel Brodňanský - člen
215
Oravská Poruba
  (from: 07/01/1992 until: 03/05/1996)
Ing. Ján Feja - člen
306
Lokca
  (from: 07/01/1992 until: 03/05/1996)
Ing. Stanislav Gerek - člen
79
Bobrov
Until: 04/19/2002
  (from: 03/06/1996 until: 06/13/2002)
Ing. Stanislav Gerek - člen
79
Bobrov
From: 04/19/2002
  (from: 06/14/2002 until: 07/31/2007)
Ing. Stanislav Gerek - člen
79
Bobrov
From: 04/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ing. Stanislav Gerek - člen predstavenstva
Slnečná 79
Bobrov
From: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 05/13/2014)
Ing. Stanislav Gerek - člen predstavenstva
Slnečná 79
Bobrov
From: 06/27/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Ing. Július Habovštiak - člen
Tvrdošín - Vladina
  (from: 07/01/1992 until: 03/05/1996)
Miroslav Kemeň - - výkonný riaditeľ
Štefánikova 266/19
Námestovo
  (from: 07/14/1993 until: 03/05/1996)
Miroslav Kemeň - Predseda
Štefánikova 266/19
Námestovo
Until: 04/19/2002
  (from: 03/06/1996 until: 06/13/2002)
Miroslav Kemeň - predseda
Štefánika 266/19
Námestovo
From: 04/19/2002
  (from: 06/14/2002 until: 07/03/2006)
Miroslav Kemeň - predseda
Ústie nad Priehradou 358
Trstená
From: 04/19/2002
  (from: 07/04/2006 until: 07/31/2007)
Miroslav Kemeň - predseda
Ústie nad Priehradou 358
Trstená
From: 04/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Miroslav Kemeň - Predseda
Ústie nad Priehradou 358
Trstená 028 01
From: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/06/2019)
Miroslav Kemeň - Predseda
Ústie nad Priehradou 358
Trstená 028 01
From: 04/23/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/07/2019 until: 05/06/2019)
Miroslav Kemeň - predseda predstavenstva
Ústie nad Priehradou 358
Trstená
From: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 05/13/2014)
Miroslav Kemeň - predseda predstavenstva
Ústie nad Priehradou 358
Trstená
From: 06/27/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Ing. Stanislav Kemeň - Člen
Nad Lúčkami 6
Bratislava 841 04
From: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/06/2019)
Ing. Stanislav Kemeň - Člen
Nad Lúčkami 6
Bratislava 841 04
From: 04/23/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/07/2019 until: 05/06/2019)
Ing. Stanislav Kemeň - člen predstavenstva
Lenardova 8
Bratislava 5
From: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 05/13/2014)
Ing. Stanislav Kemeň - člen predstavenstva
Lenardova 8
Bratislava 5
From: 06/27/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Miroslava Kemeňová - Člen
Osuského 3/C
Bratislava 851 03
From: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/06/2019)
Miroslava Kemeňová - Člen
Osuského 3/C
Bratislava 851 03
From: 04/23/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/07/2019 until: 05/06/2019)
Ing. Jozef Kondela
119
Novoť
  (from: 07/14/1993 until: 03/05/1996)
Ing. Vladimír Mikula - Výkonný riaditeľ
Štefánikova 264/32
Námestovo
  (from: 07/01/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Anton Palider - člen
Sládkovičova 671/2
Námestovo
  (from: 07/01/1992 until: 03/05/1996)
Ing. Štefan Škorvánek - člen
104
Rabčice
  (from: 07/01/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Peter Štít - člen
Mlynská 686/2
Námestovo
  (from: 07/01/1992 until: 03/05/1996)
Miroslav Kemeň - Predseda
Ústie nad Priehradou 358
Trstená 028 01
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2024
  (from: 05/01/2024 until: 04/30/2024)
Ing. Stanislav Kemeň - Člen
Nad Lúčkami 6
Bratislava 841 04
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2024
  (from: 05/01/2024 until: 04/30/2024)
RNDr. Miroslava Kemeňová , PhD.
Osuského 3/C
Bratislva 851 03
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2024
  (from: 05/01/2024 until: 04/30/2024)
Miroslav Kemeň - Predseda
Ústie nad Priehradou 358
Trstená 028 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/07/2019 until: 04/30/2024)
Ing. Stanislav Kemeň - Člen
Nad Lúčkami 6
Bratislava 841 04
From: 05/01/2019
  (from: 05/07/2019 until: 04/30/2024)
RNDr. Miroslava Kemeňová , PhD.
Osuského 3/C
Bratislva 851 03
From: 05/01/2019
  (from: 05/07/2019 until: 04/30/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/14/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva, v jeho zastúpení ďalší člen predstavenstva, určený predstavenstvom.
  (from: 06/14/2002 until: 05/13/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva, v jeho zastúpení ďalší člen predstavenstva, určený predstavenstvom. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými predpismi.
  (from: 03/11/1996 until: 06/13/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ vrozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe generálnej plnej moci Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 07/01/1992 until: 03/10/1996)
Procuration: 
Ing. Anton B e j d á k
Veterná 157/4
Námestovo
  (from: 07/01/1992 until: 07/03/2006)
Ing. Anton Bejdák
430
Oravská Jasenica
From: 07/01/1992
  (from: 07/04/2006 until: 07/31/2007)
Ing. Anton Bejdák
430
Oravská Jasenica
From: 07/01/1992 Until: 05/18/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými predpismi.
