Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7570/S

Business name: 
G.N.T. s.r.o.
  (from: 02/12/2002)
Registered seat: 
Radvanská 15
Banská Bystrica 974 05
  (from: 02/12/2002)
Identification number (IČO): 
36 052 752
  (from: 02/12/2002)
Date of entry: 
02/12/2002
  (from: 02/12/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/2002)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/12/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2002)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2002)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 02/12/2002)
prenájom garáží a parkovacích plôch, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 02/12/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/12/2002)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 02/12/2002)
požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 02/12/2002)
poskytovanie služieb videokamerou
  (from: 02/12/2002)
upratovacie práce
  (from: 02/12/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/12/2002)
inzertná činnosť
  (from: 02/12/2002)
lízingová činnosť
  (from: 02/12/2002)
kopírovacie služby
  (from: 02/12/2002)
administratívne práce
  (from: 02/12/2002)
fotografické služby
  (from: 02/12/2002)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/12/2002)
organizovanie veľtrhov a výstav
  (from: 02/12/2002)
osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby
  (from: 02/12/2002)
odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (from: 06/30/2009)
športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/03/2019)
Partners: 
PhDr. Ľubica Geletová
Radvanská 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
PhDr. Ľubica Geletová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/03/2020)
Ing. Juraj Geleta
Králická 114/2
Banská Bystrica 976 34
From: 02/12/2002
  (from: 12/03/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/12/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 783/2001 zo dňa 6. 12. 2001, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/12/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.2002 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 12/11/2002)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person