Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4173/B

Business name: 
PPC Energy, a.s.
  (from: 08/04/2007)
Registered seat: 
Magnetová 12
Bratislava 831 04
  (from: 08/04/2007)
Identification number (IČO): 
36 798 436
  (from: 06/29/2007)
Date of entry: 
06/29/2007
  (from: 06/29/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/29/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/29/2007)
marketing a prieskum trhu
  (from: 06/29/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/29/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/29/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/29/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/29/2007)
dodávka plynu
  (from: 09/28/2007)
úprava vody chladením pre priemyselné účely
  (from: 01/01/2010)
výroba elektriny
  (from: 01/01/2010)
dodávka elektriny
  (from: 01/01/2010)
prevádzkovanie zariadenia na úpravu vody
  (from: 07/04/2013)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 02/24/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/29/2007)
Ing. Dušan Hrušovský - člen predstavenstva
Tučkova 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 06/01/2020
  (from: 06/24/2020)
Ing. Pavol Bero
Trnavská 1371/21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 06/01/2020
  (from: 06/24/2020)
Ing. Peter Martinka - predseda predstavenstva
Kynceľová 124
Kynceľová 974 11
From: 08/01/2023
  (from: 09/14/2023)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
P.Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 08/01/2023
  (from: 09/14/2023)
Ing. Martin Bernard - člen predstavenstva
Josefa Obadala 3387/44
Kroměříž 767 01
Česká republika
From: 08/01/2023
  (from: 09/14/2023)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, predseda predstavenstva koná samostatne.
  (from: 08/07/2018)
Capital: 
3 059 500 EUR Paid up: 3 059 500 EUR
  (from: 05/04/2022)
Shares: 
Number of shares: 29
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 105 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa stanov spoločnosti.
  (from: 05/04/2022)
Stockholder: 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 03/25/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Ing. Lukáš Sopko , MBA
Kuzmányho nábrežie 1740/44
Zvolen 960 01
From: 08/01/2023
  (from: 09/14/2023)
Ing. Róbert Tencer
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 08/01/2023
  (from: 09/14/2023)
Philippe Roger Louis Guitard - predseda
Betlémska 262/10
Praha 110 00
Česká republika
From: 08/01/2023
  (from: 09/14/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 121/2007, Nz 21151/2007, NCR1s 21048/2007 zo dňa 30.5.2007 podľa §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/29/2007)
Notárska zápisnica N 562/2007, Nz 29640/2007, NCRls 29443/2007 napísaná dňa 27.7.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z Arcane, a.s. na nové PPC Energy, a.s.
  (from: 08/04/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2008.
  (from: 04/24/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 263/2009, Nz 21952/2009, NCRls 22321/2009 zo dňa 29.06.2009.
  (from: 07/08/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2009 o zrušení spoločnosti Chladiaca veža Bratislava, s.r.o. so sídlom Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 44 261 764, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 53257/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou PPC Energy, a.s., so sídlom Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 36 798 436, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4173/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 10.12.2009, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 491/2009, Nz 49502/2009 notárkou JUDr. Andreou Rozvadskou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Chladiaca veža Bratislava, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2010.
  (from: 03/25/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2010
  (from: 12/08/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2012.
  (from: 10/27/2012)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára č. N 782/2013, Nz 20280/2013, NCR1s 20690/2013 zo dňa 17.06.2013.
  (from: 07/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1189/2014 Nz 27599/2014 NCRls 28106/2014 dňa 23.07.2014.
  (from: 07/25/2014)
Notárska zápisnica č. N 181/2015, Nz 10403/2015, NCRls 10657/2015 zo dňa 27.03.2015.
  (from: 04/09/2015)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2015.
  (from: 02/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.6.2016.
  (from: 06/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionáea zo dňa 15.07.2016.
  (from: 08/06/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2016.
  (from: 12/01/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Chladiaca veža Bratislava, s.r.o.
Magnetová 12
Bratislava 831 04
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person