  (from: 06/14/2002 until: 07/31/2007)
Capital: 
1 715 000 EUR Paid up: 1 715 000 EUR
  (from: 08/19/2009)
49 000 000 Sk
  (from: 12/20/2000 until: 08/18/2009)
48 445 000 Sk
  (from: 09/08/1994 until: 12/19/2000)
68 200 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 09/07/1994)
Shares: 
Number of shares: 49
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 35 000 EUR
  (from: 08/19/2009)
Number of shares: 49
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/20/2000 until: 08/18/2009)
Number of shares: 9689
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/08/1994 until: 12/19/2000)
Number of shares: 13640
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 09/07/1994)
Supervisory board: 
Jozef Chudoba
Slnečná 163/6
Námestovo 029 01
From: 05/01/2024
  (from: 05/01/2024)
Michal Čič
Oravice 260/34
Zákamenné 029 56
From: 05/01/2024
  (from: 05/01/2024)
Michal Briššák
Zákamenné 1407
Zákamenné 029 56
From: 05/01/2024
  (from: 05/01/2024)
Ing. Augustín Balcerčík
101
Oravské Veselé
  (from: 07/14/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Vít Čelko - člen
152
Čimhová
  (from: 07/07/1999 until: 12/19/2000)
Peter Hvolka - člen
162
Ťapešovo
Until: 04/19/2002
  (from: 03/11/1996 until: 06/13/2002)
Peter Hvolka
162
Ťapešovo
From: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 05/13/2014)
Peter Hvolka
162
Ťapešovo
From: 06/27/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Peter Hvolka
162
Ťapešovo 029 51
From: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/05/2016)
Peter Hvolka
162
Ťapešovo 029 51
From: 04/23/2014 Until: 04/30/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Peter Hvolka - člen
162
Ťapešovo
From: 04/19/2002
  (from: 06/14/2002 until: 07/31/2007)
Peter Hvolka - člen
162
Ťapešovo
From: 04/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Jozef Chudoba
Slnečná 163/6
Námestovo 029 01
From: 05/01/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/06/2019)
Jozef Chudoba
Slnečná 163/6
Námestovo 029 01
From: 05/01/2016 Until: 04/30/2019
  (from: 05/07/2019 until: 05/06/2019)
Ing. Jozef Jalonek - člen
Veterná 153/13
Námestovo
  (from: 07/01/1992 until: 07/13/1993)
Mária Kadlubová - člen
Štefánikova 266/12
Námestovo
  (from: 07/01/1992 until: 03/10/1996)
Ing. Anton Palider - člen
Sládkovičova 671/2
Námestovo
Until: 04/19/2002
  (from: 03/11/1996 until: 06/13/2002)
Ing. Anton Palider
Sládkovičova 671/2
Námestovo
From: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 05/13/2014)
Ing. Anton Palider
Sládkovičova 671/2
Námestovo
From: 06/27/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Ing. Anton Palider
Sládkovičova 671/2
Námestovo 029 01
From: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/06/2019)
Ing. Anton Palider
Sládkovičova 671/2
Námestovo 029 01
From: 04/23/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/07/2019 until: 05/06/2019)
Ing. Anton Palider - člen
Sládkovičova 671/2
Námestovo
From: 04/19/2002
  (from: 06/14/2002 until: 07/31/2007)
Ing. Anton Palider - člen
Sládkovičova 671/2
Námestovo
From: 04/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ružena Pavláková - člen
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo
Until: 04/19/2002
  (from: 12/20/2000 until: 06/13/2002)
Ružena Pavláková
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo
From: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 05/13/2014)
Ružena Pavláková
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo
From: 06/27/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Ružena Pavláková
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo 029 01
From: 04/23/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/05/2016)
Ružena Pavláková
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo 029 01
From: 04/23/2014 Until: 04/30/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ružena Pavláková - člen
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo
From: 04/19/2002
  (from: 06/14/2002 until: 07/31/2007)
Ružena Pavláková - člen
Ľudovíta Štúra 740/50
Námestovo
From: 04/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ľudmila Pjentková
200
Vavrečka 029 01
From: 05/01/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/06/2019)
Ľudmila Pjentková
200
Vavrečka 029 01
From: 05/01/2016 Until: 04/30/2019
  (from: 05/07/2019 until: 05/06/2019)
Ing. Mária Sokolovská - člen
1057
Trstená - Západ
  (from: 07/01/1992 until: 03/10/1996)
Ing. Augustín Šinál - člen
Oravická 541
Trstená
  (from: 03/11/1996 until: 07/06/1999)
Jozef Chudoba
Slnečná 163/6
Námestovo 029 01
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2024
  (from: 05/01/2024 until: 04/30/2024)
Ľudmila Pjentková
Vavrečka 200
Vavrečka 029 01
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2024
  (from: 05/01/2024 until: 04/30/2024)
Michal Briššák
Zákamenné 1407
Zákamenné 029 56
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2024
  (from: 05/01/2024 until: 04/30/2024)
Jozef Chudoba
Slnečná 163/6
Námestovo 029 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/07/2019 until: 04/30/2024)
Ľudmila Pjentková
Vavrečka 200
Vavrečka 029 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/07/2019 until: 04/30/2024)
Michal Briššák
Zákamenné 1407
Zákamenné 029 56
From: 05/01/2019
  (from: 05/07/2019 until: 04/30/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zmluvou zo dňa 12.6.1992 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v náväznosti na § 766 toho istého záko- na, upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 07/01/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.11.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 490
  (from: 09/08/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/11/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 23.11. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 23.11.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/19/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 19.04.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/14/2002)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 03.02.2006
  (from: 03/21/2006)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person